Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

UKS Set Kaniów

07. 10. 14
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 25791

UKS "Set" Kaniów

Uczniowski Klub Sportowy „Set” przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie powstał w 1996 roku.
Komitet założycielski stanowili nauczyciele i rodzice działający w Radzie Rodziców :
Tadeusz Szkuta,
Barbara Konarska – Węgrzyn,
Jerzy Zużałek,
Marek Pękala,
Józef Maziarz,
Franciszek Stawowczyk,
Anna Bukowska,
Jadwiga Maroszek,
Kazimiera Kalarus,
ks. Piotr Pietrasina,
Danuta Tekieli – Herman,
Jadwiga Gajer,
Agata Toporek,
Dorota Stawowczyk,
Jolanta Staszek.
Zebranie Komitetu Założycielskiego odbyło się 16 maja 1996 roku. Klub założony i zarejestrowany został z sekcjami siatkówki i piłki nożnej.
Decyzja Urzędu Wojewódzkiego o zarejestrowaniu UKS „Set” nosi numer 298/96.
Pierwszy zarząd Klubu działał w składzie:
Barbara Konarska – Węgrzyn - prezes
Tadeusz Szkuta – v-ce prezes
Jerzy Zużałek - sekretarz

W 1997 roku, dokładnie 14 maja Klub wystąpił do Polskiego Związku Kajakowego o zarejestrowanie i wpisanie w poczet jego członków.
Następne lata pokazały, że to właśnie sekcja kajakowa stała się najważniejszą i w zasadzie jedyną sekcją UKS „Set”. Początkowy okres tej działalności odbywał się na zasadzie współpracy trzech klubów, tj,. „Górnika” Czechowice - Dziedzice, LKS „Przełom” Kaniów oraz UKS „Set”. Zawodnicy tego ostatniego korzystali ze sprzętu obu pozostałych klubów oraz uczestniczyli w treningach pod nadzorem trenera opłacanego przez „Górnika „ Czechowice – Dziedzice., wspólne były również środki transportu na zawody. UKS „Set” pokrywał koszty dojazdu na treningi.
Już wówczas trenerem zawodników był Dariusz Pilarz, a sprawami księgowymi i organizacyjnymi zajmowała się Pani Halina Błaszkiewicz. Bardzo dużą pomoc okazywał Pan Edward Apel z Górnika Czechowice - Dziedzice a z ramienia LKS „Przełom” Kaniów współpracą zajmowali się Jacek Siewniak i Jerzy Zużałek (również UKS).
Szkolenie dzieci i młodzieży odbywało się wówczas na „Kopalnioku” – akwenie „Górnika”.
W tym okresie rozpoczęto również starania o przeniesienie szkolenia kaniowskich dzieci na pożwirowy akwen do Kaniowa. Gmina okazała się przychylna tym planom, przejęto w drodze zamiany z firmą „Budt-tor” tereny, na których obecnie jest baza sportowa UKS „Set” i klub w tej działalności zaczął się usamodzielniać. Kajak – polo, bo w tej dyscyplinie zaczął się klub specjalizować, stało się sztandarowym sportem w gminie Bestwina.
W 1999 roku do zarządu UKS „Set” dokooptowany został Bogusław Bajerski i powierzono mu opiekę nad kajakarzami. Ze względu na zmianę miejsca treningów, jak również kłopoty finansowe, zarząd KS „Górnik” Czechowice – Dziedzice wycofał się z dalszej współpracy na wcześniej obowiązujących zasadach.W tym też roku zawodnicy UKS „Set” zaznaczyli swoją obecność na Długodystansowych Mistrzostwach Polski i zaczęli zdobywać pierwsze tytuły. W tym roku 3 zawodników kajak – polo zakwalifikowało się już do kadry narodowej, rozpoczęto również organizowanie różnych zawodów na własnym akwenie. Do kalendarza zawodów powiatu bielskiego wprowadzono triathlon o Puchar Starosty Bielskiego. Mając w pamięci kajakarskie sukcesy Kaniowian postanowiono również organizować co roku Memoriał Ryszarda Gałuszki – mieszkańca Kaniowa, dzięki któremu kaniowskie kajaki osiągały znaczące sukcesy, działacza i sędziego Polskiego Związku Kajakowego.
Rozpoczęto również starania o organizację zawodów o zasięgu regionalnym oraz z cyklu Pucharu Polski.
Do najbardziej aktywnych zawodników od początku działalności klubu należeli:
Borys Zubczewski, Paweł Michalec, Piotr Bajerski, Łukasz Pilarz, Tomasz Kabut, Szymon Maślanka, Bartłomiej Dawidek.
14.01.2000 roku rozpoczęła się kolejna kadencja władz klubu. Na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym wybrano zarząd w składzie:
Bogusław Bajerski – prezes
Tadeusz Szkuta – v-ce prezes
Jerzy Zużałek – sekretarz
Barbara Konarska – Węgrzyn – członek
Andrzej Ochman – członek
Komisję Rewizyjną tworzyli :
Jerzy Adamiec oraz
Andrzej Kraus.
W 2000 roku rozpoczęto starania oraz w ich efekcie budowę pomostu wokół boiska do kajak – polo. To, dzięki operatywności Prezesa Bogusława Bajerskiego pozwala starać się o organizację najpoważniejszych imprez o zasięgu ogólnopolskim i tak 9 września 2001 roku zorganizowano I Ogólnopolski Turniej Kajak – Polo.
W 2001 roku juniorzy zdobyli tytuł Mistrzów Polski, seniorzy zajęli IV miejsce w Mistrzostwach polski i III miejsce w Pucharze Polski. Od tego roku rozpoczyna się marsz w górę we wszelkiego rodzaju sportowej rywalizacji, jak również osiągane są coraz większe sukcesy organizacyjne.
Zawodnicy klubu: Borys Zubczewski, Paweł Michalec, Dawid Studnicki, Adrian Stachura, jako członkowie kadry narodowej reprezentowali Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów zajmując tam IX miejsce.
Warto zaznaczyć, że Polski Związek Kajakowy docenił pracę trenerską Dariusza Pilarza i powierzył mu opiekę nad reprezentacją Polski juniorów.
Począwszy od 2001 roku coraz więcej zawodników UKS „Set” powoływanych jest do kadry narodowej i osiąga z nią coraz lepsze wyniki, by w 2005 roku sięgnąć po brązowy medal Mistrzostw Europy Juniorów (Zubczewski Borys, Dawidek Bartłomiej, Michalec Paweł, Cymerman Jakub) (w tym samym roku juniorki zdobywają srebrny medal w Pucharze Europy - Katarzyna Furczyk i Karina Malczyńska).
Coraz większa liczba trenujących zawodników wymusza konieczność rozdzielenia treningów dziewcząt i chłopców i zarząd klubu powierzył opiekę nad zawodniczkami trenerce Katarzynie Pilarz, która również zapewnia zawodnikom odnowę biologiczną.
Informacje o coraz większych sukcesach sportowych zawodników klubu, jak również organizacyjnych zarządu klubu dotarły do Warszawy i w 2002 roku Polski Związek Kajakowy docenił je powierzając klubowi organizację Mistrzostw Polski Juniorów w Kajak – Polo. Tego typu zadania powodują dodatkową mobilizację do działania , a osiągnięte sukcesy pozwalają łaskawszym okiem spoglądać włodarzom gminy na działalność klubu, co owocuje decyzją o pomocy Urzędu Gminy w sfinansowaniu zakupu pomostu pływającego ( same mistrzostwa w 2002 roku odbyły się jeszcze na pomoście wypożyczonym z Bydgoszczy).
Same zawody kończą się ogromnym sukcesem sportowym i organizacyjnym. Juniorzy zdobywają I miejsce, a juniorki III. W tym też roku seniorzy zdobywają medal brązowy.
Od 2003 roku seniorzy zostają niekwestionowanymi królami kajakowej piłki i zdobywają co roku tytuły Mistrzów Polski, a seniorki nie schodzą z podium oznaczonego cyfrą II.
Dzięki działalności zarządu klubu zmienia się otoczenie w którym klub działa, na brzegu zamontowano ławeczki dla widzów, powstały dwa boiska do siatkówki plażowej, oświetlono akwen w miejscu, gdzie usytuowane są boiska.
W kolejnych latach troszkę gorzej wiedzie się juniorom (zmiana pokoleniowa), ale z kolei swój pierwszy tytuł Mistrzyń Polski zdobywają juniorki (2005).
W następnych latach znów dzięki UKS „Set” w całej Polsce jest głośno o gminie Bestwina, bo PZKaj. po sukcesach organizacyjnych w organizacji mistrzostw juniorów powierzył klubowi organizacje Mistrzostw Polski Seniorów. Komitet organizacyjny wspomagany przez Urząd Gminy za każdym razem wywiązywał się i wywiązuje z zadań perfekcyjnie a uczestnicy zawodów z sentymentem wspominają spędzane nad akwenem i na akwenie chwile.
W 2005 roku odbywają się tutaj V Mistrzostwa Polski Juniorów i II Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych a zgodnie z decyzją Departamentu Strategii Rozwoju Sportu MENiS, CSRS/WSM/DL/81211453416/2004, z dnia 16.12.2004, Mistrzostwa Polski w Kajak Polo w kat. Jun. Młodszych rozgrywane są w ramach „pokazu w Systemie sportu młodzieżowego’2005”. Od tego momentu, ze względu na spełnienie określonych kryteriów kajak – polo wchodzi do systemu sportu młodzieżowego.
W międzyczasie na stanowisku prezesa klubu zachodziły zmiany. Bogusława Bajerskiego zastąpił Jerzy Adamiec, a od ostatniego Walnego Zebrania klubem kieruje zarząd w składzie:
Prezes: Błaszkiewicz Halina
Wiceprezes:Zużałek Jerzy
Sekretarz:Hoffmann Marek
Członkowie Zarządu:
ds. Wychowawczo-Dyscyplinarnych : Konarska-Węgrzyn Barbara
ds. Organizacyjnych: Firganek Bartłomiej
ds. Technicznych: Białka Leszek
Kierownik sekcji: Bąk Dawid

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Pacyga Roman
Sekretarz: Zubczewski Borys

Do największych sukcesów sportowych zawodników UKS „Set” Kaniów w 2006 roku zalicza się udział trzech zawodników – Borysa Zubczewskiego, Bartłomieja Dawida i Krzysztofa Schillera w Mistrzostwach Świata w Kajak Polo w Amsterdamie, gdzie wspólnie z ekipą Polski zajęli wysokie 6 miejsce. Jest to awans reprezentacji o 7 miejsc w stosunku do 2004 roku.

UKS „Set” Kaniów aktywnie uczestniczył we wszystkich zawodach rangi Mistrzostw Polski zdobywając 3 tytuły Mistrzów Polski, tj.;

Mistrzostwa Polski seniorek i seniorów – 1 złoty – kobiety, 1 srebrny – mężczyźni

Mistrzostwa Polski Juniorów – 1 złoty – dziewczęta, 1 brązowy – chłopcy

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – 1 złoty – chłopcy

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – 1 złoty – chłopcy,1 złoty – dziewczęta.

Mistrzyniami Polski zostały:
Katarzyna Furczyk
Marzena Wala
Ewelina Satława
Kinga Malczyńska
Natalia Pocełujko
Dorota Hanus
Karolina Czarnecka
Tytuły wicemistrzów Polski wywalczyli:
Borys Zubczewski
Paweł Michalec
Bartłomiej Plewik
Jakub Cymerman
Krzysztof Schiller
Bartłomiej Dawidek
Dawid Kuglarz
Piotr Bajerski
Rafał Kalita
Łukasz Pilarz
Tytuł mistrzyń Polski juniorekzdobyły:
Kinga Malczyńska
Marzena Wala
Karolina Czarnecka
Ewelina Satława
Natalia Pocełujko  
Mistrzami Polski juniorów młodszych zostali:

Łukasz Pilarz
Krystian Stawowczyk
Tomasz Kabut
Jakub Sikora
Tomasz Hoffmann
Łukasz Pacyga
Brązowi medaliści Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych:
Dawid Kuglarz

Piotr Bajerski

Emil Polit

Krzysztof Kabut

Mateusz Puzoń

23 zawodników UKS „Set” posiada więc złote, srebrne lub brązowe medale mistrzostw Polski, a niektóre dziewczęta są podwójnym złotymi medalistkami.  21 zawodniczek i zawodników jest członkami kadry narodowej.

Zawodnicy UKS „Set” startują również w zawodach w kajakarstwie klasycznym.

W rankingu Polskiego Związku Kajakowego za sezon 2006 UKS „Set” Kaniów zajmuje 20 miejsce na 77 klubów i jest najwyżej sklasyfikowanym klubem z województwa śląskiego wyprzedzając „Gwarka” Czechowice – Dziedzice.

W 2006 roku UKS „Set” był organizatorem wielu imprez:

1. Memoriał Ryszarda Gałuszki i Ogólnopolski Turniej Kajak Polo

2. MiniTriathlon o Puchar Starosty Bielskiego i I Międzynarodowy Turniej Kajak Polo

3. Mistrzostwa Polski Seniorek i Seniorów

4. Ogólnopolskie Konsultacje Kajak Polo

5. Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

 

26 marca 2007 roku w Szkole Podstawowej w Kaniowie odbyło się  Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze podsumowujące kadencję  2005 -  2007. Sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe z działalności w tym okresie złożyła Halina Błaszkiewicz. Obecni na zebraniu przyjęli sprawozdania i na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielili absolutorium ustępującym władzom.

Dokonano wyboru nowego zarządu na lata 2007 - 2009. Trzon zarządu nie uległ zmianie, a jego skład przedstawia się następująco:

Prezes: Błaszkiewicz Halina
Wiceprezes:Zużałek Jerzy
Sekretarz:Hoffmann Marek
Członkowie Zarządu:
ds. Wychowawczo-Dyscyplinarnych : Konarska-Węgrzyn Barbara

ds.Organizacyjnych: Andrzej Kraus

 

Komisja Rewizyjna: Roman Pacyga - przewodniczący

                                  Katarzyna Czarnecka - sekretarz

Dla trzech zawodników naszego klubu rok 2007 rozpoczął się z jednej strony pracowicie, a z drugiej pozwolił poznać część naszego kontynentu, no i podpatrzeć najlepszych zawodników kajak polo. Trener reprezentacji Polski U -21 Norbert Watkowski powołał 3 zawodników UKS "Set" Kaniów na Międzynarodowy Turniej Kajak polo, który odbył się w dniach 14 - 15 kwiecień 2007 r. w Helmond w Holandii.Uznanie selekcjonera kadry zyskali : Krzysztof Schiller, Dawid Kuglarz i Łukasz Pilarz.

31.03.2007 w Zabierzowie k/Krakowa odbyły się II Ogólnopolskie Halowe Zawody we „Freestyle’u”  Kajakowym LOOP’07 pod patronatem Elżbiety Burtan, wójta gminy Zabierzów .

W tej rywalizacji wzięło udział dwóch zawodników UKS ”Set” Kaniów specjalizujących się w kajak polo i mających już w swojej kolekcji tytuły mistrzów Polski w tej dyscyplinie. Udział w zawodach freestyle'u był dla nich nowym doświadczeniem.

Pilarz Łukasz wygrał rywalizację w grupie juniorów debiutujących, a Arkadiusz Pilarz zajął drugie miejsce. Pomimo faktu, iż zawodnicy ci uprawiają zupełnie inną odmianę kajakarstwa doskonale sobie poradzili pokonując rywali, którzy trenują „akrobację” na kajaku na co dzień.

Podczas zawodów odbyło się także bicie rekordu Polski w wykonywaniu eskimosek  w ciągu jednej minuty. I w tej konkurencji Łukasz nie miał sobie równych i po wykonaniu 32 eskimosek został Mistrzem Polski w Eskimoskach na rok 2007. Dla niewtajemniczonych informujemy, że eskimoska polega na tym, że kajakarz zanurzając się wraz z łódką w wodzie wykonuje obrót o 360 stopni.

W punktacji drużynowej UKS ”Set” Kaniów zdobył drugie miejsce.

W dniach 12 – 13 maja 2007 w  Budapeszcie odbył się  Międzynarodowy Turniej kajak polo z udziałem 10 drużyn.

Doskonale zaprezentowali się w nim zawodnicy UKS Set Kaniów. Klub ten wystawił dwie drużyny, jedną męską, a drugą mieszaną. Drużyna męska w składzie Łukasz Pilarz,Piotr Bajerski,Krzysztof Schiller,Bartłomiej Dawidek zdobyła srebrny medal, a drużyna mieszana w składzie Katarzyna Furczyk,Marzena Wala,Emil Polit, Tomasz Kabut medal brązowy.

Drużyna męska UKS Set  walczyła na wodzie (19 – 20 maj 2007) w Pradze w V Praskim Międzynarodowym Turnieju Kajak Polo. W turnieju wzięli udział Czesi, Niemcy, Węgrzy, Szwajcarzy oraz 3 drużyny z Polski (oprócz Kaniowa Tanew Księżpol i Resowiak Rzeszów). Nasza drużyna w składzie: Michalec Paweł, Maślanka Szymon, Hoffmann Tomasz, Puzoń Mateusz, Kuglarz Dawid, Paszana Maciej, Kabut Tomasz zajęła III miejsce.

Kajakarze UKS Set Kaniów w dniach 25.05 - 28.05.2007 brali udział w międzynarodowych mistrzostwach Niemiec w kajak-polo. Najlepiej spisała się drużyna U-18. W zespole reprezentacji Polski U-18 znalazło się czterech zawodników UKS Set — Tomasz Kabut, Jakub Sikora, Adam Roman, Emil Polit. Biało-czerwoni w swojej grupie zajęli pierwsze miejsce osiągając tylko jeden remis, resztę pojedynków wygrywając. W półfinale przegrali wprawdzie 4:8, ale w starciu o trzecie miejsce z VK Berlin wygrali 4:2, a gole na wagę zwycięstwa zdobyli: Tomasz Kabut -2, Potr Łukaszewicz i Mikołaj Florczyk po jednym.

Kadra U-21 (UKS Set reprezentowali Łukasz Pilarz, Piotr Bajerski i Bartłomiej Dawidek) zakończyła rywalizację na jedenastym miejscu. Juniorzy młodsi (U-16 Arkadiusz Pilarz(na zdjęciu), Krystian Stawowczyk, Łukasz Pacyga i Kamila Bujnicka(na zdjęciu)) zajęli siódmą lokatę.

W Essen wystartowała też po dwóch latach przerwy reprezentacja seniorek, w której znalazły się kajapolistki z Kaniowa Marzena Wala i Katarzyna Furczyk. Zespół ten zajął siódme miejsce wygrywając po drodze dziewięć spotkań.

W 2007 roku oprócz zawodów w kajak polo, młodzicy UKS Set  uczestniczyli także, nie bez sukcesów, w zawodach w kajakarstwie klasycznym zdobywając punkty do klasyfikacji klubów we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.
Do kadry narodowej powołanych jest  aż 21 zawodników, co świadczy o wysokim poziomie szkolenia prowadzonego przez Dariusz Pilarza i Katarzynę Pilarz. W zawodach międzynarodowych występowało 28 zawodników.
W  2007 roku zawodnicy UKS Set Kaniów uczestniczyli w następujących zawodach:
- międzynarodowych:
Mistrzostwa Europy – Francja - 9 zawodników (Karolina Czarnecka, Ewelina Satława, Marzena Wala,Piotr Bajerski, Krzysztof Schiller, Łukasz Pilarz, Bartłomiej Dawidek, Paweł Michalec, Jakub Cymerman)
Mistrzostwa Niemiec-Essen -  13 zawodników
Międzynarodowy turniej Holandia -  2 zawodników
Międzynarodowy Turniej Praga - wyjazd klubowy
Międzynarodowy Turniej Litwa - wyjazd klubowy
Międzynarodowy Turniej Budapeszt -  wyjazd klubowy
Międzynarodowy Turniej Kajak-Polo -  w Kaniowie
- ogólnopolskich :
Mistrzostwa Polski Seniorów  - złoty medal seniorki i brązowy medal seniorzy
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych -–juniorzy starsi w składzie: Piotr Bajerski, Łukasz Pilarz, Adam Roman, Tomasz Hoffmann, Mateusz Puzoń, Jakub Sikora, Emil Polit, Tomasz Kabut, Maciej Paszana zdobyli drugie miejsce a juniorki starsze: Marzena Wala, Martyna Banasiewicz, Karina Malczyńska, Martyna Kobiela zdobyły medal brązowy.  , młodzicy – złoty medal,
Festiwal Sportów Wodnych
- wojewódzkich:
Długodystansowe Mistrzostwa Śląska
Memoriał R.Gałuszki i Turniej Kajak-Polo  
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików kajak-polo (Arkadiusz Pilarz, Marcin Błaszcz, Michał Banasiewicz, Jakub Kawalec, Adrian Sobecki, Marcin Sikora po raz kolejny potwierdzili, że nie mają sobie równych wśród kajak polistów południowej Polski.)  
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajakarstwie klasycznym
Mini Triathlon i Puchar Starosty Bielskiego  
Należy podkreślić iż trener Dariusz Pilarz jest trenerem koordynatorem kadry narodowej kajak-polo. To pod jego kierunkiem w roku 2007 drużyna U-21 zdobyła V miejsce a drużyna seniorek VII miejsce podczas Mistrzostw Europy kajak-polo we Francji.
30 marca br odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze UKS Set Kaniów połączone z podsumowaniem sezonu'2008.
Prezes Halina Błaszkiewicz zaprosiła do udziału w Zebraniu wójta Gminy Bestwina Stefana Wodniaka oraz sponsorów, którzy pomagali Klubowi w prowadzeniu działalności oraz zapewnili Łukaszowi Pilarzowi oraz Krzysztofowi Schillerowi możliwość startu w Mistrzostwach Świata w Edmonton. Pani prezes w imieniu zarządu oraz zawodników złożyła sponsorom gorące podziękowania i wręczyła Panu wójtowi oraz Jarosławowi Gwóźdź okolicznościowe statuetki. Innymi sponsorami wyjazdu na Mistrzostwa Świata byli: Leszek Kosmaty, Edward Wyciślok, Tadeusz Pudełko, którzy jednakże nie mogli być obecni na Zebraniu.
Po podziękowaniach Pani prezes złożyła sprawozdania z działalności w okresie kadencji oraz w 2008 roku.
W roku 2008 klub działał w dyscyplinie kajak polo i reprezentowany był przez Zarząd w składzie :
Prezes - Halina Błaszkiewicz
V - ce Prezes - Jerzy Zużałek
Skarbnik:    Marek Hoffmann
Członkowie: Barbara Konarska -Węgrzyn, Andrzej Kraus
Szkoleniem objętych było 48 zawodników różnych kategorii wiekowych którymi kierowali instruktorzy Dariusz i Katarzyna Pilarz .
Najważniejszym osiągnięciem klubu w 2008 roku był udział dwóch zawodników Łukasza Pilarz i Krzysztofa Schillera w Mistrzostwach Świata w Kanadzie ,gdzie drużyna zajęła wysokie piąte miejsce.
15 zawodników naszego klubu brało udział w licznych turniejach międzynarodowych Essen,Praga,Budapeszt, uzyskując wysokie miejsca na podium.
W Mistrzostwach Polski Seniorów drużyna męska i żeńska zdobyły srebrny medal
W Mistrzostwach Polski Juniorów srebrny medal chłopcy
W Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych drużyna chłopców złoty medal a dziewczęta brązowy medal
Zawodnicy brali udział w licznych turniejach ogólnopolskich uzyskując miejsca medalowe.
W roku 2008 zawodnicy korzystali z akcji szkoleniowych organizowanych ze środków gminnych jak również Śląskiej Federacji Sportu tj. 2 zgrupowań w okresie zimowych ferii i wakacji.
Klub w sezonie 2008 był organizatorem wielu imprez takich jak:
Ogólnopolskie konsultacje szkoleniowe w kajak polo,
Międzynarodowy Turniej kajak polo
Mini Triathlon o Puchar Starosty Bielskiego
I Ogólnopolski Turniej kajak polo dla dzieci
Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajak polo
Wszystkie wyżej wymienione imprezy klub mógł przeprowadzić dzięki pomocy finansowej:
Urzędu Gminy w Bestwinie
Starostwa Powiatowego w Bielsku Białej
Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach
Śląskiej Federacji Sportu
Śląskiego Związku Kajakowego
Ministerstwa Sportu - Departamentu Sportu Powszechnego,
a także prywatnym sponsorom, dzięki którym zawodnicy UKS Set mogli startować w Mistrzostwach Świata w kajak polo a także młodzi zawodnicy mogli wyjechać na liczne turnieje międzynarodowe
Za okazaną pomoc władze klubu w imieniu wszystkich zawodników gorąco dziękują.
Po częściach sprawozdawczych udzielono absolutorium ustępującym władzom i przystąpiono do wyboru nowego zarządu. Na najważniejsze stanowiska ponownie zgłoszono dotychczasowe osoby i skład nowego zarządu przedstawia się następująco:
Prezes - Halina Błaszkiewicz
V - ce Prezes - Jerzy Zużałek
Sekretarz: Paweł Michalec    
Członkowie: Katarzyna Czarnecka, Izabela Dudzik
Komisja Rewizyjna: Janusz Feruga, Maciej Paszana
Najważniejsze wydarzenia roku 2009 - pisali o naszych tak:
Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec, a od tego roku również turniej Pucharu Europy to największe zawody kajak polo na świecie. Corocznie podczas trzydniowych zawodów rozgrywa się setki spotkań. W tym roku na starcie turnieju stanęły nasze drużyny juniorskie.
Polskie drużyny prezentowały się w Essen przyzwoicie. Na słowa pochwały zasłużyli szczególnie szesnastolatkowie, którzy w trzech pierwszych meczach zdobyli aż 39 bramek!
W półfinale nasi reprezentanci stanęli naprzeciwko ekipy KRM Essen. Mecz ten miał niebywałą dramaturgię. Pojedynek Polski z gospodarzami zawodów był najlepszym meczem w całego turnieju U16. Na uwagę zasługuje przede wszystkim bardzo dobra gra pozycyjna obu drużyn. O losach spotkania zdecydowały dwie kontrowersyjne decyzje sędziowskie. Polacy to spotkanie przegrali 3:1 i musieli zadowolić się „małym finałem”
W spotkaniu o brązowy medal Polska U16 pewnie pokonała KGW 8:4 i stanęła na najniższym stopniu podium.
W drużynie U16 zagrali: Arkadiusz Pilarz, Michał Banasiewicz, Jakub Kawalec (UKS SET Kaniów), Piotr Stefański (CANOE Swarzędz), Patryk Kminkowski, Patryk Iwasyszyn (Astoria Bydgoszcz), Patryk Solak, Damian Padiasek (UKS Tanew) i Piotr Niestrata (UKS MOSW Choszczno).
Reprezentacja U18 została sklasyfikowani na 4. miejscu w turnieju. Grali w niej: Piotr Kowalski (UKS MOSW Choszczno), Przemysław Wesołek, Zbigniew Lehman, Marcin Dudzik, Filip Mytko (CANOE Swarzędz), Paweł Strażyński (Astoria Bydgoszcz), Łukasz Pacyga i Krystian Dudzik (UKS SET Kaniów).
Doskonale spisała się męska reprezentacja Polski U21 w rozegranych w niemieckim Essen Mistrzostwach Europy w kajak polo. Podopieczni Norberta Watkowskiego zajęli w imprezie trzecie miejsce. To jeden z największych sukcesów w historii tej dyscypliny sportowej w naszym kraju.
Kajak polo w Polsce zaczyna się rozwijać w zawrotnym tempie. Coraz większa rzesza zawodników garnie się do tej dyscypliny sportowej. W międzypaństwowych rozgrywkach należymy już do światowej czołówki (w ubiegłym roku reprezentacja U21 zajęła 5 miejsce na Mistrzostwach Świata). Ostatni medal na imprezie rangi mistrzowskiej Polacy wywalczyli w 2005 roku, wtedy to drużyna juniorów pod wodzą Dariusza Pilarza zdobyła brązowy medal na europejskim czempionacie.
Kadra do lat 21 Mężczyzn : Pilarz Łukasz (KANIÓW), Okrasiński Bartosz, Iwanowski Mateusz, Jarmarkiewicz Daniel, Maślak Jakub, Migdalski Hubert, Sawionek Zbigniew, Turalski Grzegorz (wszyscy CHOSZCZNO).
W tychże Mistrzostwach Europy startowały również zawodniczki UKS Set Kaniów Marzena Wala i Kamila Bujnicka oraz zawodnicy: Cymerman Jakub, Dawidek Bartłomiej, Michalec Paweł, Paszana Maciej, Schiller Krzysztof,
W roku 2010 zawodniczki  i zawodnicy UKS SET Kaniów w dyscyplinie kajak-polo brali udział w wielu imprezach rangi międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej i powiatowej.
Ogółem w sezonie 2010 w imprezach sportowych udział wzięło 47 zawodników naszego klubu wszystkich kategorii wiekowych od kategorii dzieci do kategorii seniora.Szkoleniowcy klubu Katarzyna i Dariusz Pilarz szkolili zawodników na zgrupowaniu zimowym w Międzybrodziu Bialskim oraz letnim w Choszcznie jak również na naszym terenie prowadzone było szkolenie kadry kobiet przed Mistrzostwami Świata.
W roku 2010 klub nasz zorganizował na naszym terenie następujące zawody:
1.Ogólnopolskie eliminacje do kadry narodowej kajak-polo
2. V Międzynarodowy Turniej kajak-polo  o Puchar Wójta Gminy Bestwina  oraz III ogólnopolski Turniej dla młodzików i dzieci
3.XI Mini Triathlon o Puchar Starosty i Turniej kajak-polo o puchar Wójta Gminy Bestwina
4.X Mistrzostwa Polski Juniorów i VII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w kajak-polo
5.Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajak-polo
6.Turniej Piłki Plażowej  o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Bestwina
Do najważniejszych sukcesów zaliczyć należy udział naszych zawodników w Mistrzostwach Świata ,w których największy sukces osiągnęła drużyna kobiet U-21 w której startowało zawodniczka naszego klubu Wala Marzena zajmując ostatecznie IV miejsce. W Mistrzostwach tych uczestniczyli także Łukasz Pilarz ,Arkadiusz Pilarz w drużynie U-21 zajmując IX miejsce a Michalec Paweł i Krzysztof Schiller w kategorii seniora zajęli XIII miejsce.
W licznych imprezach międzynarodowych w barwach Polski oprócz wyżej wymienionych brał udział także Krystian Dudzik. Klub nasz zaznaczył swój udział także w klubowych Mistrzostwach Europy,gdzie po zaciętych  meczach ostatecznie zajęli XV miejsce wyprzedzając o dwa miejsca niepokonaną drużynę w kraju MOSW Choszczno.
Zawodniczki i zawodnicy naszego klubu brali udział w licznych imprezach międzynarodowych zajmując  następujące lokaty:
Międzynarodowy Turniej w ESSEN - VI miejsce drużyna juniorów
VI miejsce kategoria dzieci( na 15 drużyn)
Międzynarodowy Turniej w Pradze – VI miejsce juniorzy
Międzynarodowy Turniej Litwa – I miejsce seniorzy
I miejsce  młodzicy
Międzynarodowy Turniej Budapeszt – I miejsce   seniorzy
Międzynarodowy Turniej Leśna – III miejsce seniorzy
III miejsce juniorzy
Międzynarodowy Turniej Kaniów – II miejsce seniorzy
I miejsce juniorzy
I miejsce  młodzicy(drużyna mieszana chłopcy i dziewczęta)
I miejsce dzieci (drużyna mieszana chłopcy i dziewczęta)
Drużyny naszego klubu nadal potwierdzają  swoje wysokie wyniki na arenie ogólnopolskiej i tak:
Mistrzostwa Polski Juniorów - I miejsce
Mistrzostwa Polski Seniorów - III miejsce
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików – I miejsce drużyna młodzików
II miejsce drużyna młodziczek
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych – IX miejsce
Warte podkreślenia są bardzo dobre rezultaty osiągnięte w licznych Ogólnopolskich Turniejach :
Kaniów – Juniorzy I,mj, Seniorzy IImj. Młodzicy – I mj. Dzieci II mj.
Choszczno – I mj.Juniorzy, IV seniorzy, I mj. młodzicy (drużyny mieszane) II mj. młodzic(j.w.) II mj.dzieci (drużyny mieszane )
Nasi zawodnicy w sezonie 2010 startowali także w zawodach kajakowych, gdzie na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików startowali w konkurencji K-4 młodziczek zajmując I V miejsce a w konkurencji K-4 chłopców  osada zajęła wysokie II miejsce. Podkreślić należy także  udział najmłodszych w K-2 i K-1 smyki ,gdzie okazali się bezkonkurencyjni rywalizując z zawodnikami specjalizującymi się w kajakarstwie.
Do miana  najaktywniejszych zawodników naszego klubu zaliczyć  należy :
Pilarz Łukasz -    udział w 12 imprezach
Pilarz Arkadiusz  - udział w 12 imprezach
Banasiewicz Michał  - udział w 9 imprezach
Wala Marzena – udział  w 8 imprezach
Schiller Krzysztof  - udział w 8 imprezach
Durajewski Łukasz – udział w 8 imprezach
Na wyróżnienie zasługują także :
Paszana Maciej,Paszana Mateusz,Michalec Paweł,Dudzik Krystian,Sobecki Adrian,Kawalec Jakub,Dawidek Bartłomiej
Z grupy najmłodszych wyróżnić należy:
Sachmerda Klaudia,Pilarz Sandra,Siatkowska Aldona,Pacyga Natalia,Ciupak Katarzyna,Pacyga Monika ,Ciupak Aleksandra, Sachmerda Julia,Cwetler Filip[,Wizner Dawid,Szary Jacek,Szary Karol,Ryba Bartłomiej, Hałas Igor,Hałas Filip, Maj Kacper
Rok 2011
- Maj - Zawodnicy UKS Set Kaniów mają za sobą pierwsze starty w tym roku. Osłabiona kadrowo drużyna seniorów występowała w Leśnej w Międzynarodowym Pucharze Polski, gdzie zajęła V miejsce.
Drużyna juniorów z kolei, również w Leśnej, występowała w II Międzynarodowym Pucharem Kwisy, gdzie rywalizowało 9 drużyn. W meczu finałowym nasi juniorzy musieli uznać wyższość gospodarzy i ulegli im 5:3 zajmując drugie miejsce.
- VI Międzynarodowy Turniej Kajak Polo. Uczestnicy mieli okazję rywalizować na nowych boiskach do kajak polo oraz przekonać się, że słowa, które padały z ust wójta w latach poprzednich, że będzie w tym miejscu budowany nowoczesny obiekt rekreacyjno – sportowy powoli zmieniają się w czyn.
W turnieju wzięły udział aż 33 zespoły w 5 kategoriach, rozegrano 78 meczów. Puchary dla najlepszych drużyn ufundowała Pani Małgorzata Handzlik – posłanka do Parlamentu Europejskiego.
W kategorii Dzieci pierwsze miejsce zajęła drużyna MOSW Choszczno pokonując w dramatycznym meczu drużynę gospodarzy. Od początku gry prowadzili młodzi zawodnicy UKS Set Kaniów po bramce strzelonej przez Dawida Cebulę. Mecz w regulaminowym czasie zakończył się remisem 1:1 i sędzia zarządził dogrywkę, w której „złotą bramkę” zdobyła ekipa z Choszczna. Trzecie miejsce przypadło dzieciom z UKS „4” Katowice. UKS Set Kaniów reprezentowali: Julia Sachmerda, Kacper Maj, Dawid Cebula, Filip Hałas, Wojciech Pilarz.
W kategorii Młodzicy również zawodnicy UKS Set Kaniów musieli uznać wyższość MOSW Choszczno. Drużynę UKS Set tworzyli: Sachmerda Klaudia, Pilarz Sandra, Natalia Pacyga, Monika Pacyga, Katarzyna Ciupak, Filip Cwetler, Bartłomiej Ryba.
W kategorii Kobiety najlepszymi okazały się zawodniczki Drukarza Warszawa, w których składzie występowała wychowanka UKS Set Kaniów Marzena Wala.
W kategorii Seniorzy Puchar Małgorzaty Handzlik dla najlepszej drużyny odebrał Paweł Michalec – kapitan UKS Set Kaniów. W finale, w ulewnym deszczu, kaniowski team pokonał gości z Pragi 5:2, a bramki zdobywali: Michalec – 2, Maślanka – 2 i Paszana. Paweł Michalec został królem strzelców w tej kategorii, a drużyna UKS Set występowała w składzie: Tomasz Kabut, Arkadiusz Pilarz, Paweł Michalec, Bartłomiej Dawidek, Maciej Paszana, Szymon Maślanka.
czerwiec - Od kilku lat zawodnicy UKS Set Kaniów startują w Pucharze Europy w Kajak Polo w Essen (wcześniej Międzynarodowe Mistrzostwa Niemiec), największej kajak polowej imprezie sportowej w Europie. UKS Set Kaniów wystawia drużyny klubowe, a  zawodnicy, którzy uzyskali powołania do reprezentacji Polski występują w odpowiednich kategoriach w kadrze narodowej.
W tym roku nasi najmłodsi zawodnicy występujący, jako drużyna UKS Set Kaniów w składzie: Sandra Pilarz, Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Monika Pacyga, Katarzyna Ciupak, Filip Cwetler, Bartłomiej Ryba zajęła II miejsce ulegając w finale niemieckiej drużynie 2:5.
Jest to ogromny sukces, do tej pory żadnemu polskiemu klubowi nie udało się dotrzeć tak wysoko.
W niedzielę, 26 czerwca, na obiekcie UKS Set Kaniów odbyło się Święto Sportu w ramach, którego zorganizowano mini triathlon o Puchar Starosty Bielskiego oraz Turniej Kajak Polo. Ta sportowa impreza mogła się odbyć dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Starostwo Powiatowe i Urząd Gminy.
czerwiec - Święto Sportu - W mini triathlonie wystartowało 49 zawodniczek i zawodników w trzech grupach wiekowych. Ich zmagania obserwowali: Grzegorz Szetyński – wicestarosta powiatu bielskiego i Marek Pękala – sołtys sołectwa Kaniów. Obaj panowie wraz z prezes UKS Set Kaniów Haliną Błaszkiewicz wzięli następnie udział w dekoracji zawodników.
W kategorii Open – rocznik 1996 i starsi zwyciężył Piotr Bajerski, drugi był Dawid Konopka, trzeci Konrad Sobecki.
W kategorii 1997 – 1998 mimo, że również była to kategoria Open, najlepszymi okazały się dziewczyny: I – Klaudia Sachmerda, II – Sandra Pilarz. W klasyfikacji chłopców Filip Cwetler był drugi, w kategorii 1999 i młodsi trzecie miejsce zajął Igor Hałas. W klasyfikacji dziewcząt zwyciężyła Monika Pacyga, druga była Aleksandra Ciupak, trzecia Julia Sachmerda.
Najmłodszą zawodniczką była Julia Sachmerda (rocznik 2001), wśród chłopców najmłodszym zawodnikiem był Filip Hałas(2002).
W finale Turnieju Kajak Polo spotkały się, po wygraniu eliminacji w swoich grupach i zwycięskich meczach półfinałowych, dwie drużyny UKS Set Kaniów.
Zwyciężył Set A w składzie: Klaudia Sachmerda, Bartłomiej Ryba, Aleksandra Ciupak, Katarzyna Ciupak, Mateusz Jonkisz.
W drużynie UKS Set B grali: Filip Cwetler, Sandra Pilarz, Filip Hałas, Igor Hałas, Monika Pacyga, Julia Sachmerda.
W dniach 13 - 14 sierpnia 2011 r. w Choszcznie odbyły się mistrzostwa Polski seniorów w kajak polo. Nie zabrakło na nich drużyny męskiej UKS Set Kaniów. Nasz klub reprezentowali: Paweł Michalec, Bartłomiej Dawidek, Łukasz i Arkadiusz Pilarz, Piotr Bajerski, Maciej Paszana, Adrian Sobecki. Trener: Dariusz Pilarz.
W meczu o trzecie miejsce UKS Set Kaniów pokonał LUKS Kwisa Leśna 5:3. Należy podkreślić, że drużyna w całym turnieju doznała tylko jednej porażki, przegrała w półfinale z późniejszymi zwycięzcami mistrzostw MOSW Choszczno, na dodatek tylko jedną bramką, tak więc zawodnicy czują pewien niedosyt.
Końcowa rywalizacja seniorów przedstawia się następująco:
1. MOSW I Choszczno
2. MUKS Canoe Swarzędz
3. UKS Set Kaniów
Wychowanka UKS Set Kaniów, Marzena Wala, ze względu na brak w Kaniowie zawodniczek, aby stworzyć drużynę reprezentuje obecnie barwy Drukarza Warszawa. Wraz ze swoimi koleżankami zdobyła srebrny medal, ulegając w finale zawodniczkom MOSW Choszczno. Po pasjonującym pojedynku Choszczno pokonało Warszawę 8:4.
W dniach 20 – 21 sierpnia 2011 roku w powstającym w Kaniowie Ośrodku Sportów Wodnych i Rekreacji odbyły się XI Mistrzostwa Polski Juniorów i VIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Kajak Polo.
Do Kaniowa zawitały ekipy MOSW Choszczno, LKK Drzewica, LUKS Kwisa Leśna, KS Górnik Czechowice-Dziedzice, KTW Kalisz, WTS Astoria Bydgoszcz, UKS Tanew Księżpol, UKS Olimpijczyk Nowe Chechło, MKK Viking Małomice. Razem z UKS Set Kaniów było to 10 klubów, a w zawodach uczestniczyło 113 zawodników.
Brązowi medaliści wśród juniorów – UKS Set Kaniów, wystąpili w składzie: Arkadiusz Pilarz, Sobecki Adrian, Banasiewicz Michał, Płachno Szymon, Łukowicz Mateusz, Wątor Eliasz, Pryłowski Adrian.
Juniorzy młodsi: Szary Jacek, Bryła Jarosław, Sobecki Konrad, Konopka Dawid, Łukowicz Konrad zakończyli rywalizację na miejscu piątym.
Najważniejszym osiągnięciem był udział zawodników UKS - u w Mistrzostwach Europy U-21 w Kajak Polo, gdzie Polska zdobyła w kategorii mężczyzn IV miejsce (udział brali Arkadiusz i Łukasz Pilarz), a także V miejsce Marzeny Wali w kategorii seniorek i XIII miejsce Pawła Michalca w kategorii seniorów.
Rok 2012: najważniejszym wydarzeniem były Mistrzostwa Świata.
Paweł Michalec, Łukasz Pilarz w drużynie seniorów, Marzena Wala w seniorkach oraz Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Kamila Bujnicka i Arkadiusz Pilarz w drużynach młodzieżowych U – 21 walczyli na poznańskiej Malcie w Mistrzostwach Świata w Kajak Polo.
To niewątpliwie ogromny sukces naszych szkoleniowców i oczywiście samych zawodniczek i zawodników. Siedmiu zawodników z UKS Set Kaniów na Mistrzostwach Świata jest ogromnym osiągnięciem!!!
Nasi zawodnicy nie byli statystami na Mistrzostwach i tak: Paweł Michalec strzelił 7 bramek, Arkadiusz Pilarz  – 7 bramek, Klaudia Sachmerda także 7, Kamila Bujnicka – 2, Marzena Wala – 1, Łukasz Pilarz – 1.
Drużyna U -21 k - kobiet V miejsce w składzie -Kamila Bujnicka, Klaudia Sachmerda i Natalia Pacyga (Klaudia i Natalia to zaledwie 15 - latki),
w drużynie seniorek Marzena Wala VIII miejsce,
w drużynie U -21 mężczyzn Arkadiusz Pilarz IX miejsce, a w drużynie seniorów Łukasz Pilarz i Paweł Michalec X miejsce.
Dzięki dofinansowaniu Gminy Bestwina zawodnicy brali udział w licznych imprezach krajowych i międzynarodowych promując kajak polo w całej Europie, m.in. na boiskach Niemiec, Austrii, Włoch, Czech, Litwy, Węgier a także w licznych turniejach w Polsce tj. w Choszcznie, Leśnej, Warszawie, Zamościu, Poznaniu, podczas których często stawali na podium.
Mistrzostwa Polski Seniorów  - srebrny medal,
Mistrzostwa Polski Juniorów - IV miejsce,
MP Juniorów Młodszych -  złoty medal – dziewczęta, brązowy medal – chłopcy.
Warto jeszcze odnotować, że 24 czerwca 2012 roku oddano do użytku Ośrodek Sportów Wodnych i Rekreacji a w nim: 2 boiska do gry w kajak  polo, basen z podwieszanym dnem, boiska do piłki siatkowej, plac zabaw, miejsce na pole kempingowe, ścieżki spacerowe, zaplecze sanitarne z prysznicami.
Rok 2013 rozpoczął się od startów na Litwie.  6 kwietnia dokonano wyboru władz na kolejną kadencję, tj. 2013 – 2014 powierzając funkcję prezesa w dalszym ciągu Pani Halinie Błaszkiewicz. Członkami Zarządu zostali wybrani: Paweł Michalec, Andrzej Sachmerda, Jerzy Ciupak, Arkaiusz Czaja, Jerzy Zużałek.
Komisja Rewizyjna: Janusz Hałas, Bartłomiej Dawidek.
Rok 2013 to pierwszy rok nowo powstałej sekcji siatkówki, która rozpoczęła swoją działalność skupiając uczniów szkoły podstawowej w Kaniowie pod okiem nauczyciela Arkadiusza Czaji. Główne założenia postawione tej grupie (liczącej obecnie ok. 20 - 30 osób) to kształtowanie indywidualnych i zespołowych umiejętności z siatkówki poprzez podniesienie poziomu sprawności fizycznej, zrozumienie przez dzieci wartości płynących ze sportowego trybu życia, pogłębienie wiedzy na temat organizacji i współzawodnictwa sportowego, przepisów bezpieczeństwa, zasad fair-play, oraz przygotowania do zawodów. Rok 2014 to rok, w którym drużyna chłopców zakwalifikowała się do czwórki najlepszych drużyn w powiecie. Ostatecznie w finałach powiatowych, które odbyły się w marcu tego roku nasza drużyna z Kaniowa zajęła II miejsce. Gratulacje dla wszystkich uczestników no i oczywiście trenera Arka. Mamy nadzieję, że już w przyszłym roku drużyna będzie brała udział we współzawodnictwie dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki.   
Działania w sekcji kajak polo przez ostatnie 2 lata były bardzo intensywne, prowadzące do organizacji na terenie gminy Bestwina na Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie wielu imprez rangi międzynarodowej oraz ogólnopolskiej, jak również rangi Mistrzostw Polski, takich jak:

1.Ogólnopolska Konsultacja Szkoleniowa 2 x
2.Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych 2 x
3.Mistrzostw Polski Seniorów 1 x
4.Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików 2 x
5.Turnieje siatkówki plażowej 2 x
Przeprowadzane także były zgrupowania i konsultacje kadry kobiet kajak polo przed Mistrzostwami Europy 2013 i Mistrzostwami Świata 2014. Ostatnie 2 lata to okres obfitujący w wiele sukcesów, do których zaliczyć należy zdobycie 2 medali brązowych na Mistrzostwach Europy w kajak polo w kategorii U-21 mężczyzn (Arkadiusz Pilarz) i U-21 kobiet (Sachmerda Klaudia, Pacyga Natalia, Ciupak Katarzyna, Pilarz Sandra) a także IX miejsce w kategorii seniorów na tych samych Mistrzostwach Pawła Michalca i Łukasza Pilarz.
Udział w/w zawodników do których dołączyła Pacyga Monika w Mistrzostwach Świata w 2014 r. przyczynił się do uzyskania 5 miejsca w U-21 kobiet i VIII miejsc w U-21 mężczyzn i seniorów. Wiele sukcesów w/w zawodników również na arenie międzynarodowej w licznych turniejach na boiskach wielu miast Europy.
Należy podkreślić również medale naszych zawodników na najważniejszych zawodach rangi Mistrzostw Polski, tj. Mistrzostw Polski Seniorów - brązowy medal kobiet -2013
złoty medal kobiet - 2014
IV miejsce mężczyźni - 2013
srebrny medal mężczyźni - 2014
Mistrzostw Polski Juniorów - brązowy medal – 2013
srebrny medal  - 2014
Mistrzostwa Polski Juniorek - złoty medal - 2014
Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych – złoty medal - juniorki – 2013
złoty medal - juniorki - 2014         
Mistrzostwa Polski Juniorów młodszych  - srebrny medal - juniorzy - 2013
IV miejsce – 2014
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików - 2 złote medale 2013
Dziewczęta i chłopcy:
złoty medal dziewczęta - 2014
złoty i srebrny medal chłopcy - 2014
Jak widać z powyższego zestawienia kobiety z naszego klubu w 2014 były najlepsze w kraju zdobywając na wszystkich zawodach rangi mistrzowskiej wyłącznie złote medale.
Na podkreślenie zasługują również wyniki najmłodszych, gdzie również startowali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w kajakarstwie zdobywając medale i cenne punkty do współzawodnictwa dzieci i młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki, gdzie jako klub uzyskaliśmy w powiecie bielskim najwięcej punktów z wszystkich klubów biorących udział w współzawodnictwie.    
Dzięki dofinansowaniu Gminy Bestwina w roku 2013 i 2014 mogliśmy wziąć udział w wielu turniejach międzynarodowych zarówno w kraju jak i zagranicą uzyskując wiele miejsc na podium. Trudno wymieniać wszystkich zawodników gdyż na wyróżnienie zasługuje wielu, za zaangażowanie, pracę treningową i dlatego chcemy wszystkim zawodnikom serdecznie podziękować, jak również trenerom Dariuszowi i Katarzynie Pilarz, którzy w sukcesach podopiecznych mają duży wkład, a także wszystkim działaczom, członkom Zarządu, którzy zawsze chętnie pomagali przy organizacji naszych działań. Wspaniały Ośrodek pozwolił nam w 2013 i 2014  roku przeprowadzić liczne turnieje, zawody mistrzowskie  które zyskały wielkie uznanie i podziw dla władz samorządowych za tak wspaniały obiekt. W opiniach wielu uczestników turnieju stwierdzono, że jest to najlepszy obiekt do kajak-polo w kraju oraz jeden z lepszych w Europie.
Rok 2015 był dla Uczniowskiego Klubu Sportowego Set Kaniów niezwykle owocny i udany, zarówno pod względem sportowym, jak i organizacyjnym.
Do planowanych w kalendarzu imprez organizowanych w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie, gdzie położone są boiska do kajak polo doszły zupełnie niespodziewanie jeszcze dwie i to o najwyższej sportowej randze, tj. Mistrzostwa Polski Seniorów i Klubowe Mistrzostwa Europy w Kajak Polo.
Dodam, że propozycja organizacji obu mistrzostw zapadła niewielu czasu przed ich planowanym terminem odbycia i spowodowała nie lada organizacyjne wyzwanie.
Ale po kolei:
jako gospodarz zawodów zorganizowaliśmy w dniach:
• 01 - 02.05. - Ogólnopolską Konsultację Szkoleniową
• 12 - 14. 06. - Międzynarodowy Turniej Kajak Polo
• 24 - 26. 07. - Mistrzostwa Polski Seniorów
• 14 - 16. 08. - Mistrzostwa Polski jun. i jun. Młodszych
• 06. 09. - Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików
• 19 - 20. 09. - Klubowe Mistrzostwa Europy
• 10. 10. 2015 –  Międzynarodowy Mecz Kajakowy
Jak z powyższego wynika, przez 5 miesięcy, od maja do września, gościli w Kaniowie najlepsi zawodnicy kajak polo i rywalizowali o najważniejsze tytuły, a oprócz tego, w październiku, odbyły się również zawody w kajakarstwie klasycznym.
Mistrzostwa Polski Seniorów pierwotnie planowane były w Choszcznie. Na  2 tygodnie przed terminem ich odbycia, z uwagi na niski poziom wody w Jeziorze Kluki (potocznie Klukom) i związane z tym problemy, zwrócono się do nas z propozycją zorganizowania ich w Kaniowie. Z uwagi na to, że byliśmy już wielokrotnie organizatorami tej rangi zawodów podjęliśmy się tego zadania i w dniach 24 – 27 lipca zorganizowaliśmy XVIII Mistrzostwa Polski Seniorów. W Mistrzostwach wzięło udział 14 drużyn, rozegrano 50 meczów. Rozgrywki toczyły się równolegle na dwóch boiskach.
Podobna sytuacja wystąpiła z organizacją Klubowych Mistrzostw Europy w Kajak Polo. Pierwotnie w kalendarzu imprez widniało francuskie St. Omer, przymierzane do organizacji były też Węgry, a na niespełna 2 miesiące przed terminem odbycia się mistrzostw ich organizację zaproponowano UKS Set Kaniów. Było to ogromne wyzwanie organizacyjne, ponieważ należało wybudować trzecie boisko, pozyskać sponsorów oraz przygotować cały obiekt na przyjęcie zagranicznych drużyn.
Klub podjął się tego zadania, wielu członków Klubu i jego sympatyków przepracowało społecznie dziesiątki godzin, uzyskano pomoc Urzędu Gminy i Klubowe Mistrzostwa Europy pod względem organizacyjnym zakończyły się sukcesem, zyskał również sam Klub, ponieważ powstało trzecie boisko i poprawiła się estetyka wokół klubowych obiektów. Nie bez znaczenia jest również promocja kajak polo oraz gminy Bestwina, dzięki zainteresowaniu tą imprezą lokalnych, regionalnych i nie tylko mediów.
W Mistrzostwach wzięło udział 21 drużyn z 11 państw, w sumie rozegrano 89 meczów.
Trzecią imprezą nie przewidzianą w kalendarzu był Międzynarodowy Mecz Kajakowy. Jego organizatorem był Śląski Związek Kajakowy przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego oraz UKS Set Kaniów. W ramach tego meczu rozgrywano wyścigi na dystansie 200 m w konkurencji k1, k2, c1 i c2.
Były to de facto pierwsze zawody w kajakarstwie klasycznym w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie.
Pozostałe zawody organizowane przez UKS Set przebiegały zgodnie z oczekiwaniami, Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie był już w przeszłości organizatorem takich imprez sportowych wiele razy, więc posiada niezbędne doświadczenie i w pełni jej wykorzystuje.
Jeśli chodzi o osiągnięcia sportowe to w pierwszym rzędzie należy podkreślić zdobycie tytułów mistrzów Polski zarówno w kategorii seniorek, jak i seniorów.
Ostatni raz taki sukces świętowano 9 lat temu. Mam na myśli I miejsce seniorów w Mistrzostwach Polski. I tak gwoli przypomnienia, seniorzy byli Mistrzami Polski trzy lata z rzędu, tj. w latach od 2003 do 2005. W tych samych latach seniorki stawały na drugim stopniu podium. W 2015 roku, pierwszy raz w historii, zdarzyło się, że obie drużyny seniorskie stanęły na najwyższym stopniu podium.
Również dla przypomnienia, w 2014 roku seniorki były pierwsze, seniorzy drudzy.
Mistrzyniami Polski zostały: Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Monika Pacyga, Aleksandra Ciupak, Katarzyna Ciupak, Sandra Pilarz, Klaudia Gryz, Marlena Madej, Gabriela Bazan.
Mistrzami Polski zostali: Arkadiusz Pilarz, Łukasz Pilarz, Paweł Michalec, Bartłomiej Dawidek, Borys Zubczewski, Maciej Paszana, Piotr Bajerski.
W dniach 9 - 10.05.2015r. w Leśnej odbył się VII Międzynarodowy Turniej kajak polo i Międzynarodowy Puchar  Polski w kajak polo.
Nasz klub reprezentowały 3 drużyny - w  I, II i III Dywizji. W I Dywizji, tj. w grupie najstarszych, UKS SET Kaniów reprezentowali juniorzy wzmocnieni przez jednego doświadczonego zawodnika w składzie: Piotr Bajerski, Bartłomiej Ryba, Dawid Wizner, Kornel Szkatulski, Filip Cwetler.
W II Dywizji startowały kobiety i juniorzy mężczyźni. Nasz klub reprezentowały: Klaudia Sachmerda, Sandra Pilarz, Natalia Pacyga, Monika Pacyga,Katarzyna Ciupak, Klaudia Gryz, natomiast III Dywizję, tj. kategorię młodzików reprezentowali: Dominika Sojka, Jan Adamaszek, Jakub Witkowski, Kamil Król, Kordian Kupczak i Wojciech Pilarz.
Ogółem w Turnieju startowały 23 drużyny. Po zaciętych meczach eliminacyjnych w ostatecznej kwalifikacji bardzo dobrze spisali się zawodnicy II i III Dywizji zajmując I miejsce i zdobywając w tych kategoriach Międzynarodowy Puchar Polski. W I Dywizji nasi zawodnicy zajęli VI miejsce.
W dniach 15 - 17. 05. 2015 r. w St. Omer we Francji odbył się Puchar Europy w kajak polo.
Z zawodników UKS Set Kaniów udział wzięli seniorzy: Paweł Michalec i Łukasz Pilarz, a w reprezentacji U-21 kobiet pięć naszych zawodniczek: Klaudia  Sachmerda, Natalia Pacyga, Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak, Monika Pacyga.  Po bardzo ciężkiej podróży (awaria i konieczność wymiany samochodu) nasze zawodniczki przyjechały na godzinę przed startem i niejako z marszu rozpoczęły walkę na boisku. Dziewczęta startowały razem z grupą seniorek,  gdzie rozegrały bardzo dobre spotkania. Rozegrały zwycięskie mecze z Niemkami 5:1 – Mistrzyniami Świata z 2015 r. oraz z wicemistrzyniami - Francuzkami 5:4, zdobywając w kategorii U - 21  I miejsce.  W ogólnej klasyfikacji, łącznie z seniorkami, na IX startujących drużyn zajęły ostatecznie IV miejsce. Seniorom nie powiodło się w I edycji tak dobrze, zajęli, niestety, ostatnie miejsce.
W dniach 23 – 25 maja składająca się z młodych zawodników drużyna UKS Set Kaniów po trzech dniach ciężkich bojów zawojowała Essen wiosłami i zdobyła I miejsce w 44 Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec w Kajak Polo w kategorii wiekowej U 14.
Złoci medaliści występowali w składzie: Dominika Sojka, Hanna Sojka, Jan Adamaszek, Wojciech Pilarz, Kamil Król, Jakub Witkowski, Kordian Kupczak.
W dniach  29 - 31. 05. 2015 odbył się w Pradze Międzynarodowy Turniej kajak polo. Udział wzięły drużyny z Niemiec, Czech, Austrii, Włoch i Polski (KS Powiśle Warszawa, Kwisa Leśna, SET Kaniów).
UKS SET zgłosił do turnieju 3 drużyny: w I Dywizji, w grupie kobiet i w III Dywizji.
W I Dywizji startowali głównie juniorzy, tj. Dawid Wizner, Bartłomiej Ryba, Kornel Szkatulski, Filip Cwetler wzmocnieni rutynowymi zawodnikami: Borysem Zubczewskim i Bartłomiejem Dawidkiem (po kontuzji).
Na 18 drużyn biorących udział w tej grupie nasi zawodnicy zajęli 10 miejsce.
W grupie kobiet wystąpiły nasze czołowe zawodniczki: Klaudia Sachmerda, Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak, Monika Pacyga, Aleksandra Ciupak, Klaudia Gryz.
Po bardzo zaciętych meczach nasze dziewczyny w finale przegrały w ostatniej sekundzie 1 bramką (4:5) z doświadczonymi zawodniczkami niemieckimi i zajęły drugie miejsce. Ogółem udział wzięło 8 drużyn.
W III Dywizji po bardzo dobrej postawie w Międzynarodowym Turnieju w Essen nasi zawodnicy znów zajęli I miejsce, a występowali w składzie: Dominika Sojka, Jakub Witkowski, Jan Adamaszek, Konrad Kupczak, Wojciech Pilarz, Kamil Król.
W dniach 13 – 14 czerwca w Kaniowie  odbywał się Jubileuszowy X Międzynarodowy Turniej Kajak Polo i II edycja Pucharu Polski w Kajak Polo. W czterech dywizjach startowało 30 drużyn z Polski, Czech, Litwy, Ukrainy, Węgier i Austrii.
W Dywizji I, po niezwykle emocjonującym finale, seniorzy UKS Set Kaniów zajęli II miejsce, ulegając po zaciętej walce MOSW Choszczno. W normalnym czasie mecz zakończył się wynikiem 3:3, „złotą bramkę” zdobyli jednak choszcznianie.
UKS Set Kaniów reprezentowali: Arkadiusz Pilarz, Łukasz Pilarz, Paweł Michalec, Bartłomiej Dawidek, Borys Zubczewski, Dawid Wizner, Piotr Bajerski, Bartłomiej Ryba, Kornel Szkatulski, Filip Cwetler. Arkadiusz Pilarz został królem strzelców.
W II Dywizji zawodniczki UKS Set Kaniów uplasowały się tuż za podium, przyszło im bowiem rywalizować z mężczyznami i mimo prowadzenia równorzędnej walki, niestety, musiały uznać wyższość męskich drużyn.
W III Dywizji najlepsi byli gospodarze. UKS Set Kaniów w każdym meczu odprawiał swoich przeciwników ze sporym bagażem bramek, królem strzelców został Kamil Król, a drużyna występowała w składzie: Jakub Witkowski, Kordian Kupczak, Kamil Król, Wojciech Pilarz, Jan Adamaszek, Dominika Sojka, Krystian Owczarz, Hamerlak, Filip Haczek.
W IV Dywizji, w której występowały dzieci z rocznika 2004 i młodsze również rządził UKS Set Kaniów. Pierwsze miejsce wywalczyli: Hanna Sojka, Marcel Wala, Rafał Beniowski, Zuzanna Wróblewska, Paulina Gryz, Mikołaj Kopeć.
W dniach 11 – 12 lipca zawodnicy UKS Set Kaniów walczyli w 26° Franco Baschirotto Memorial Challenge Trophy 2015.
Znakomicie zaprezentowały się dziewczęta zdobywając już na własność Puchar Przechodni, ponieważ wygrywały w tym turnieju w poprzednich latach. W tym roku szampana piły: Natalia Pacyga, Monika Pacyga, Aleksandra Ciupak, Katarzyna Ciupak, Sandra Pilarz, Klaudia Sachmerda, Klaudia Gryz i Dominika Sojka. Na uwagę zasługuje zwłaszcza znakomita postawa Dominiki Sojki, która ma dopiero 13 lat, a bez żadnych kompleksów radzi sobie w walce ze starszymi zawodniczkami.
Męska drużyna w składzie: Łukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Bartłomiej Dawidek, Piotr Bajerski zajęła III miejsce i od kilku już lat zawsze staje na podium.
Druga drużyna: Dawid Wizner, Bartłomiej Ryba, Jakub Witkowski, Konrad Kupczak, Filip Cwetler zajęła VII miejsce.
W dniach 18 – 19 lipca, na jeziorze Kluki w Choszcznie rozegrano trzecią, finałową rundę Międzynarodowego Pucharu Polski w Kajak Polo.
Wystartowało w niej 18 drużyn.
W I Dywizji UKS Set zajął III miejsce.
W II Dywizji  nasze zawodniczki również stanęły na III stopniu podium, a w III, w której wystąpili zawodnicy urodzeni w 2001 roku i młodsi, UKS Set Kaniów był bezkonkurencyjny.
W ogólnej klasyfikacji w I Dywizji UKS Set zajął III miejsce.
Drugą Dywizję Pucharu Polski wygrała kobieca drużyna UKS SET Kaniów.
W trzeciej Dywizji zwyciężył również UKS Set Kaniów.
Tak, więc do Kaniowa przywieźli nasi zawodnicy dwa okazałe puchary i będą ich bronić w przyszłym roku.
Drużyna seniorów: Łukasz Pilarz, Paweł Michalec, Bartłomiej Dawidek, Dawid Wizner, Bartłomiej Ryba, Piotr Bajerski, Kornel Szkatulski.
Drużyna dziewcząt: Monika Pacyga, Aleksandra Ciupak, Katarzyna Ciupak, Sandra Pilarz, Klaudia Sachmerda, Klaudia Gryz.
Drużyna młodzików: Kordian Kupczak, Jakub Witkowski, Wojciech Pilarz, Jan Adamaszek, Kamil Król.
W dniach 26 - 28. 06. 2015 r. Polska reprezentacja kajak polo brała udział w II edycji Pucharu Europy, która odbyła się w belgijskim Mechelen.
Z UKS Set Kaniów powołanie otrzymał w grupie seniorów Arkadiusz Pilarz, a w drużynie U-21 kobiet 5 naszych zawodniczek, tj.: Klaudia Sachmerda, Natalia Pacyga, Monika Pacyga, Sandra Pilarz i Katarzyna Ciupak. Dołączyły do nich 3 zawodniczki z MOSW Choszczno i po jednej zawodniczce z RKK Rzeszów oraz LUKS Kwisa Leśna.
W grupie seniorów, pomimo że drużyna z Polski przegrała „tylko” 3 mecze zajęła ostatecznie 10 miejsce.
Znakomicie, natomiast, spisały się nasze dziewczyny, gdyż w półfinale wygrały z wicemistrzyniami Świata z 2014 roku z Francji, a w finale uległy mistrzyniom świata z 2014 r., Niemkom, zaledwie 1 bramką, przegrywając 3:2 i ostatecznie zajęły II miejsce.
Kiedy w Mechelen walczyły dziewczyny UKS SET Kaniów w Pucharze Europy nasi dwaj najlepsi kajakarze klasyczni walczyli w Otwartych Mistrzostwach Śląska w Katowicach w kategorii młodzików w kajakarstwie klasycznym.
Tak więc zawodnicy UKS Set Kaniów nie kojarzą się już tylko z kajak polo, ale z powodzeniem próbują swoich sił w rywalizacji z rówieśnikami w kajakarstwie na dystansach płaskich. Wyścig K-2 500 m to popisowa jazda Jakuba Witkowskiego i Wojciecha Pilarza, którzy bezapelacyjnie wygrali go, pokonując osadę z UKS Olimpijczyk aż o 8,53 sek.
Drugi start zaliczyli w K-1 na 500 m.  Po eliminacyjnych przedbiegach obaj weszli do finału, gdzie Wojciech Pilarz zdobył srebrny medal, ulegając o rok starszemu zawodnikowi z UKS Olimpijczyk, specjaliście w tej kategorii, natomiast Jakub Witkowski na metę przypłynął trzeci, jednak został zdyskwalifikowany za spłynięcie z toru. O tyle jest to trudne do przełknięcia, że zajechał drogę swojemu koledze, Jakubowi, więc sędziowie mogli przymknąć oko. Postawa naszych zawodników zadawala, tym bardziej, że w ostatnich tygodniach więcej startowali w kajak polo (to ich druga pasja) niż w kajakarstwie klasycznym.
W sobotę, 1 sierpnia, na torze Malta w Poznaniu, zawodnik UKS Set Kaniów, Wojciech Pilarz, rocznik 2002, zdobył tytuł Mistrza Polski w Mistrzostwach Polski Młodzików w biegu k-1 na 2000 m. W wyścigu tym startowało 45 zawodników.
Drugi nasz zawodnik, Jakub Witkowski w roczniku 2001, również w k-1 na 2000 m zajął 8 miejsce (startowało 46 zawodników).

W weekend 8 – 9 sierpnia na obiektach LUKS Kwisa w Leśnej, odbyły się: Turniej Dzieci i Młodzików w Kajak Polo, Mistrzostwa Polski Weteranów w Kajak Polo i Zawody slalomowe dla weteranów rzeką Kwisą. We wszystkich tych konkurencjach startowali z powodzeniem zawodnicy UKS Set Kaniów.
Dzieci w składzie: Hanna Sojka, Katarzyna Janusz, Aneta Kóska, Marcel Wala, Paulina Gryz, Rafał Beniowski nie miały sobie równych i pewnie zajęły pierwsze miejsce.
Młodzicy również wygrali wszystko, co było do wygrania i na podium z numerem 1 stanęli: Konrad Mika, Patryk Owczarz, Kordian Kupczak, Jakub Witkowski, Wojciech Pilarz, Dominika Sojka, Jan Adamaszek.
W slalomie po rzece Kwisa swoich sił spróbował trener naszych kajakpolistów, Dariusz Pilarz i ku zdumieniu kibiców i specjalistów od slalomu zajął pierwsze miejsce.
W dniach 15 – 16 sierpnia  w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie rywalizowano
o tytuły Mistrzów Polski w XV Mistrzostwach Polski Juniorów i XII Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych. Rozegrano 43 mecze.
Zawodniczki i zawodnicy UKS Set Kaniów zdobyli jeden tytuł mistrzowski i dwa wicemistrzowskie.
I tak, złoty medal i tytuł mistrzowski zdobyły juniorki w składzie: Klaudia Sachmerda, Sandra Pilarz, Katarzyna Ciupak, Natalia Pacyga, Klaudia Gryz. Wygrywały wszystkie mecze, a w finale rozgromiły swoje przeciwniczki 10:1. Klaudia Sachmerda została królem strzelców, zdobyła w sumie 16 bramek.
Wśród juniorów UKS Set Kaniów w składzie: Bartłomiej Ryba, Dawid Wizner, Filip Cwetler, Kornel Szkatulski, Gabriel Litwiński, Mikołaj Przybysz zdobył miejsce drugie.
Bartłomiej Ryba z 10 bramkami został królem strzelców w tej grupie.
Wśród juniorek młodszych zawodniczki UKS Set Kaniów zdobyły medal srebrny: Monika Pacyga, Aleksandra Ciupak, Jonkisz Karolina, Paulina Błaszczak, Oliwia Pysno, Anna, Jurczyk, Patrycja Mędroń, Karolina Szypuła, Estera Benek.
Od 26. 08. 2015 w Essen w Niemczech odbywały się Mistrzostwa Europy w Kajak Polo.
W Mistrzostwach wystąpiło sporo zawodników UKS Set Kaniów, i tak:
w skład reprezentacji seniorskiej (MEN) prowadzonej przez trenera Norberta Watkowskiego  weszli: Bartłomiej Dawidek, Paweł Michalec, Arkadiusz Pilarz8 i Łukasz Pilarz,
w skład reprezentacji U21 (WOMEN) -trener Dariusz Pilarz - weszły: Klaudia Sachmerda, Monika Pacyga, Sandra Pilarz, Natalia Pacyga, Katarzyna Ciupak.
Reprezentacja U-21 zajęła II miejsce. To powtórzenie największego sukcesu polskiego kajak polo w historii (w 2005 i 2011 roku (w Madrycie) drużyna U21 kobiet zajmowała również drugie miejsca). Jeśli do tego dodać, że nasza drużyna była najmłodsza w tej kategorii wiekowej to dobrze to wróży na przyszłość.
Wyniki pozostałych zespołów:
Seniorzy: 8
Seniorki: 11
U21 Men: 9
W weekend 29 - 30 sierpnia w Ostrožská Nová Ves w Czechach odbyły się XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Moravy "SLOVÁCKÁ 500" w kajakarstwie klasycznym, w których brali udział zawodnicy UKS Set Kaniów Wojtek Pilarz i Kuba Witkowski.
Wojtek Pilarz w roczniku 2002 w k-1 500m i k-1 200 zajął I miejsce, Kuba Witkowski w roczniku 2001 w k-1 500 m również I miejsce, takie samo miejsce wywalczyli Wojtek i Kuba w k-2 500m
w mieszanym roczniku 2001/2002, a srebro wywalczył jeszcze Jakub Witkowski w k-1 200.
W dniach 19 - 20. 09. organizowaliśmy Klubowe Mistrzostwa Europy, o czym wspomniano już na wstępie. Nasze drużyny na tle najlepszych europejskich klubów wypadły całkiem przyzwoicie. Kobiety zajęły 4, a mężczyźni 8 miejsce. Przypomnę, że wystąpiło łącznie 21 zespołów z 11 państw.
Kiedy w Kaniowie odbywały się Klubowe Mistrzostwa Europy w Kajak Polo nasi najmłodsi i najlepsi specjaliści w kajakarstwie klasycznym z powodzeniem startowali w Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików organizowanych przez Małopolski Związek Kajakowy w Krakowie. Regaty odbywały się na Wiśle.
Hanna Sojka zdobyła złoty medal w k1 na 500 m, a Jakub Witkowski z Wojciechem Pilarzem zajęli pierwsze miejsce w k2 na 2000 metrów.
Wojciech Pilarz zdobył indywidualnie srebro na dystansie 2000 metrów, a Jakub Witkowski medal brązowy na tym samym dystansie.
10 października  w Międzynarodowym Meczu Kajakowym nasi zawodnicy startujący w reprezentacji Śląska przyczynili się do zdobycia Pucharu Marszałka Województwa Śląskiego, a odebrał go kapitan reprezentacji Śląska, zawodnik UKS Set Kaniów, Wojciech Pilarz.
Wojciech Pilarz wygrał bieg K1 młodzików oraz K2 mixt wraz z Karoliną Karolczuk.
Jakub Witkowski zajął 2 miejsce w biegu K1 juniorów młodszych.
W dniach od  4 do 6 grudnia w Zamościu odbywał się XVI Ogólnopolski Festiwal Sportów Wodnych. Wzięło w nim udział około 100 zawodników oraz zawodniczek z: Choszczna, Księżpola, Kaniowa, Klinisk, Kalisza oraz Katowic. UKS Set Kaniów wystawił trzy drużyny. W grupie chłopców, rocznik  1999 - 2001 startowali: Jakub Witkowski, Kordian Kupczak, Dawid Cebula, Kamil Król. Po jednym przegranym meczu w eliminacjach nasi zawodnicy w finale wygrali z Wodniakiem Choszczno zdobywając złoty medal.
Druga grupa chłopców to rocznik 2002 i młodsi i tu znowu nasi kajak poliści byli bezkonkurencyjni zdobywając złoto, a występowali w składzie:  Wojciech Pilarz, Jan Adamaszek, Marcel Wala, Rafał Beniowski.  
Trzecia drużyna to dziewczęta, rocznik 1999 i młodsze. Dominika Sojka, Hanna Sojka, Aneta Kóska, Katarzyna Jonkisz w finale przegrały jedną bramką ze starszymi od siebie dziewczętami z KTW Kalisz zdobywając srebro. Należy podkreślić, że udział w zawodach i tak piękne zakończenie sezonu w kajak polo było możliwe dzięki pomocy finansowej i logistycznej rodziców, za co zarząd UKS Set Kaniów składa serdeczne podziękowania, a zawodnikom gratuluje udanych występów.
Podsumowując największe osiągnięcia:
w 2015 roku zawodniczki i zawodnicy UKS Set Kaniów zdobyli tytuły Mistrzów Polski Seniorek i Seniorów oraz Juniorek,
srebrne medale Mistrzostw Polski Juniorek młodszych i Juniorów,
I miejsce w 44 Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec w Kajak Polo w kategorii wiekowej U 14,
a wraz z reprezentacją Polski II miejsce w Mistrzostwach Europy w Kajak Polo,
drużyna młodzików zwyciężała w większości zagranicznych turniejów,
- kajakarstwo klasyczne:
Mistrzostwo Polski w Mistrzostwach Polski Młodzików w biegu k-1 na 2000 m,
I miejsce w XXIII Międzynarodowych Mistrzostwach Morav "SLOVÁCKÁ 500" w kajakarstwie klasycznym - k-1 500m i k-1 200  m.

Rok 2016
W 2016 roku Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych był centrum europejskiego kajak polo, ponieważ właśnie w Kaniowie odbyła się I edycja Pucharu Europy w Kajak Polo.
Było to dla Klubu, dla działaczy, zawodników, sympatyków i władz samorządowych ogromne wyzwanie i wydarzenie to odbiło się szerokim echem w mediach.
Członkom UKS Set Kaniów rok 2016 pozostanie w pamięci z uwagi na  zdobycie po raz pierwszy w historii kobiecego kajak polo srebrnego medalu mistrzostw świata, gdzie trzon drużyny stanowiły zawodniczki UKS Set, a ponadto trenerem był i jest Dariusz Pilarz, a fizjoterapeutką Katarzyna Pilarz.
Dzięki pomocy Związku Zawodowego KADRA przy PG SILESIA seniorzy mogli pojechać do Zurychu, aby wziąć udział w Friendship Tournament 2016, największej zimowej imprezie kajak polo w Europie, która odbyła się w dniach 30 – 31 stycznia br. w Zurychu, a dzięki z kolei samym zawodnikom i rodzicom najmłodszych zawodników, jak również klubowemu wsparciu, w dniach  13 - 14. 02. 2016 r. dwie drużyny uczestniczyły w International Canoe Polo Tournament - "Alytus Cup" na Litwie. Tymi wyjazdami zawodnicy UKS SET Kaniów w kajak polo rozpoczęli sezon 2016. I chociaż seniorzy w starciu z czołowymi reprezentacjami europejskich klubów, a także reprezentacjami narodowymi nie zawojowali Szwajcarii, to jednakże ten wyjazd miał kapitalne znaczenie dla przygotowań do nowego sezonu. Nie powiodło się również seniorom na Litwie, zajęli bowiem tam 5 miejsce, jednakże, jako seniorzy startowali młodzi zawodnicy: Dawid Wizner, Bartłomiej Ryba, Kornel Szkatulski uzupełnieni jeszcze młodszymi zawodnikami: Jakubem Witkowskim i Konradem Kupczakiem trudno więc było oczekiwać, żeby wygrywali z o wiele starszymi i bardziej doświadczonymi zawodnikami.
Znakomicie natomiast spisali się juniorzy w składzie: Jakub Witkowski, Wojciech Pilarz, Kamil Król, Kordian  Kupczak, Dawid Cebula, którzy nie dali szans rywalom i wygrali Turniej w swojej kategorii wiekowej.
W dniach 18 - 19.03. 2016 roku nasi młodzi zawodnicy: Jan Adamaszek, Dawid Cebula, Kamil Król, Kordian Kupczak, Wojciech Pilarz wraz ze swoim starszym kolegą, Bartłomiejem Dawidkiem uczestniczyli w Turnieju na Litwie. Drużyna UKS Set rywalizowała z seniorami i w tej grupie zajęła 6 miejsce.
Oprócz drużynowych występów były i indywidualne. Łukasz Pilarz występował w barwach hiszpańskiego klubu Club Alaquàs Kayak-Polo. Na tydzień przed Turniejem na Litwie z tą drużyną w pierwszym ligowym turnieju w Hiszpanii zajął 2 miejsce.
W weekend 2 – 3 kwietnia odbył się Bologna Canoe Polo International 2016.
Wzięła w nim udział męska drużyna UKS Set Kaniów w składzie: Łukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Bartłomiej Dawidek, Piotr  Bajerski, Dawid Wizner i Jakub Witkowski.
Oprócz nich występowała także reprezentacja Polski kobiet pod wodzą Dariusza Pilarza, a w jej składzie grały zawodniczki UKS Set: Sandra Pilarz i Monika Pacyga.
UKS Set Kaniów po bardzo zaciętej walce zajął IV miejsce, a reprezentacja Polski kobiet miejsce V.

W sobotę, 16 kwietnia w Świerklańcu odbyły się zawody w kajakarstwie klasycznym - Regaty Otwarcia Sezonu Kajakowego na Śląsku, które jednocześnie były regatami kontrolnymi kadr wojewódzkich młodzików i juniorów młodszych.
Wszystkie kategorie wiekowe rywalizowały na wodzie na dystansie 2000 m oraz w biegu na 1500 m. Znakomicie spisał się w nich zawodnik UKS Set Kaniów, Wojciech Pilarz, który w kategorii młodzików zajął pierwsze miejsce, zwyciężając zarówno na wodzie, jak i na lądzie.

W dniach 7 - 8.05. 2016 r. w Leśnej odbył się VIII Międzynarodowy Turniej Kajak Polo o "Puchar Kwisy", rozegrano I edycję Pucharu Polski w 2016 roku. Przy „Pucharze Kwisy” został rozegrany także turniej dla dzieci „Panda Cup”.
Znakomicie rozpoczęli walkę o Puchar Polski seniorzy zajmując I miejsce. Wystąpili w składzie: Arkadiusz Pilarz, Łukasz Pilarz, Bartłomiej Ryba, Bartłomiej Dawidek, Borys Zubczewski, Piotr Bajerski.
Młodzicy w składzie: Dominika Sojka, Wojciech Pilarz, Jan Adamaszek, Marcel Wala, Michał Twardzik również zajęli I miejsce.
Poza podium, bo na IV miejscu zakończyli Turniej juniorzy: Kamil Król, Kordian Kupczak, Dawid Cebula, Mateusz Jonkisz, Konrad Mika.
W turnieju dzieci, „Panda Cup”, nasi najmłodsi zawodnicy wywalczyli srebrne medale,  a występowali w składzie: Hanna Sojka, Katarzyna Jonkisz, Aneta Kóska, Anna Beniowska, Rafał Beniowski.

9 maja 2016 roku została podpisana umowa sponsorska z firmą Tedi Sport, w myśl której UKS Set Kaniów będzie prowadził działania promocyjne i reklamowe sprzętu produkowanego przez firmę Tedi Sport, a Tedi Sport zaopatrzy UKS Set Kaniów w sprzęt do uprawiania kajak polo.
Tedi Sport jest firmą która związana jest z produkcją sportowych kajaków i smoczych łodzi od 2007r

W dniach 20-22.05.2016 w Pradze walczyły trzy drużyny UKS SET Kaniów w silnie obsadzonym Międzynarodowym Turnieju Kajak Polo.
Seniorzy: Borys Zubczewski, Arkadiusz Pilarz, Łukasz Pilarz, Bartłomiej Dawidek, Dawid Wizner, Piotr Bajerski  walczyli w najsilniej obsadzonej I dywizji.
Dziewczęta: Dominika Sojka, Monika Pacyga, Aleksandra Ciupak, Katarzyna Ciupak, Klaudia Sachmerda, Sandra Pilarz występowały w II dywizji, a z kolei w III dywizji grali: Hanna Sojka, Kordian Kupczak, Kamil Król, Jan Adamaszek, Dawid Cebula.
Nasze dziewczyny w stosunku do zeszłego roku zanotowały skok o jedną pozycję wyżej i tym razem zeszły z boiska niepokonane, zajmując I miejsce.
Najmłodsi podtrzymali zwycięską passę i ponownie sięgnęli po złoto.
Seniorzy zajęli V miejsce i w stosunku do zeszłego roku poprawili się o 5 pozycji.
Zwycięzcy Turnieju w Pradze otrzymują zawsze oryginalne medale i dyplomy, ponieważ są one jadalne, bo wykonane z piernika.
Udział w Turnieju był możliwy dzięki dofinansowaniu Gminy Bestwina .
W dniach 28 – 29 maja Kaniów stał się centrum europejskiego kajak polo, a to z racji organizacji I edycji Pucharu Europy. Było to wydarzenie, które odbyło się  po raz pierwszy w historii w Polsce. Udział wzięło 11 państw i 27 zespołów.
Do wyłonienia zwycięzców w trzech dywizjach konieczne było rozegranie 96 meczów.
I tak, w Dywizji U-21 Men zwyciężyli Włosi, drugie miejsce zajęli Niemcy a trzecie Polska.
W finale Włosi na sekundy przed zakończeniem meczu strzelili trzecią bramką i mecz zakończył się wynikiem 3:2. Polacy w meczu o trzecie miejsce pokonali Holandię 6:0.
W Dywizji Women & Women U-21 oba najwyższe stopnie podium zajęły Niemki, które w finale zmierzyły się w bratobójczym ( hmm, chyba powinienem napisać siostrzanobójczym) pojedynku i starsza drużyna pokonała młodszą 5:2. Trzeci stopień podium zajęły Włoszki, wygrywając „złotą bramką” z Polską 2:1. Tak więc Polska zajęła IV miejsce, a Polska U - 21 ósme.
Finał w Dywizji I – Men, dostarczył wszystkim nie lada emocji. Ręce same składały się do oklasków. Naprzeciwko siebie stanęły bowiem reprezentacje Niemiec i Holandii, a Niemcy
to aktualny mistrz Europy w kajak polo. Holendrzy pokazali jednak, że nie boją się mistrzów
i grali swoją piłkę, a ta taktyka pozwoliła im zdobyć o 3 bramki więcej i zostali zwycięzcami
I edycji Pucharu Europy w Kajak Polo. Trzeci miejsce przypadło Włochom, którzy pokonali Danię 6:4. Reprezentacja Polski zajęła V miejsce pokonując Szwecję 4:2, a druga reprezentacja zajęła miejsce ósme.
W uroczystości wręczenia Pucharów uczestniczyli:
Joachim Schwarzrock - Technical Delegate ECA,
Tony Griffin – konsultant techniczny ECA,
wicewojewoda śląski – Jan Chrząszcz. Należy zaznaczyć, że Puchar Europy odbywał się pod Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka,
starosta bielski - Andrzej Płonka oraz Czesław Pszczółka z Biura Promocji,
wójt gminy Bestwina – Artur Beniowski,
z-ca dyrektora w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Wojciech Kudlik,
dyrektor sportowy Polskiego Związku Kajakowego, medalista olimpijski  – Kajetan Broniewski,
członek wydziału szkoleniowego PZKaj. – Jarosław Andziak,
członek zarządu PZKaj. – Piotr Książek.
Zabierający głos po dekoracji drużyn goście podkreślali znakomitą współpracę pomiędzy klubem sportowym i samorządem. Takie imprezy to znakomita promocja naszej małej Ojczyzny, ale także powiatu, województwa i Polski. Nasi goście byli pod wrażeniem możliwości, jakie stwarza Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie oraz jakie jeszcze mogą powstać, jeśli zostanie zrealizowany drugi etap rozbudowy Ośrodka.

W dniach 11-12.06.2016 r. w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie odbył się
XI Międzynarodowy Turniej Kajak Polo oraz II edycja Pucharu Polski w Kajak Polo. Dzieci rywalizowały  w turnieju „Panda Cup”.
Tak dużego turnieju pod względem liczby uczestniczących drużyn oraz ilości rozegranych meczów jeszcze w Kaniowie nie było. Aby wyłonić zwycięzców konieczne było rozegranie 120 meczów. Wzięły w nich udział 33 drużyny polskie i zagraniczne. Ośrodek Rekreacji i Sportów Wodnych gościł zawodniczki i zawodników z Węgier (Nygymaros, Vibra), Litwy (Alytus), Ukrainy (KWS Kijów), Austrii (Union Kanu Klub Wien - KanuPolo) oraz z Choszczna (MOSW, Wodniak), Warszawy (Powiśle), Katowic (Kanu), Kalisza (KTW), Księżpola (Tanew), Leśnej (Kwisa), Skierniewic (WOPR), Klinisk (Olimpijczyk), występowała także reprezentacja Polski U-18. UKS Set Kaniów, wystawił swoje drużyny w każdej dywizji i może uważać występy swoich drużyn za bardzo udane. W każdej kategorii było podium, to najwyższe 3 razy i jedno najniższe, w sumie trzy złote medale i jeden brązowy.
 Pasjonujące widowisko zgotowali najmłodsi i najstarsi zawodnicy. W Turnieju „Panda Cup” UKS Set przegrywał z MOSW Choszczno 1:3, ale doprowadził do remisu w ostatnich sekundach meczu i dzięki „złotej bramce” Hani Sojki w dogrywce pokonał MOSW Choszczno 4:3. Było gorąco na wodzie i na widowni, a to za sprawą sporej ekipy kibiców z Choszczna, no i dopingowi kaniowskich kibiców i zawodników.
W weekend, 18 – 19 czerwca, zawodnicy UKS Set Kaniów walczyli w Kaliszu na zalewie w Szałem w III edycji Pucharu Polski w Kajak Polo a najmłodsi w Turnieju Panda Cup.
Po niezwykle emocjonujących i zaciętych pojedynkach w I Dywizji seniorzy UKS Set Kaniów zajęli II miejsce przegrywając 1 bramką z MOSW Choszczno. W II Dywizji I miejsce zajął MOSW Choszczno, a nasi juniorzy, UKS SET B, stanęli na II  stopniu podium. UKS SET A zajął piąte miejsce.
W III Dywizji „złotą bramką”  UKS SET Kaniów  zapewnił sobie złote medale.
Nie mieli sobie równych w kolejnym już turnieju najmłodsi zawodnicy UKS Set i w IV Dywizji czyli w Turnieju Panda Cup sięgnęli po następne złote medale.
Wielkie brawa należą się Hani Sojce oraz Jakubowi Witkowskiemu, którzy dosłownie dwoili się i troili grając w dwóch drużynach, w dwóch Dywizjach. Na dodatek najmłodsza w drużynie występującej w III Dywizji, Hania Sojka, strzeliła „złotą bramkę”, która przesądziła o złotym medalu.
I Dywizja: Pilarz Łukasz, Pilarz Arkadiusz, Dawidek Bartłomiej, Wizner Dawid i Jakub Witkowski.
II Dywizja - SET A: Pilarz Sandra, Ciupak Katarzyna, Ciupak Aleksandra, Pacyga Monika, Pacyga Natalia,
oraz SET B: Witkowski Jakub, Król Kamil, Kupczak Kordian, Cebula Dawid, Jonkisz Mateusz.
III Dywizja:  Pilarz Wojciech, Adamaszek Jan, Sojka Dominika, Wala Marcel, Sojka Hanna.
IV Dywizja - Turniej Panda Cup: Beniowski Rafał, Beniowska Anna, Kóska Aneta, Jonkisz Karolina, Sojka Hanna.
 
W dniu  2. 07.2016 r. w Katowicach odbyły się Otwarte Mistrzostwa Śląska w kajakarstwie klasycznym. Z UKS SET Kaniów, prosto ze zgrupowania kajak polo, wystartował  jeden z najlepszych zawodników kajak polo w tej kategorii wiekowej, Wojciech Pilarz /2002/. Okazało się że na dystansie  K-1 - 500 m młodzików nie ma sobie równych uzyskując czas 1.50.20, z przewagą powyżej 6 sek. nad drugim zawodnikiem. Startując poza konkursem w K-2 w kategorii wyższej tj. juniora młodszego razem z zawodnikiem UKS Świerklaniec, Kubą Leszczyńskim, również nie mieli sobie równych wygrywając tę konkurencję.

Od 3.07.2016 roku nasi zawodnicy przebywali we Włoszech w miejscowości Castello Di Porperutto, aby przygotować się do startu w dniach 9 - 10.07. 2016 w wielkim 27. Międzynarodowym Turnieju o Puchar Italii. Jest to najstarszy turniej kajak polo organizowany we Włoszech, co gospodarze z dumą podkreślają we wszystkich materiałach dotyczących tych zawodów.
W tych przygotowaniach uczestniczyły dziewczęta: Sandra Pilarz, Klaudia Sachmerda, Monika Pacyga, Dominika Sojka, Hanna Sojka oraz Wojciech Pilarz, Jakub Witkowski, Jakub Cebula, Kordian Kupczak i Kamil Król. Grupa seniorów dojechała wprost na sam turniej i występowała w składzie: Łukasz Pilarz, Paweł Michalec, Piotr Bajerski, Arkadiusz Pilarz, Bartłomiej Dawidek.
Po bardzo zaciętych meczach drużyna seniorów w finale przegrała z Great Britain National U21 Team jedną bramką i zajęła drugie miejsce.
W Dywizji III nasze dziewczęta wzmocnione jedną zawodniczką z UKS Olimpijczyk Kliniska nie miały sobie równych i zdobyły najwyższe trofeum. Należy przypomnieć, że zawodniczki UKS Set w ubiegłym roku, po trzech zwycięstwach z rzędu, przywiozły na stałe do Kaniowa okazały Puchar, a w tym roku podtrzymały znakomitą serię zwycięstw i zapisały się w Kronice The Franco Baschirotto Memorial Challenge Trophy, jako czterokrotny zwycięzca w kolejnych latach tego prestiżowego Turnieju.
Ponownie doskonale spisała się grupa naszych młodych juniorów wygrywając swoją grupę  
i zdobywając piękny Puchar zwycięzcy. Drużynie został wręczony również nowy kajak ufundowany przez CS Kajak z Sacile we Włoszech.
Nasze najmłodsze zawodniczki Dominka(14 lat)i Hania(12 lat) Sojka startowały w III Dywizji. Dominika wraz ze starszymi dziewczętami zajęła I miejsce, a Hania razem z reprezentacją Polski w kategorii U-21 uplasowała się na trzecim miejscu.  Wyjazd mógł się odbyć dzięki dofinansowaniu Gminy Bestwina oraz Śląskiego Związku Kajakowego .
W dniach 23 – 24 lipca Kaniów ponownie stał się areną zmagań najlepszych w Polsce zawodników uprawiających kajak polo w kategorii juniorów i juniorów młodszych. Odbyły się XVI Mistrzostwa Polski Juniorów i XIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych.
Do udziału w Mistrzostwach Polski zostały zgłoszone 23 drużyny z 12 klubów. Najbardziej obsadzone były kategorie juniorek i juniorów młodszych. UKS Set wystawił dwie drużyny: juniorki i juniorów młodszych i obie zdobyły tytuły mistrzów Polski. A nie było łatwo…
O ile dziewczęta od dwóch lat nie mają sobie równych, występują w tym samym składzie ( z małymi wyjątkami) i zdecydowanie pokonują swoje rywalki, tym razem w finale pokonały UKS Kliniska 10:4, o tyle juniorzy młodsi zmierzyli się w finale z odwiecznym rywalem, MOSW Choszczno i walka trwała do ostatniej sekundy.
Zwycięska drużyna dziewcząt występowała w składzie: Sandra Pilarz, Monika Pacyga, Katarzyna Ciupak, Aleksandra Ciupak, Klaudia Gryz. Trener: Dariusz Pilarz.
Juniorzy młodsi zaserwowali kibicom znakomite widowisko. Akcje rozgrywały się raz pod jedną, raz pod drugą bramką, snajperzy popisywali się znakomitymi strzałami, a bramkarze kapitalnymi interwencjami. Ostatecznie swoją wyższość udowodnili zawodnicy UKS Set Kaniów pokonując MOSW Choszczno 5:4.
Mistrzami Polski juniorów młodszych zostali: Jakub Witkowski, Kordian Kupczak, Kamil Król, Dawid Cebula, Patryk Owczarz, Filip Haczek. Trener: Bartłomiej Dawidek.
Należy zaznaczyć, że w poprzednim roku UKS Set Kaniów w tej kategorii wiekowej nie wystawił swojej drużyny, a ostatni tytuł mistrzowski juniorzy młodsi zdobyli w 2009 roku.

W ostatni weekend lipca (30 – 31.07) w Choszcznie rozegrano łącznie z Otwartymi Mistrzostwami Choszczna czwartą edycję Pucharu Polski‘2016.
Do rozgrywek zgłosiło się 26 drużyn z Choszczna, Kaniowa, Warszawy, Kalisza, Leśnej, Klinisk, Skierniewic i Katowic.
Zawodnicy UKS Set Kaniów jechali do Choszczna aby udowodnić swoją wysoką dyspozycję
z wcześniejszych edycji i udowodnili ją. W ostatniej edycji nasze drużyny zajęły następujące miejsca: seniorzy – Dywizja I – miejsce I, Dywizja II – juniorzy – II miejsce, III Dywizja - młodzicy – I miejsce i dzieci II miejsce w Panda Cup.
W generalnej punktacji, po wszystkich czterech edycjach, UKS Set Kaniów zdobył Puchar Polski w I i III Dywizji, a dzieci zwyciężyły w Turnieju Panda Cup. W II Dywizji nasi zawodnicy stanęli na III stopniu podium. Oprócz okazałych pucharów i medali nasi zawodnicy przywieźli do Kaniowa nowy kajak do uprawiania kajak polo, który był nagrodą dla najlepszej drużyny w Turnieju Panda Cup.
Należy zaznaczyć, że nasz zawodnik, Jakub Witkowski, został uznany najlepszym zawodnikiem w II Dywizji. Przypomnę, że Kuba zdobywa laury nie tylko w kajak polo, ale także w kajakarstwie klasycznym.
W I Dywizji w Choszcznie walczyli: Łukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Paweł Michalec, Borys Zubczewski, Bartłomiej Dawidek, Piotr Bajerski, Dawid Wizner.
II Dywizja - Juniorzy: Jakub Witkowski, Kordian Kupczak, Jakub Cebula, Kamil Król, Mateusz Jonkisz.
III Dywizja – Młodzicy: Wojciech Pilarz, Jan Adamaszek, Dominika Sojka, Hanna Sojka, Rafał Beniowski.  
IV dywizja, czyli Panda Cup: Rafał Beniowski, Aneta Kóska, Katarzyna Jonkisz, Hanna Sojka, Szymon Janeczko.
Warto zanotować także udział zawodników UKS Set Kaniów, jako reprezentantów Polski, w III edycji Pucharu Europy, który odbył się w dniach 16 - 17. 07. 2016 we Francji. Nasze dziewczęta, występujące w drużynie seniorek: Klaudia Sachmerda, Sandra Pilarz i Monika Pacyga zajęły we Francji III miejsce, a w ogólnej punktacji II miejsce, co było wielką niespodzianką, raczej nikt się tego nie spodziewał.
Seniorzy: Łukasz Pilarz, Arkadiusz Pilarz, Bartłomiej Dawidek, Paweł Michalec zajęli 8 miejsce.

W dniach od 13 do 14 sierpnia Kaniów gościł najlepszych polskich seniorów ubiegających się o tytuły  mistrzów Polski oraz o powołania na mistrzostwa świata w Syracuse (Włochy). W tym roku Mistrzostwa Polski nie cieszyły się zbyt dużą obsadą, ponieważ w tym samym czasie w Poznaniu odbywała się Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży - MPJM i Mistrzostwa Polski Juniorów w kajakarstwie klasycznym, a kilka drużyn posiada w swoim składzie zawodników tej specjalności i wobec braku pełnego składu nie przyjechały do Kaniowa.
W XIX Mistrzostwach Polski Seniorów w Kajak Polo udział wzięły kluby z Choszczna, Klinisk, Leśnej, Warszawy, Kalisza i Kaniowa, łącznie 11 drużyn w obu kategoriach. Do wyłonienia zwycięzców konieczne było rozegranie 38 meczów.
Nasze zawodniczki nie miały zbyt dobrego początku, ale w miarę upływu czasu rozkręcały się i w meczu finałowym pokonały swoje przeciwniczki z Choszczna 8:5.
Mistrzyniami Polski zostały: Sandra Pilarz, Klaudia Sachmerda, Katarzyna Ciupak, Aleksandra Ciupak, Monika Pacyga, Natalia Pacyga, Marlena Madej, Klaudia Gryz, Gabriela Bazan.
Wśród mężczyzn zawodnicy UKS Set Kaniów w fazie eliminacyjnej zaliczali same zwycięstwa za wyjątkiem meczu z KS Powiśle, z którym zremisowali 2:2, a z MOSW Choszczno wygrali 5:2.
W finale role się zmieniły, padł co prawda taki sam wynik, ale tym razem 5 bramek zdobyli zawodnicy z Choszczna. Tytuły wicemistrzów Polski zdobyli: Borys Zubczewski, Łukasz Pilarz, Bartłomiej Dawidek, Dawid Wizner, Paweł Michalec, Piotr Bajerski, Arkadiusz Pilarz.
Należy wspomnieć jeszcze o drugiej drużynie UKS Set Kaniów. Zajęli ostatnie miejsce, ale też tworzyli ją juniorzy, sporo młodsi od seniorów, a i tak napędzili im sporo strachu. Wielkie brawa dla nich za waleczność, za serce do walki, za chęć zmierzenia się z dużo starszymi i bardziej doświadczonymi zawodnikami. Grali w tej drużynie: Jakub Witkowski, Mateusz Jonkisz, Kordian Kupczak, Dawid Cebula, Kamil Król, Patrzyk Owczarz, sporadycznie Bartłomiej Ryba, Krystian Stawowczyk i jedną połowę w ostatnim meczu Rafał Beniowski. Jak sami stwierdzili po swoim meczu z pierwszą drużyną UKS Set Kaniów  - czują się szczęśliwi, bo przez kilka minut prowadzili 1:0. I chociaż przegrali 2:6, to i tak jest to powód do zadowolenia i zapewne stanie się tematem niejednych wspomnień w czasie treningów, czy też wspólnych obozów.
Bardzo dobrze zaprezentowali się w tym roku kaniowscy kibice. Zaopatrzeni w odpowiedni sprzęt głośno i co najważniejsze skutecznie dopingowali swoich zawodników.
XIX Mistrzostwa Polski Seniorów w Kajak Polo współfinansowane były ze środków finansowych gminy Bestwina, Polskiego Związku Kajakowego oraz UKS Set Kaniów.

W poniedziałek, 29 sierpnia, w Syrakuzach we Włoszech rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w Kajak Polo. Wśród powołanych przez Polski Związek Kajakowy na te Mistrzostwa zawodników i trenerów było liczne grono przedstawicieli UKS Set Kaniów.
Dyrektor Sportowy PZKaj. , Kajetan Broniewski, powołał:
- reprezentacja Polski seniorek: Katarzyna Ciupak – występowała ostatecznie w U-21
- reprezentacja Polski U-21 kobiet: Monika Pacyga, Natalia Pacyga, Sandra Pilarz, Klaudia Sachmerda
- trener: Dariusz Pilarz,
- fizjoterapeutka: Katarzyna Pilarz.
Seniorzy: Bartłomiej Dawidek, Paweł Michalec, Arkadiusz Pilarz, Łukasz Pilarz, Borys Zuczewski.
Klaudia SACHMERDA, Natalia PACYGA, Sandra PILARZ, Katarzyna CIUPAK, Monika Pacyga, Zuzanna GROLIK (Kanu Katowice), Weronika JASIUKIEWICZ (MOSW Choszczno), Katarzyna KALINA (Olimpijczyk Kliniska), Monika KULAS (MOSW Choszczno) zostały srebrnymi medalistkami Mistrzostw Świata w Kajak Polo U 21 – Syrakuzy’2016!!!
Niemcy U 21 – Polska U 21 2:1 (1:1).
Srebrny medal mistrzostw świata w kajak polo to historyczne osiągnięcie. Do tej pory żadnej reprezentacji Polski: seniorów, U 21 mężczyzn, seniorek, U 21 kobiet nie udało się zajść tak daleko. Dla nas jest to tym większy powód do radości, że w srebrnej drużynie znalazło się 5 zawodniczek UKS Set Kaniów, trenerem reprezentacji jest nasz Dariusz Pilarz, a fizjoterapeutką Katarzyna Pilarz. Kaniowsko – czechowicka szkoła przyniosła więc wspaniałe rezultaty.

W sobotę, 3 września, z udziałem zawodników UKS Set Kaniów odbyły  się w Tychach Regaty Sportowe „Wakacje w kajakarstwie”. Mimo iż specjalizują się w kajak polo spróbowali swych sił w kajakarstwie klasycznym, i tak Wojtek Pilarz w K-1 300 m  zajął 1 miejsce, Hania Sojka MK-1 300 m - 5 miejsce na 15 zawodniczek w kategorii 2004-2005, Rafał Beniowski - VII miejsce  w MK-1 300 m  na 12 zawodników i Maja Pyjas w MK-1 na 300 m w kategorii 2006-2007 – IV miejsce.
Wyjazd na zawody doszedł do skutku dzięki pomocy rodziców zawodników, tj. Ani Pilarz i Sławomira Sojki.

W sobotę, 10 września 2016, przy pięknej, słonecznej i wymarzonej pogodzie, w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie odbyły się  Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajak polo. Nasi zawodnicy byli bezkonkurencyjni wygrywając zdecydowanie, zarówno wśród młodziczek, jak i młodzików.
Grupa  młodziczek - 1  miejsce  UKS SET Kaniów w składzie: Dominika Sojka, Hanna Sojka, Aneta Kóska, Katarzyna Jonkisz i Estera Janeczko.
Grupa młodzików - 1 miejsce UKS SET Kaniów: Wojciech Pilarz, Jan Adamaszek, Rafał Beniowski, Jakub Kleczek, Maksymilian Kóska, Kajetan Więzik.
Należy podkreślić, że kaniowskie drużyny reprezentował tylko jeden mieszkaniec z Ligoty, pozostali to wszyscy mieszkańcy Gminy Bestwina, zarówno wśród chłopców jak i dziewcząt.

W dniu 17.09.2016 r. w Nowym Chechle odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajakarstwie klasycznym z udziałem klubów z woj. małopolskiego, podkarpackiego, łódzkiego oraz śląskiego.
Znakomicie spisał się w wyścigu K - 1 2000 m nasz zawodnik, Wojciech Pilarz, który na startujących 19 zawodników nie zagrożony zdobył złoty medal i punkty dla Gminy Bestwina we współzawodnictwie dzieci i młodzieży.
Należy podkreślić, że w krajowej rywalizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży tylko UKS SET Kaniów "zarabia punkty dla gminy" w kajak polo i w kajakarstwie, a nie tylko on otrzymuje dofinansowanie z budżetu gminy i wcale nie jest traktowany priorytetowo.
Zaszczytną funkcję sędziego głównego w tych zawodach pełniła prezes UKS Set Kaniów, Halina Błaszkiewicz.

W sobotę, 8 października 2016 r., w Ośrodku Rekreacji i Sportów Wodnych w Kaniowie odbył się Międzynarodowy Mecz Kajakowy o Puchar Marszałka Województwa Śląskiego.
Rolę gospodarzy pełnili: Halina Błaszkiewicz – prezes UKS Set Kaniów i Czesław Górka – prezes Śląskiego Związku Kajakowego.
Udział w zawodach wzięli zawodnicy z rocznika 1998 i młodsi reprezentujący Śląsk, Morawy, Ukrainę (Olimp Łuck i Olimp Kowel), Falę Lublin, Tatran Bratysława i Dojlidy Białystok, razem 7 zespołów. Wszyscy zawodnicy występowali w biegach na dystansie 200 m.
Wśród zawodników reprezentujących Śląsk znalazł się zawodnik UKS Set Kaniów, Wojciech Pilarz, który wystąpił w K-1 młodzików rocznik 2002 – 2003 i zwyciężył w swojej kategorii wiekowej.
W sobotę walczyli w Kaniowie, a w niedzielę ścigali się w Katowicach. Zawodnicy UKS Set ponownie punktowali, tym razem były to zawody w ramach Międzynarodowego Pucharu polski Południowej w kajakarstwie klasycznym. Wojciech Pilarz potwierdził swoją dominację wśród kajakarzy rocznika 2002 i pewnie zajął I miejsce w K-1, tym razem na dystansie 500 m, natomiast wśród dziewczynek w wyścigu w kategorii 2006 i młodsze I miejsce zajęła Anna Beniowska, a II Maja Pyjas.
Startowało 19 klubów, w tym kluby z Ukrainy, Czech, Słowacji oraz 15 klubów z Polski .
W dniach 19 – 20 listopada 2016 nasi zawodnicy wzięli udział w rozgrywanym na krytym basenie Open Alytus City Canoe Polo Championship.
Nasza reprezentacja składała się głównie z młodych zawodników a rywalizowała z seniorami. Występowali w niej: Kordian Kupczak 2001, Łukasz Pilarz 1990, Kamil Król 2001, Dawid Wizner 1997, Jakub Witkowski 2001, Jan Adamaszek 2002 i Dawid Cebula 2001.
W meczu o 3 miejsce spotkali się z Canoepolo Alytaus "Alytus" i wygrali 4:3 zdobywając medal brązowy.

Rok 2017:
25 kwietnia odbyło się Walne Zebranie UKS Set Kaniów i wybory nowego zarządu klubu na kadencję 2017 – 2019. Prezesem Klubu ponownie wybrana została Halina Błaszkiewicz, a członkami Zarządu Klubu: Jerzy Zużałek, Jerzy Ciupak, Paweł Michalec i Szymon Maślanka.
Komisja Rewizyjna: Bartłomiej Dawidek, Łukasz Pilarz.

Więcej na stronie UKS Set Kaniów w zakładce O Klubie -> TUTAJ

Opracowanie własne: Jerzy Zużałek - www.kajakpolo.pl

Do góry