Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Aktualności

19. 02. 15
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 168
IMG 2643IMG 2645IMG 2646IMG 2647IMG 2669W piątek, 15 lutego, odbyło się ostatnie z serii zebrań sprawozdawczo – wyborczych sołtysów i rad sołeckich w gminie Bestwina i miało miejsce w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince.
Zwołał je i otworzył, tak jak wszystkie poprzednie, wójt Artur Beniowski. Przywitał przybyłych mieszkańców oraz gości spoza sołectwa, a z funkcji i imienia i nazwiska przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika, radnego powiatowego Grzegorza Gawędę, członków ustępującej Rady Sołeckiej z sołtys Teresą Paruch – Ryś, radnych: Magdalenę Wizner – Wójcik, Sławomira Walczaka i Marcina Gaca, prezesa Spółki Wodnej Melioracyjnej Łukasza Grenia, przewodniczącą Rady Rodziców Anetę Górną, prezesa KS Bestwinka, Tadeusza Wróbla i członków Zarządu: Wirgiliusza Tomaszczyka i Franciszka Stawowczyka, przedstawicieli OSP Bestwinka i Koła Gospodyń Wiejskich, prezesa Kombestu Wacława Waliczka, redaktora Magazynu Gminnego Sławomira Lewczaka i Jerzego Zużałka, redaktora www.gminabestwina.info i jednocześnie prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Urzędzie Gminy Bestwina.
Wójt przypomniał specyfikę zebrań sprawozdawczo – wyborczych, poinformował, że w przerwach na liczenie głosów przedstawi plany na 2019 i następne lata, będzie również możliwość zadawania pytań i zgłaszania wniosków.
Na przewodniczącą Zebrania zaproponował Wiesławę Ochman – Szeligę, innych propozycji nie było i Wiesława Ochman – Szeliga jednogłośnie objęła przewodniczenie Zebraniu dziękując mieszkańcom za zaufanie i powierzenie jej tej funkcji.
Przewodnicząca zaproponowała na sekretarza obrad Irenę Kania, innych zgłoszeń nie było i również ta funkcja została jednogłośnie zaakceptowana, tak samo przyjęto porządek Zebrania.
Teresa Paruch – Ryś przedstawiła sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej w kadencji 2015 – 2019:
Rada Sołecka w minionej kadencji pracowała w składzie: Józef Distel, Wirgiliusz Tomaszczyk, Krzysztof Zelek, Wróbel Daniel, Wójtowicz Michał, wspomagana przez radnych gminnych w osobach: Łukasz Greń, Krzysztof Wróbel oraz radnego powiatowego Grzegorza Gawędę.
Czytaj więcej
19. 02. 15
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 42
Wójt Artur Beniowski był gościem w środę, 13 lutego, w Radio Bielsko, gdzie w rozmowie z panią redaktor mówił o budowie sali gimnastycznej w Janowicach, a także o inwestycjach, które znalazły się budżecie gminy na ten rok, o walce ze smogiem, a także o umowie o współpracy z BKS „Stal” Bielsko – Biała. Trenerzy wielokrotnego mistrza Polski w siatkówce kobiet pracować będą z naszymi dziećmi i młodzieżą i szkolić ich w grze w siatkówkę.
Wywiad z Arturem Beniowskim można odsłuchać poniżej:
 
19. 02. 13
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 194

Kolegium Sędziów w Bielsku- Białej zaprasza na Turniej Charytatywny "GRAMY DLA OSKARA", który odbędzie się w sobotę, 23 lutego, w hali sportowej w Kaniowie.

Oskar, wychowanek belskiego BBTSu, od 2017 roku sędzia piłki nożnej, w połowie grudnia 2018 usłyszał najgorszą wiadomość w swoim życiu - chłoniak agresywny. Obecnie poddany jest immunochemioterapii.

W trakcie Turnieju prowadzona będzie zbiórka funduszy na dalsze leczenie Oskara, całkowity dochód z Turnieju zostanie przekazany na ten cel.

Patronat nad Turniejem objął wójt gminy Bestwina.

Harmonogram · sobota, 23 lutego 2019
10:30 - zbiórka drużyn
10:45 - uroczyste otwarcie
11:00 - początek rozgrywek w grupach
19. 02. 13
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 146
DSCF3323PG SILESIA od początku swojej działalności szczególną uwagę koncentruje na współpracy z gminami, pod którymi prowadzi wydobycie. Kwestia dialogu z okolicznymi społecznościami stanowi bardzo istotny element strategii i ma ogromny wpływ na kształtowanie planów rozwoju kopalni. Szczególnie zauważalna jest współpraca kopalni z gminą Bestwina, a konkretniej z sołectwem Kaniów.
To właśnie pod tym sołectwem prowadzone jest wydobycie i to mieszkańcy tych terenów mają bezpośrednią styczność ze skutkami eksploatacji. Jak to wygląda w praktyce? Na co mogą liczyć mieszkańcy terenów objętych wpływami eksploatacji?
Na wstępie warto podkreślić, że PG SILESIA jest świadoma faktu, że jej działalność wywiera wpływ na środowisko naturalne. Dlatego też konsekwentnie podejmuje działania mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom eksploatacji i stale dąży do poprawy jakości środowiska. Wpływ na środowisko jest kontrolowany w zgodzie z najwyższymi standardami oraz łagodzony w sposób profesjonalny. W myśl zapisów Ustawy ‘Prawo Geologiczne i Górnicze’, każdy przedsiębiorca zobowiązany jest do działań profilaktycznych oraz do naprawy uszkodzeń powstałych na skutek prowadzonej eksploatacji poprzez przywrócenie stanu poprzedniego. Co ważne, PG SILESIA realizuje te kwestie w sposób transparentny, mając na uwadze relacje dobrosąsiedzkie i współpracę z władzami samorządowymi oraz mieszkańcami gmin górniczych.
Jeśli chodzi o sołectwo Kaniów, w latach 2013 – 2016, w jego rejonie PG SILESIA prowadziła eksploatację górniczą ścianą 334 w pokładzie 330, a następnie w roku 2018 ścianą 333 w pokładzie 330. W obszarze wpływów eksploatacji górniczej znalazły się tam zarówno prywatne budynki mieszkalne jak i obiekty użyteczności publicznej.
Wszystkie obiekty użyteczności publicznej posiadają zabezpieczenia na wpływy eksploatacji górniczej. Budynki prywatne są zabezpieczane w trakcie budowy lub przed rozpoczęciem eksploatacji - w przypadku stwierdzenia takiej konieczności. PG SILESIA wykonała dodatkowe zabezpieczenie w 9 budynkach. Dotychczas kopalnia wykonała remonty w 19 obiektach osób prywatnych, a w 20 kolejnych mieszkańcy wykonywali remont w zakresie własnym - oczywiście na koszt PG SILESIA. Ponadto, PG SILESIA wykonała remonty na terenie szkoły i hali sportowej, w budynku przedszkola oraz Domu Gromadzkiego i OSP; dalej w budynku Kościoła oraz plebani, a także na terenie obiektów LKS – tłumaczy Mariola Mizera, Kierownik Działu Ochrony Terenu Górniczego.
Czytaj więcej
19. 02. 12
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 86
jaskolka 1jaskolka 2jaskolka 3jaskolka 4jaskolka 5W dniu 8 lutego w Muzeum Regionalnym odbył się długo oczekiwany przez lokalną społeczność wernisaż malarstwa Barbary Greń, Barbary Pokładnik, Bogumiły Durtan oraz Andrzeja Surowiaka – artystów amatorów zrzeszonych w Grupie plastyków „Jaskółka”. Grupa ta działa od 25 kwietnia 2018 roku. Jej celem jest integracja twórców uprawiających sztuki plastyczne, podnoszenie kwalifikacji członów, wzajemna wymiana doświadczeń oraz promocja rodzimej twórczości.
Na otwarcie wystawy przybyło wielu wyśmienitych gości: m.in.: artyści z pszczyńskiego Klubu Plastyków „Zdrzadełko” Alicja Szymczak, Ewelina Szmajduch oraz Romuald Romańczyk, twórcy ludowi Rozalia i Czesław Szypułowie oraz Halina i Florian Kohut z Galerii „Pod Strachem Polnym”. Na uwagę zasługuje również obecność dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Teresy Lewczak, przewodniczącego Rady Gminy Bestwina Jerzego Stanclika oraz dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie Grzegorza Bobonia.
Podczas wernisażu każdy z artystów przedstawił swoje prace, które powstały w trakcie kilkumiesięcznego uczestnictwa  w bestwińkiej grupie artystycznej. Goście wernisażu mogli podziwiać wielość artystycznych stylów oraz technik wykonanych prac. Na uwagę zasługują słowa pana Floriana Kohuta, który wyraził swoje uznanie dla zaangażowania członków grupy, ich wrażliwości i chęci zmieniania świata na piękniejszy. Członkowie grupy otrzymali również od dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie pamiątkową kronikę, która pozwoli im utrwalić najpiękniejsze chwile społecznej aktywności. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, sala galerii „Na prowincji” wypełniona była po brzegi. Wszystkich zainteresowanych informujemy, iż tą interesującą wystawę podziwiać można jeszcze do końca lutego.
Tekst i zdjęcia: Andrzej Wojtyła
19. 02. 10
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 309
Maria Maroszek sołtyską (zdjęcie: archiwum www.gminabestwina.info), a Bolesław Sabuda, Kazimierz Jonkisz, Barbara Pacholska, Agata Markiel, Marceli Kraus, Krzysztof Piątek i Adam Lasek członkami Rady Sołeckiej na lata 2019 – 2024.
Wójt Artur Beniowski miał dzisiaj pracowitą niedzielę. Najpierw rozpoczął i prowadził do czasu wyboru przewodniczącego zebranie w Janowicach, a godzinę później w budynku OSP w Bestwinie poprowadził kolejne.
Przywitał przybyłych mieszkańców, a także radnego powiatowego Łukasza Pasierbka, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika, radnych Radosława Mroza i Ireneusza Stanclika, sołtyskę Marię Maroszek wraz z członkami ustępującej Rady Sołeckiej, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorza Bobonia, prezesa Kombestu Wacława Waliczka i redaktora Magazynu Gminnego Sławomira Lewczaka. W Zebraniu brało udział 66 mieszkańców.
Na przewodniczącego Zebrania wójt Artur Beniowski zaproponował Kazimierza Adamaszka, innych zgłoszeń nie było i mieszkańcy jednogłośnie powierzyli tę rolę panu Kazimierzowi. Sekretarzem wybrano Agatę Markiel.
Porządek Zebrania również przyjęto jednogłośnie. Jacek Kosmaty zgłosił brak w programie wniosków od mieszkańców, wójt odpowiedział, że zebrania wyborcze nie przewidują takiego punktu, jednakże w trakcie przerw na liczenie głosów będzie ku temu okazja.
W Komisji Skrutacyjnej pracowali: Jolanta Kuder, Anna Stoszek i Łukasz Pasierbek.
Maria Maroszek złożyła sprawozdanie z działalności w kadencji 2015 – 2019. W skład Rady Sołeckiej wchodzili: Kazimierz Jonkisz, Jerzy Kijas, Marceli Kraus, Agata Markiel, Krzysztof Piątek, Bolesław Sabuda i Piotr Wodniak. Odbyło się 5 Zebrań Wiejskich i jedno Nadzwyczajne dotyczące przeznaczenia nagrody otrzymanej w konkursie „Piękna Wieś Województwa Śląskiego”.
Rada Sołecka odbyła 20 posiedzeń. Uczestniczyli w nich wójt Artur Beniowski, względnie kierownik Referatu Służb Technicznych Mariusz Szlosarczyk, przewodniczący Rady Gminy oraz radni, a także dzielnicowy Marek Kupiec.
Radni Rady Sołeckiej przekazywali wójtowi w imieniu mieszkańców wnioski i uwagi, uczestniczyli w wizjach lokalnych, sprawdzali stan dróg i ich oznakowanie, zgłaszali dzikie wysypiska śmieci oraz osoby potrzebujące pomocy.
Dla poprawy bezpieczeństwa zgłaszali potrzeby mieszkańców w sprawach przebudowy dróg, przejść dla pieszych i zamontowania luster, punktów świetlnych, udrożniania rowów, poprawy poboczy, ich wykaszania oraz wycinki samosiejek i krzewów. Zgłaszali wnioski o wystąpienie do Zarządu Dróg Powiatowych o dokonanie przeglądu drzew rosnących przy drogach powiatowych i wycięcia suchych konarów. Jeden z członków Rady Sołeckiej dokonał uporządkowania terenu wokół „Zielonego Krzyża” oraz poprzycinał rosnące tam drzewa. Członkowie Rady Sołeckiej reprezentowali sołectwo na uroczystościach organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie oraz szkołę.
Czytaj więcej
19. 02. 10
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 234
IMG 2616IMG 2619IMG 2637Inny niż w Kaniowie miały przebieg wybory sołtysa w Janowicach, ponieważ w szranki w walce o tę funkcję z dotychczasowym sołtysem, Stanisławem Nyczem, stanęło jeszcze dwóch mieszkańców: Jarosław Zolich i Piotr Kozłowski. Zwycięsko z tej walki wyszedł Stanisław Nycz i przez najbliższe 5 lat będzie rządził sołectwem. Pomagać mu w tym będzie Rada Sołecka w składzie: Krystyna Norymberczyk, Jarosław Zolich, Grzegorz Ciszczoń, Barbara Myśliwiec i Genowefa Pawlica.
Tak, jak wszystkie zebrania wyborcze sołtysów i rad sołeckich, Zebranie w Janowicach również rozpoczął wójt Artur Beniowski witając przybyłych mieszkańców sołectwa a także: radnego powiatowego Jana Stanclika, przewodniczącego Rady Gminy Jerzego Stanclika i radnych: Jerzego Borutkę, Marka Szymańskiego i Stanisława Nycza, sekretarza gminy Arkadiusza Maja, członków ustępującej Rady Sołeckiej, zastępcę Naczelnika OSP Janowice Zbigniewa Borutkę, prezeskę Stowarzyszenia KGW Krystynę Norymberczyk, dyrektor ZSP Urszulę Kal, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Piotra Pęczka, kierownika Referatu Służb Technicznych Mariusza Szlosarczyka, redaktora Magazynu Gminnego Sławomira Lewczaka oraz prezesa Klubu Honorowych dawców Krwi i redaktora niniejszego portalu Jerzego Zużałka.
Wójt przypomniał, że Zebranie ma charakter wyborczy i nie przewidziano w jego Porządku punktu dotyczącego zgłaszanie uwag i wniosków, jednakże w trakcie przerw na liczenie głosów będzie można poruszać nurtujące mieszkańców sprawy.
Prowadzenie Zebrania powierzono jednogłośnie Jackowi Sawkiewiczowi, sekretarzem wybrano Jerzego Borutkę, a w Komisji Skrutacyjnej pracowali: Andrzej Nycz, Aurelia Szłapa i Stefania Famułka.
Stanisław Nycz zreferował najważniejsze sprawy, jakimi się zajmował wraz z Radą Sołecką. Kadencja rozpoczęła się 11 stycznia 2015 roku i w Radzie Sołeckiej pracowali: Krystyna Norymberczyk, Grzegorz Gajda, Jarosław Zolich, Grzegorz Ciszczoń i Marek Pyka. Zebrania odbywały się co 2 miesiące. W czasie czteroletniej kadencji doprowadzono do zaasfaltowania ulic: Podlesie, Borowa, Zagrody, Łanowa, połowa Pszczelarskiej, została zakończona ul. Janowicka wraz z chodnikiem.
Czytaj więcej
19. 02. 09
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 387
IMG 2584IMG 2595IMG 2609IMG 2614Zebranie Wiejskie w Kaniowie powierzyło pełnienie funkcji sołtysa na okres kadencji 2019 – 2024 Markowi Pękali. Jest to kolejna kadencja dotychczasowego sołtysa.
W Radzie Sołeckiej pracować będą: Piotr Semaniak, Zdzisław Tomala, Grzegorz Wieczorek, Adam Mikołajczyk, Mirosław Kołodziejczyk i Wiesław Drąg.
W piątek, 8 lutego, odbyło się w Kaniowie pierwsze z Zebrań Wiejskich w gminie Bestwina mających za zadanie wybór sołtysów i rad sołeckich na nową kadencję.
Zebranie otworzył zgodnie z § 13 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr VI/198/2012 Rady Gminy Bestwina z dnia 28 grudnia 2012 r. wójt gminy Bestwina Artur Beniowski witając mieszkańców sołectwa Kaniów, sołtysa Marka Pękalę i członków ustępującej Rady sołeckiej, jak również gości, w tym mieszkańców Kaniowa pełniących różne funkcje: Jerzego Stanclika, przewodniczącego Rady Gminy Bestwina, radnych gminy Bestwina z sołectwa Kaniów: Grzegorza Owczarza, Grzegorza Kołodziejczyka, Łukasza Furczyka i Romana Pacygę, radnego powiatowego Jana Stanclika, przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich Mieczysławę Głombek, prezesa LKS Kaniów Grzegorza Wieczorka, kierownika Klubu Kibica Antoniego Wojsława, prezesa Koła Emerytów i Rencistów Tadeusza Maroszka, wicedyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Dorotę Kóska – Beniowską, wiceprezesa Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski” Dominka Malinowskiego, redaktora Magazynu Gminnego Sławomira Lewczaka, Jerzego Zużałka – wiceprezesa UKS Set Kaniów i prezesa Klubu Honorowych Dawców Krwi, dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Grzegorza Bobonia, prezesa Kombestu Wacława Waliczka, prezesa Gminnej Spółki Wodnej Melioracyjnej Łukasza Grenia, Stanisława Hamerlaka - prezesa Orkiestry Dętej Gminy Bestwina, Jacka Gruszkę, który zawsze zapewnia nagłośnienie sali oraz gości spoza sołectwa.
Zebrani powierzyli przewodniczenie obradom Jackowi Jonkiszowi, na funkcję protokolanta wybrano Jerzego Zużałka, a w Komisji Skrutacyjnej pracowali: Dorota Kóska-Beniowska, Grzegorz Kołodziejczyk, Łukasz Furczyk.
Sprawozdanie z działalności sołtysa i Rady Sołeckiej przedstawił Marek Pękala:
Czytaj więcej
19. 02. 08
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 160
MagosiaMichaPani HalinkaPani Halinka 2W czwartek 7 lutego odbyło się Sportowe Podsumowanie Roku 2018 w Czechowicach-Dziedzicach. Na uroczystości, która odbyła się w sali widowiskowej Miejskiego Domu Kultury, podsumowane zostały osiągnięcia czechowickich sportowców w sporcie szkolnym, drużynowym i indywidualnym. Najliczniejszą grupą sportowców stanowili czechowiccy kajakarze oraz lekkoatleci z MKS Czechowice-Dziedzice, Sportową Indywidualnością Roku 2018 w Czechowicach-Dziedzicach wybrany został po raz kolejny kanadyjkarz Marcin Grzybowski.
Miło mi poinformować, że na scenie Miejskiego Domu Kultury wyróżnienia otrzymało dwoje mieszkańców naszej gminy: Małgorzata Kopel i Michał Pawłuszkiewcz, oboje z Kaniowa. W gronie wyróżnionych znalazła się również Pani Halina Błaszkiewicz, prezes UKS Set Kaniów, ale wyróżnienie dotyczyło działalności Pani Haliny na rzecz kajakarstwa w Czechowicach-Dziedzicach.
Małgosia (druga z prawej na zdjęciu) jest wyróżniającą się zawodniczką występującą w barwach MKS Czechowice-Dziedzice i uprawiającą koszykówkę, Michał (na zdjęciu po lewej stronie fotografa) z kolei jest uczniem SP nr w Czechowicach-Dziedzicach, gdzie pod okiem Agaty Krywult trenuje siatkówkę i występuje w szkolnej drużynie, a w barwach MKS Winner Czechowice-Dziedzice bierze udział w rozgrywkach I Ligi Śląskiej (w tej samej drużynie występuje również Wojciech Sawkiewicz z Janowic). Michał i Wojciech z powodzeniem również grają w siatkówkę plażową. Michał jest wicemistrzem Polski Gimnazjalistów w tej dyscyplinie.
O Małgosi pisałem już tutaj: https://www.gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/5495-od-karate-do-koszykowki-kolejny-talent-z-kaniowa.html oraz tutaj: https://www.gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/5514-gosia-kopel-trenowala-z-marcinem-gortatem.html
Z kolei i sukcesach Michała, m. in., tutaj: https://www.gminabestwina.info/62-aktualnosci/4965-michal-pawluszkiewicz-wicemistrzem-slaska.html ; tutaj: https://www.gminabestwina.info/62-aktualnosci/5240-siatkarskie-sukcesy-wojtka-sawkiewicza-i-michala-pawluszkiewicza.html ; https://www.gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/5398-znakomita-forma-wojtka-sawkiewicza-i-michala-pawluszkiewicza.html ; https://www.gminabestwina.info/25-aktualnosci/aktualnosci/5883-michal-pawluszkiewicz-wicemistrzem-polski-gimnazjalistow.html
Zdjęcia: Facebook MKS Cz-Dz.
Do góry