Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Stowarzyszenie Razem

07. 10. 14
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 24448

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Razem" - historia piórem członków Stowarzyszenia

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Razem" działa od 13 lat, zostało założone przez rodziców wychowujących młodzież niepełnosprawną intelektualnie. Przez cały okres działalności dzięki wsparciu ludzi dobrych serc możemy :

    * dowozić młodzież na zajęcia terapeutyczne, co pozwala im na naukę, zawieranie nowych znajomości, pozwala na wyjście z izolacji domowej
    * organizować turnusy rehabilitacyjne
    * imprezy integracyjne
    * szkolenia dla rodziców prowadzone przez psychologów

W dniu 11 lutego 1994 roku Stowarzyszenie "Razem" zostało zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeń. Za statutowe cele Stowarzyszenie uznało działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju ludzi upośledzonych umysłowo, ich aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu społecznym, a także pomoc ich rodzinom. Cele te realizowane są przez inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące zaspokojenie normalnych i socjalnych potrzeb wszystkich osób upośledzonych umysłowo w zakresie opieki, leczenia, rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, udziału w kulturze, rekreacji, w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej, współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Prowadzenie działalności szkoleniowej i edukacyjnej, gromadzenie funduszy na działalność Stowarzyszenia.
Członkami Stowarzyszenia są rodzice i opiekunowie osób z upośledzeniem umysłowym.

W pierwszych latach swojej działalności organizowaliśmy koncerty muzyki poważnej, występy kabaretowe, a także kwesty pod kościołami p/w Św. Stanisława oraz Opatrzności Bożej w Bielsku-Białej.
Braliśmy udział w Forum Inicjatyw Pozarządowych w Warszawie wystawiając prace wykonane przez naszą młodzież.
Organizujemy szkolenia dla rodziców wychowujących młodzież z upośledzeniem umysłowym w zakresie psychologii, seksuologii, prawa itp. W 1999 roku obchodziliśmy w bielskim ośrodku NOT 5-lecie działalności, z tej okazji młodzież podziękowała swoim darczyńcom zgromadzonym na sali przedstawieniem pt: "Słowik Cesarza"

Jednym z celów Stowarzyszenia jest integracja młodzieży niepełnosprawnej i ich rodziców ze środowiskiem ludzi zdrowych poprzez wspólną pracę na rzecz miasta. Dlatego też wystąpiliśmy z opracowanym wnioskiem pt. "Zadbajmy o zieleń miejską - w wykonaniu osób niepełnosprawnych" do Unii Europejskiej z programu małych dotacji Phare Lien.
Wniosek oceniony został bardzo wysoko i otrzymaliśmy dotacje w wysokości 10 tyś.EURO. Projekt miał na celu renowację terenów zielonych na zabytkowym cmentarzu w Starym Bielsku.
Pracowaliśmy wspólnie - rodzice wraz z młodzieżą od czerwca 1999 roku do czerwca 2000 roku. Naszą pracę można zobaczyć wstępując na cmentarz, pozostawiliśmy również swoją wizytówkę na skarpie w postaci napisu "RAZEM". Końcem roku efekty swojej pracy przekazaliśmy na ręce Jego Ekselencji ks. Biskupa Tadeusza Rakoczego oraz Prezydenta Miasta Bielska-Białej Bogdana Traczyka.

Stowarzyszenie w swojej działalności organizuje również rok rocznie turnusy rehabilitacyjne oraz zimowiska. Młodzież wyjeżdża do ośrodków nadmorskich i w góry. Organizujemy spotkania przy ognisku, mikołajki, spotkania noworoczne. Bardzo dużym obciążeniem finansowym dla Stowarzyszenia jest dowóz młodzieży na zajęcia terapeutyczne do Ośrodków Centrum Dziennego w Bielsku i Bestwinie.
Po rocznych negocjacjach z władzami miasta od stycznia 1997 r. działa "LINIA SPECJALNA" obsługiwana przez MZK dowożąca młodzież z terenu miasta. Samochodami CENTRUM przewożona jest młodzież z terenów gminnych - Jasienica, Jaworze, Szczyrk, Wilkowice, Biery, Kozy, Bestwina.

Stowarzyszenie na swoją działalność oprócz wsparcia od darczyńców chce zapracować pracą własnych rąk, dlatego zwróciliśmy się z prośbą do Władz Miasta o przydzielenie terenu, o który mogła by dbać młodzież z upośledzeniem umysłowym. Daliśmy się poznać swoją pracą na terenie cmentarza - Władze Miasta nam zaufały i otrzymaliśmy pod opiekę "Ogród Jordanowski" przy ul. Wyzwolenia.
Ogrodem opiekowaliśmy się od kwietnia 2001 roku wykonując takie prace jak: koszenie trawy, naprawa oraz malowanie ławek i huśtawek, a także utrzymanie porządku na co dzień. Uważamy, że taka praca pozwala na integrację ze środowiskiem ludzi zdrowych. Możemy udowodnić, że ludzie pokrzywdzeni przez los wiele potrafią zrobić jeśli stworzymy im takie możliwości. Niestety w 2004 r. w związku ze zmianą uwarunkowań prawnych Urząd Miasta Bielsko-Biała odebrał nam możliwość opieki nad "Ogrodem Jordanowskim".

Naszym głównym celem jest budowa domu na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej wraz z hostelem. Chcemy zapewnić możliwość uczestniczenia w takich zajęciach wszystkim tym osobom, które ciągle nie mają takiej możliwości, a także zapewnić miejsce do godnego życia osobom niepełnosprawnym, które np. z powodu śmierci rodziców zostaną pozbawione dachu nad głową. Sześcioletni okres działalności pozwolił na pierwszy krok - zakupienia działki budowlanej o powierzchni 85 arów na terenie Gminy Bestwina. W 2001 roku zostały wykonane pierwsze praca na jej terenie: podłączyliśmy prąd i wodę. Dzięki wspaniałym ludziom jak również naszym własnym środkom finansowym udało się cały teren ogrodzić, zamontować oczyszczalnie ścieków, wykonać parking i drogi dojazdowe oraz ścieżki rehabilitacyjno - rekreacyjne, zbudować amfiteatr i miejsce na grilowanie.


Drugi października 2002 r. to jeden z najważniejszych dni w historii naszego Stowarzyszenia, a także w życiu naszej młodzieży i rodziców.
Dzisiaj spełniają się następne nasze marzenia, w/w działka przeistoczyła się w Ośrodek Rehabilitacyjno-Szkoleniowy, który został poświęcony przez Jego Ekscelencję ks. Biskupa Janusza Zimnioka. Ośrodek będzie służył naszej młodzieży przez wiele następnych lat. Dzięki wytrwałej, pracy młodzieży i rodziców na teranie naszego już pięknego obiektu możemy organizować :

    * występy teatralne,
    * zawody sportowe,
    * zabawy,
    * ogniska,
    * spotkania integracyjne,
    * wczasy pod gruszą,
    * wypoczynek sobotnio-niedzielny.

od 2003 roku działa Klub Miłośników Sportu, Przyrody i Rekreacji - w ramach którego przeprowadzane są różnego rodzaju zajęcia dla młodzieży niepełnosprawnej (np. zajęcia sportowe, z rysunku itp.) na terenie Ośrodka Rehabilitacyjno-Szkoleniowego w Bestwinie oraz wycieczki krajoznawcze.

Źródło:  http://www.razem.up.pl/

Do góry