Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

OSP Janowice

08. 04. 02
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 25567

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach

Adres do korespondencji:

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach, ul. Janowicka 137, 43-512 Bestwina

Dane o założeniu straży

Straż w Janowicach założona została w 1908 roku przy miejscowym Kółku Rolniczym. Jej założycielem był Michał Papla mieszkaniec Janowic, z zawodu rolnik.

Źródłem potwierdzającym podaną datę założenia straży jest książka pamiątko­wa założona w 1908 roku

Komenda do 1918 roku wydawana była prawdopodobnie w języku polskim.

Charakterystyka działalności straży w okresie zaboru

Straż w Janowicach od chwili założenia posiadała czterokołową sikawkę ręczną o zaprzęgu konnym, zakupioną przez Zwierzchność Gminną, dzięki zaangażowaniu druhów w 1910 roku wybudowana została strażnica do przechowywania sikawki i innych przyborów pożarniczych. Straż prowadziła syste­matycznie szkolenia członków oraz brała udział w pożarach wybuchających co pewien czas na terenie Janowic lub wsi sąsiednich. W czasie I wojny światowej działalność straży zamarła zupełnie i ten stan trwał do końca 1920 roku.

Charakterystyka działalności straży w okresie międzywojennym

W 1921 roku na polecenie Starostwa Powiatowego w Białej reaktywowano straż pożarną w Janowicach. W akcjach znów używano dawnej sikawki ręcznej o zaprzęgu konnym. W 1928 roku zakupiono sukna na mundury. Od tego czasu strażacy byli już umundurowani. Czyniono starania o wybudowanie nowej strażnicy, które uwieńczone zostały sukcesem, w dniu 30 września1931 roku odbyło się uroczyste poświęcenie nowej remizy strażackiej przez probosz­cza z Bestwiny księdza Józefa Rączkę. Kolejnym ważnym wydarzeniem było ufundowanie sztandaru, którego poświęcenie odbyło się 21 czerwca1936 roku. Z myślą o poprawie skuteczności akcji gaśniczych w 1937 roku straż nabyła sikawkę motorową. Uroczyste poświęcenie tej sikawki odbyło się w dniu 21 września1937 roku. Troszczono się aby strażacy byli dobrze wyszkoleni i ich skuteczność działania w akcjach była wysoka.

Los straży w okresie okupacji hitlerowskiej

Okupant utrzymał istnienie straży w czasie okupacji. Zmieniło się tylko kierownictwo. Zarząd straży przestał istnieć. Władzę w straży sprawował niemiecki komendant. Sprzęt strażacki został mocno zdewastowany.

W czasie okupacji dh Franciszek Papla stracił rękę, natomiast dh Józef Chromik był krótko w niewoli niemieckiej jako jeniec. W czasie wojny żadnych strat osobowych straż nie poniosła.

Charakterystyka działalności straży po drugiej wojnie światowej

Po wojnie straż w Janowicach wznowiła działalność. Pierwszą najpilniejszą czynnością było wyremontowanie motopompy. Już w 1945 roku ufundowano sztandar. Jego poświęcenie odbyło się w dniu 20 sierpnia 1945 roku. Położono nacisk na lepsze wyposażenie straży. W niedługim czasie zakupiono z demobilu wojskowy samochód marki Schevrolet, który przerobiono na samochód pożarni­czy. W 1960 roku straż otrzymała na wyposażenie drabinę Szczerbowskie­go. W 1966 roku straż nabyła samochód pożarniczy marki „Dodge". Jego uroczyste przekazanie do użytku odbyło się w dniu 18 września 1966 roku. W późniejszych latach samochody te zostały wymienione na nowsze i bardziej przydatne w akcjach gaśniczych. W 1968 roku straż nabyła stary, ale jesz­cze sprawny samochód pożarniczy marki Studebacker. Uroczyste poświęcenie samochodu połączone z przekazaniem na podział bojowy odbyło się w dniu 8 września 1968 roku. W 1996 roku straż nabyła dwa używane samochody pożarnicze, a to: Star 244 GBA 2,5/16 (rok prod. 1986) oraz lekki samochód pożarniczy marki mercedes Benz GLM8 (rok prod. 1968). Uro­czyste poświęcenie samochodów i przekazanie na podział bojowy jednostki odbyło się w dniu 2 czerwca 1996 roku.

W dążeniu do poprawy warunków działania w latach siedemdziesiątych straż wybudowała strażnicę, która oddana została do użytku w dniu 25 maja 1977 roku.

Przy OSP działa sekcja Judo złożona z członków młodzieżowej drużyny pożarniczej oraz sekcja piłki nożnej młodzieżowej drużyny pożarniczej. Drugą sekcję piłki nożnej tworzą druhowie starsi.

W czerwcu 1997 roku jednostka OSP Janowice została włączona do Kra­jowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Prezesi i naczelnicy OSP w Janowicach

Kolejnymi prezesami w okresie istnienia jednostki byli:

 

Imię i nazwisko

wykształcenie

zawód

okres

Józef Kraus

średnie

rolnik

1908-1923

Michał Papla

brak danych

brak danych

1924-1939

niemiecki komendant

 

 

1940-1944

Franciszek Gajda

zawodowe

architekt

1945-1951

Józef Chromik

średnie

handlowiec

1952-1955

Józef Raszka

zawodowe

malarz

1956-1965

Stanisław Zieleźnik

zawodowe

stolarz

1965-1967

Władysław Chromik

zawodowe

ślusarz

1968-1971

Antoni Olek

zawodowe

ślusarz

1972-1973

Tadeusz Czana

wyższe

ekonomista

1974-1982

Eugeniusz Ochman

zawodowe

ślusarz

1983-1987

Jan Olejak

średnie

technik

1988-1989

Eugeniusz Ochman

zawodowe

ślusarz

1990-2000

Franciszek Olek

średnie

elektryk

2001-2005

Jerzy Kudła

średnie

ekonomista

2006-nadal

 

Kolejnymi naczelnikami OSP w Janowicach byli:

 

Imię i nazwisko

wykształcenie

zawód

okres

Michał Papla

podstawowe

rolnik

1908-1920

Józef Pasierbek

podstawowe

rolnik

1921

Antoni Piątek

podstawowe

rolnik

1022-1923

Franciszek Pasierbek

podstawowe

rolnik

1924-1938

Wilhelm Herda

podstawowe

elektryk

1939-1844

Franciszek Pasierbek

podstawowe

rolnik

1945-1850

Józef Raszka

zawodowe

malarz

1951-1955

Jan Kudła

średnie

technik włókiennik

1956-1965

Eugeniusz Ochman

zawodowe

ślusarz

1966-1982

Franciszek Olek

średnie

technik elektryk

1983-1987

Bronisław Jonkisz

średnie

technik mechanik

1988-1989

Herbert Szeliga

średnie

technik mechanik

1990-1995

Franciszek Olek

średnie

technik elektryk

1996-2000

Zdzisław Kubik

średnie

technik mechanik

2001-nadal

 

Baza lokalowa

Straż jest właścicielem parceli o powierzchni 0,7466 ha oraz strażnicy wybudowanej w 1977 roku. Własność ma zapisaną w księdze wieczystej nr 71 60 CZ, złożonej w dniu 31 grudnia 2001 roku w Sądzie Rejonowym w Pszczynie, wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych w Czechowicach--Dziedzicach.

W budynku strażnicy są dwa boksy garażowe na samochody pożarnicze. Na piętrze strażnicy jest duża sala o powierzchni 292 m2. Ponadto Zarząd ma do swojej dyspozycje oddzielne pomieszczeni o wymiarach 25 m2. Do sali zabaw przylega kuchnia, która jest bardzo dobrze wyposażona, z możliwością zorgani­zowania przyjęcia dla 120 osób.

Straż posiada stałe połączenie telefoniczne pod numerem (O-32) 215-74-83. Ponieważ w strażnicy nikt nie mieszka w razie alarmu można telefonować do druha Zdzisława Kubika na numer (032)-215-74-61. Dh Zdzisław Kubik mieszka 50 metrów od strażnicy i prowadzi warsztat samochodowy, więc klucze do strażnicy są dostępne o każdej porze dnia. Strażnica podłączona jest do systemu zdalnego alarmowania DST. Alarmowanie straży odbywa się ze stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej.

Do strażnicy podłączona jest woda bieżąca oraz gaz ziemny. W strażnicy jest instalacja centralnego ogrzewania. Do ogrzewania strażnicy porą zimową służy piec gazowy.

Usprzętowienie straży

Na wyposażeniu straży są dwa samochody pożarnicze, a to beczkowóz „Star 244" GBA-2,5/8 - rok produkcji 1986 oraz lekki samochód marki Mercedes GLM-8 - rok produkcji 1968. Z innego ważniejszego sprzętu będącego na wyposażeniu straży wymienić należy agregat prądotwórczy, 4 aparaty po­wietrzne, piłę mechaniczną oraz 3 radiotelefony. Ponadto straż dysponuje dwo­ma motopompami typ M-800- rok prod. 1978 i 1987, pompą pływającą marki Niagara - rok produkcji 1999 oraz oddymiaczem.

Informacje o sztandarze

Sztandar ufundowany w 1936 roku przetrwał wojnę przechowany remizie strażackiej, jednak w styczniu 1945 roku został skradziony ze skrytki w remi­zie przez nieznanego sprawcę. W gablotach przechowywane są dwa sztandary ufundowane po wojnie, a to z 1945 roku oraz z 1986 roku

Pamiątki i eksponaty o znaczeniu historycznym

Straż nie posiada zorganizowanego kącika historycznego, ani też nie posia­da eksponatów o znaczeniu historycznym. Posiada jedynie księgę pamiątkową z 1908 roku zawierającą podstawowe dane o straży.

Straż w statystyce

Średni stan liczebny członków w latach 2001-2004

40 członków czynnych

67 członków popierających

8 członków honorowych

22 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, w tym: 16 chłopców i 6 dziewcząt

Charakterystyka wyszkolenia pożarniczego

Liczba przeszkolonych w zakresie:

wyszkolenia podstawowego – 39 członków

dowódców sekcji – 12 członków

naczelników - 5 członków

kierowców z uprawnieniami -5członków

obsługi aparatów powietrznych -4 członków

z zakresu udzielania pierwszej pomocy med.-7 członków

Ważniejsze wyróżnienia

Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach w 1998 roku odznaczona została Złotym Medalem „Za zasługi dla pożarnictwa".

Złoty Znak Związku został nadany następującym druhom:
Jan Kudła

Eugeniusz Ochman

Franciszek Olek

Uchwałami Walnych Zebrań jednostki godnością Członka Honorowego Związku OSP w Janowicach wyróżnieni zostali druhowie:
Alojzy Grzybowski

Stanisław Chmielniak 

Franciszek Pokładnik 

Adam Gajda   

Ludwik Niemczyk     

Eugeniusz Ochman    

Alojzy Pokładnik       

Jan Kudła       

Dokumentowanie działalności OSP

Brak opracowań dotyczących działalności straży wydanych drukiem. Kroniki także straż nie prowadzi.

Opracowano na podstawie materiałów zebranych przez sekretarza OBP dh Zygmunta Łukosia

 

Do góry