Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Klub Honorowych Dawców Krwi zawiązany

08. 12. 20
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4118
 Jerzy Zużałek – przewodniczący zarządu, Adrian Pala – z-ca przewodniczącego, Paweł Jaranowski – sekretarz, Marceli Kraus – członek, Stanisław Nycz – członek - oto pierwszy skład zarządu Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina.
Przez 50 lat, bo tyle liczy ruch krwiodawstwa w Polsce, bezimienni bohaterowie ratują ludzkie życie. W Jubileuszowym Roku 50 – lecia Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża gmina Bestwina zaznaczyła również swoje miejsce powołując Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina.
Do założenia Klubu wymagana jest obecność 10 osób. 17 grudnia br.w Domu Strażaka w Bestwinie pojawiło się 16 założycieli, wśród nich wójt Stefan Wodniak oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, rolę gospodarza pełnił Marceli Kraus – naczelnik OSP Bestwina, główny inicjator powołania w gminie Bestwina Klubu HDK PCK. Po rozpoczęciu zebrania przez Marcelego Krausa oddał on głos i prowadzenie zebrania założycielskiego Jerzemu Zużałkowi, który przywitał przybyłego na to zebranie Przewodniczącego Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa –Stefana Kurdka oraz członka Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa – Piotra Giemzę – prezesa czechowickiego Klubu HDK PCK.
Przewodniczący Stefan Kurdek przekazał na wstępie życzenia, jakie za jego pośrednictwem złożył krwiodawcom – strażakom Śląski Komendant Wojewódzki PSP  - st.bryg.mgr inż. Marek Rączka i podziękował za organizowane przez strażaków akcje krwiodawstwa, m.in. "Ognisty Ratownik - Gorąca Krew". Kolejno zaprezentował zebranym, jakie możliwości daje funkcjonowanie Klubu HDK PCK w gminie nie tylko jego członkom, ale także ich rodzinom, społeczeństwu, a nawet władzom samorządowym.
Zabierając głos, wójt Stefan Wodniak, wyraził ogromne zadowolenie z faktu zrodzenia się inicjatywy powołania Klubu HDK PCK. Podkreślił, że jest pełen uznania dla inicjatorów, ponieważ w dzisiejszych czasach mało jest już ludzi, którym chce się działać społecznie, zostać wolontariuszami, poświęcać swój czas dla innych, a w tym wypadku oddawać cząstkę siebie, aby komuś uratować życie.
Wójt zadeklarował członkostwo w Klubie oraz poparcie tej inicjatywy przez władze samorządowe.
W trakcie dyskusji, najstarszy na sali, pan Stanisław Januszewski przypomniał, że krwiodawstwo w gminie Bestwina ma swoje tradycje, że istniał już kiedyś w Kaniowie Klub Honorowych Krwiodawców i że sam składał na zebraniach strażaków wnioski, aby taki klub przy OSP powołać. Zgodził się, że powołanie Klubu przy Urzędzie Gminy będzie lepszym rozwiązaniem, ponieważ może wtedy bardziej zachęcać każdego mieszkańca do zostania jego członkiem.
Stefan Kurdek podkreślił, że krwiodawcy nie mają żadnych przywilejów, natomiast mają pewne uprawnienia nadane im ustawowo, jak np. możliwość zakupu tańszych leków podstawowych, przyjmowanie w zakładach opieki zdrowotnej poza kolejnością, w niektórych miejscowościach bezpłatne przejazdy komunikacją miejską.
Po dyskusji, w której podkreślano konieczność powołania w gminie Klubu Honorowych Krwiodawców przystąpiono do podjęcia stosownej uchwały sankcjonującej powołanie Klubu. Prowadzący zebranie Jerzy Zużałek zapytał zebranych czy są za przyjęciem nazwy : Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina i czy są za powołaniem w gminie Bestwina takiego Klubu. Oba pytania uzyskały pełne poparcie, wobec czego przystąpiono do przegłosowania uchwały ws powołania Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK przy Urzędzie Gminy Bestwina i została ona przyjęta jednogłośnie.
Kolejnym punktem zebrania było wybranie zarządu. Przewodniczący Śląskiej Okręgowej Rady Honorowego Krwiodawstwa – Stefan Kurdek zaznaczył, że będzie to zarząd, którego kadencja potrwa tylko kilka miesięcy, ponieważ wiosną 2009 roku we wszystkich strukturach Klubów Honorowych Krwiodawców przeprowadzona zostanie kampania sprawozdawczo – wyborcza i wyłonione zostaną nowe władze.
W głosowaniu jawnym dokonano wyboru pięcioosobowego zarządu, który ukonstytuował się następująco:
Jerzy Zużałek – przewodniczący zarządu,
Adrian Pala – z-ca przewodniczącego,
Paweł Jaranowski – sekretarz,
Marceli Kraus – członek,
Stanisław Nycz – członek.
Postanowiono rozpropagować wszelkimi dostępnymi metodami informacje o powstaniu Klubu a także przystąpić do naboru członków. Klub planuje zorganizować w 2009 roku na terenie gminy 4 akcje krwiodawstwa, po jednej w każdym sołectwie. Znany jest termin jednej z nich – 19 kwietnia w Kaniowie, czynione już są starania aby na początku lutego przeprowadzić akcję w Bestwinie.
Nowo wybrany przewodniczący podziękował za wybór i zaznaczył, że wykorzysta swoje doświadczenie aby przygotować Klub do przyszłorocznych wyborów oraz dokona wszelkich koniecznych procedur organizacyjnych.Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania Klubu można kierować pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 501309 859

Do góry