Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Aktualności

07. 11. 16
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 6131

 15 listopada w Bielskim Centrum Kultury odbyła się uroczystość wręczenia Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina. To już IX edycja tej prestiżowej Nagrody, do której kandydatów nominują samorządy gmin powiatu bielskiego, a laureata wybiera Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Aliny Świeży – Sobel.

Osoby nominowane to ludzie wyjątkowi, o nieposzlakowanej opinii, niekwestionowane autorytety moralne, wrażliwi na krzywdę drugiego człowieka i bezinteresownie pracujący dla dobra naszych Małych Ojczyzn .

Uroczystość ta, to nadzwyczajne powiatowe święto, wielkie wydarzenie, które dzięki osobom nominowanym nabiera szczególnego wymiaru. Jak dobrze, że tacy ludzie są wśród nas. Powyższe słowa zostały wypowiedziane przez gospodarza uroczystości starostę bielskiego Andrzeja Płonkę, a jej rangę podkreślił występ chóru Akademii Techniczno – Humanistycznej pod dyrekcją Jana Borowskiego, który rozpoczął ją pieśnią Gaude Mater Polonia a następnie wykonał kilka innych pieśni.

 

Czytaj więcej
07. 11. 15
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4888

Na sesji Rady Gminy Bestwina w dniu 12.11.2007 roku starosta bielski Andrzej Płonka oraz prezes Bielskiego Parku Techniki Lotniczej Wiktor Kałat przedstawili radnym informację o budowanym w Kaniowie Bielskim Parku Technologicznym Przemysłu Lotniczego.Oto fragmenty ich wystąpień:

07. 11. 15
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4526

 Nie udał się wyjazd tenisistom stołowym UKS "The Best" Bestwinka do Pogórza, gdzie rozgrywali 4 kolejkę III ligi tenisa stołowego. Ulegli oni tamtejszemu LKS Pogórze 6:4.

Dla UKS "The Best" punkty zdobyli: Tadeusz Durka 2,5; Grzegorz Damaz 1,5. 

Aktualnie zawodnicy z Bestwinki zajmują 8 pozycję na 12 drużyn i mają 3 punkty. Kolejny mecz w najbliższą środę o godz.18 a przeciwnikiem będzie ULKTS Pszczyna. Zapraszam do kibicowania - hala gimnastyczna przy gimnazjum w Bestwince.                          

07. 11. 14
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5223

12 listopada Rada Gminy Bestwina uchwaliła podatki i opłaty, które będą obowiązywać na terenie gminy Bestwina w 2008 roku. Termin ich uchwalenia związany jest z tym,że do 15 listopada wójt gminy zobowiązany jest ustawowo do przedstawienia  przewodniczącemu rady gminy projektu budżetu, a bez wiedzy o przyjętych stawkach,a tym samym dochodach budżetu  nie byłoby możliwe jego skonstruowanie. Tak kształtują się podatki i opłaty dotyczące większości mieszkańców: 

Uchwała Rady Gminy Bestwina z dnia 2007 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku obowiązujących w Gminie Bestwina w 2008 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.), art. 3 i 5 oraz art. 63 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2004 r. Nr 123 poz. 1291) art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2005 r Nr 190 poz. 1606 ze zm.)

Rada Gminy Bestwina uchwala:

§1

Stawki  podatku  od   nieruchomości  na  2008 rok  dla   podmiotów  określonych  w art.   3  ustawy o podatkach i opłatach:

1.Od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,54 zł

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 17,69 zł

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,38 zł

Czytaj więcej
07. 11. 13
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5069

Na wczorajszej sesji Rady Gminy Bestwina wójt Stefan Wodniak przedstawił informacje dotyczące budowy drogi ekspresowej S1. Była to jednocześnie relacja ze spotkania, w którym uczestniczył, a które odbyło się w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Proszę zobaczyć i posłuchać:


oraz wypowiedź dotycząca samego wariantu nr V
Do góry