Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Bez pompy, ale uroczyście

09. 01. 14
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4289
   Podpisanie umowy pomiędzy inwestorem - Urzędem Gminy Bestwina a wykonawcą – firmą Wolimex i oddanie placu budowy pod wykonanie gminnej oczyszczalni ścieków nastąpiło w IV kwartale 2006 roku. Wcześniej Spółka do Zagospodarowania Wspólnot Pastwiskowych w Kaniowie przekazała Urzędowi Gminy tereny położone przy ulicy Młyńskiej i to na nich zaprojektowano gminną oczyszczalnię ścieków.
14 stycznia 2009 roku, kilkanaście minut po 11, nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi, poświęcenie przez proboszcza parafii Kaniów Jana Mamcarza i symboliczne oddanie oczyszczalni do użytku. Symboliczne, ponieważ oczyszczalnia już pracuje, przejęła ścieki z oczyszczalni w Kaniowie i Bestwince i wykonane zostały wszelkiego rodzaju badania, czy w procesie oczyszczania osiągnięty został efekt ekologiczny.
     Gminna oczyszczalnie ścieków jest oczyszczalnią przepływową, biologiczno – mechaniczną o przepustowości 720 metrów sześciennych na dobę. Obecnie przerabia około 150 kubików na dobę.
Koszt budowy wyniósł około 11 milionów, łącznie z kolektorem przesyłowym z byłej już oczyszczalni w Kaniowie około 13 milionów. Środki na jej budowę pochodziły z budżetu gminy oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Wielu znakomitych gości wzięło udział w tej uroczystej ceremonii. Ponieważ aura nie była sprzyjająca wszystkich przybyłych rozgrzewała Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie. Poseł Stanisław Szwed, wicemarszałek województwa śląskiego Adam Stach, wiceprezes WFOŚiGW Andrzej Pilot, przewodniczący Rady Powiatu Roman Migdał, starosta bielski Andrzej Płonka, wójtowie i burmistrzowie gmin i miast powiatu bielskiego, radni z terenu naszej gminy i przedsiębiorcy, a także przedstawiciele wykonawców, projektantów i nadzoru budowlanego wysłuchali krótkiego wystąpienia wójta gminy Bestwina Stefana Wodniaka, który przybliżył historię powstawania budowli, przypominając, że zapoczątkował ją jego poprzednik, wójt Anatol Faruga. Podziękował Wspólnocie Pastwiskowej za darowiznę w postaci gruntu, na którym stanęła oczyszczalnia oraz WFOŚiGW za finansowanie jej budowy. Do przecinania wstęgi poprosił wicemarszałka, wiceprezesa WFOŚiGW, prezesa Wolimexu, a także sam dokonał ostatecznego cięcia nożyczkami.
W swoich wystąpieniach zaproszeni goście gratulowali naszej gminie tej inwestycji mającej na celu ochranianie otaczającego nas środowiska, a jednocześnie życzyli powodzenia w staraniu się o kolejne środki na budowę infrastruktury, a zwłaszcza całej sieci kanalizacyjnej, tak aby oczyszczalnia mogła w 100 % spełniać swoje zadanie…. koszt budowy pierwszego etapu kanalizacji, obejmującego sołectwo Bestwinka, to około 23 mln zł.
Do góry