Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Regulamin Ligi

08. 02. 19
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 59639

REGULAMIN VI EDYCJI Gminnej Ligi Siatkówki Amatorów
I. ORGANIZATOR ROZGRYWEK:
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie, ul. Krakowska 123 43-512 Bestwina, Tel. 032 214 13 65, fax.: 032 215 75 89, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  oraz  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. (nr telefonu: 501 309 859)
1. II. MIEJSCE ROZGRYWANIA SPOTKAŃ:
Sala Gimnastyczna przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kaniowie
III. ZARZĄD LIGI:
1.Jerzy Zużałek – radny Rady Gminy Bestwina
2. Andrzej Wojtyła – radny Rady Gminy Bestwina
3. Grzegorz Boboń – dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji oraz Łukasz Wojsław - CKSiR
IV. SĘDZIOWIE:
Obsady sędziowskie, pod rygorem wykluczenia z rozgrywek, zapewniają drużyny biorące udział w rozgrywkach:
- sędzia główny
- sekretarz zawodów – odpowiedzialny za protokół
V. USTALENIA ORGANIZACYJNE:
1. Wszyscy zawodnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.
2. Organizator jest odpowiedzialny za następujące przygotowanie zawodów:
- zapewnienie tablicy wyników.
- udostępnienie 2 piłek do rozgrzewki i meczu.
3. Organizator zapewnia drużynom rozgrywającym dane spotkanie szatnię na 20 min. przed rozpoczęciem meczu.
4. Organizator zwraca się z prośbą o pozostawienie szatni w stanie należytego porządku. Zabrania się wchodzenia na salę gimnastyczną bez obuwia sportowego. W razie stwierdzenia usterki przez Organizatora koszty naprawy pokrywają drużyny, które aktualnie korzystały z szatni, natrysku.
VI. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK:
Zgłoszenia do rozgrywek przyjmuje Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie w terminie do 2 kwietnia 2013 roku.
Drużyna zostaje dopuszczona do rozgrywek po spełnieniu następujących wymogów:
- wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie go do Organizatora – z informacją o osobie odpowiedzialnej za drużynę (np. kapitana),
- ze względów organizacyjnych drużyna dokona wpłaty wpisowego w wysokości: 150 zł bezpośrednio do Organizatora.
Ostateczny termin wpłaty wpisowego upływa z dniem 2 kwietnia 2013 roku.
Maksymalnie można zgłosić do rozgrywek 10 zawodników. Listę zawodników można uzupełniać do maksymalnej liczby uczestników podczas całej rundy zasadniczej o brakującą liczbę (w przypadku, kiedy na starcie zgłoszono mniej niż 10 osób),
- zawodnik może reprezentować w VI edycji tylko jedną drużynę, w przypadku niedostosowania się  zawodnik zostaje wykluczony z rozgrywek a obie drużyny tracą punkty uzyskane w meczach, w których zawodnik występował (był wpisany w protokole meczowym),
- zawodnik Gminnej Ligi Siatkówki Amatorów nie może być zgłoszony w rozgrywkach sportowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i materialnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu biorących udział w rozgrywkach zawodników. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą w lidze na własną odpowiedzialność.
Zawodnicy niepełnoletni powinni przedłożyć u organizatora pisemną zgodę rodziców lub opiekunów.
Bez spełnienia powyższych ustaleń drużyna nie zostanie dopuszczona do rozgrywek.
VII. OBOWIĄZKI ZAWODNIKA, KAPITANA:
1. 5 minut przed rozpoczęciem spotkania kapitan zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności wpisu do protokołu (zapis dotyczy zawodników reprezentujących drużynę w danym dniu).
2. Kapitan odpowiedzialny jest za pozostawienie porządku w szatni i na sali gimnastycznej.
VIII. PRAWA DRUŻYNY:
Drużyna ma prawo do rozwieszenia 1 banera reklamowego na czas rozgrywania swoich meczów (do ustalenia z Organizatorem).
IX. SYSTEM ROZGRYWEK I OSTATECZNA KLASYFIKACJA
Przewiduje się następujące etapy rozgrywek:
1.  runda zasadnicza „każdy z każdym” – o ostatecznym układzie miejsc w tabeli decydują punkty, stosunek setów (większa różnica wygranych setów), ilość małych punktów.
1.a. W przypadku większej liczby zgłoszonych drużyn przewidywany jest podział na dwie grupy.
2. druga runda – jej zasady zostaną ustalone w trakcie trwania Ligi, w zależności od liczby uczestniczących drużyn.
2.a. Jeśli rozgrywki toczyć się będą według punktu 1.a., wówczas  do drugiej rundy awansują dwie najlepsze drużyny z obu grup.
Mecze odbywać się będą do wygrania dwóch setów ( do 25 pkt; w przypadku trzeciego seta – tie break do 15 pkt.)) Za wygrane spotkanie zalicza się drużynie 2 pkt za wynik 2:0, 1 pkt za wynik 2:1 oraz 0 pkt za przegraną.
Kara za I walkower 20,00 zł, za II walkower 50,00 – płatne przed rozegraniem następnego meczu (w razie nie uiszczenia opłaty drużyna traci możliwość dalszego uczestnictwa w lidze).
W przypadku, gdy drużyna wycofa się, lub zostanie wykluczona wszystkie mecze przez nią rozegrane i mające się odbyć zostaną zweryfikowane, jako walkower.
W razie spóźnienia, przekraczającego 15 minut do spotkania sędzia ma prawo odgwizdać walkower.
W wyjątkowych sytuacjach kapitan może wnosić o zmianę terminu rozegrania meczu. Sprawy związane ze zmianą terminu ( tj. poinformowanie kapitana drużyny przeciwnej, wynajęcie sali) załatwia drużyna wnosząca o zmianę w porozumieniu z Organizatorem .
Mecze odbywają się w soboty od godz. 9.
Harmonogram rozgrywek będzie ustalany przez Organizatora na bieżąco i publikowany na stronach www.gminabestwina.info , www.kultura.bestwina.pl .
X. NAGRODY:
Nagrody:
I miejsce – nagrody + dyplomy + statuetki
II miejsce – nagrody + dyplomy + statuetki
III miejsce – nagrody + dyplomy+ statuetki
IV miejsce – dyplomy + statuetki
Nagrody rzeczowe otrzymują tylko zawodnicy, którzy grali w co najmniej połowie terminów.
Oficjalne zakończenie oraz dekoracja drużyn odbędzie się po zakończeniu rozgrywek.
XI. PRZEPISY GRY:
Mecze będą rozgrywane do dwóch wygranych setów zgodnie z przepisami PZPS ( gra 6 zawodników, w razie kontuzji 1 z nich i braku rezerwy – walkower ).
XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
Podczas imprezy obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz spożywania alkoholu na terenie obiektu.
Kapitanowie drużyn do rozgrzewki otrzymują dwie piłki.
W przypadku przekroczenia niniejszego regulaminu w stopniu nieprzewidywalnym przez Organizatora decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd, a uczestnik dostosuje się do decyzji bez prawa odwołania.
Na ławce drużyn podczas meczu jak i przed spotkaniem mogą znajdować się tylko osoby wpisane do protokołu.
Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji wszelkich kwestii spornych.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez podania przyczyny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY VI EDYCJI GMINNEJ LIGI SIATKÓWKI AMATORÓW

Nazwa drużyny: ....................................................................

Udział w VI Edycji Gminnej Ligi Siatkówki Amatorów odbywa się na własną odpowiedzialność – własnoręczny podpis na formularzu zgłoszeniowym jest równoznaczny z zaakceptowaniem tego punktu regulaminu.

 

Lp. Imię i nazwisko Data urodzenia Adres Podpis
12345678910 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyznaczona osoba reprezentująca drużynę:.............................................., tel.:................................

Potwierdzenie wpłaty wpisowego.......................................................................................................

Zgoda rodziców na udział w VI Edycji Gminnej Ligi Siatkówki Amatorów w przypadku zawodników niepełnoletnich.

Do góry