Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Co nagle to po diable?

07. 07. 18
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 6289

Mieszkańcom Janowic bardzo zależało na tym,aby konsekracja kościoła im. Józefa Robotnika miała nie tylko należytą oprawę pod względem religijnym, ale również aby otoczenie kościoła miało wygląd należyty dla centrum sołectwa. Dlatego też parę miesięcy temu Rada Sołecka zrezygnowała z innej inwestycji a zaoszczędzone w ten sposób środki przeznaczone zostały na wykonanie chodnika wzdłuż kościoła i cmentarza. Prace zostały rozpoczęte 8 czerwca a zakończone tuż przed samą konsekracją, która miała miejsce 9 lipca.


Niestety, po tygodniu od momentu oddania go do użytku pojawiły się liczne pęknięcia.Wzbudziło to niepokój mieszkańców i na ich wniosek we wtorek, 17 lipca odbyła się tam wizja lokalna, w której wzięli udział : inspektor Andrzej Królikowski, kierownik Referatu Służb Technicznych  Bożena Stankiewicz, inspektor Małgorzata Małysz, zastępca wójta Artur Beniowski,  sołtys Jan Stancli oraz wykonawca inwestycji.Ustalono, że wszystkie usterki zostaną naprawione w ramach gwarancji na koszt wykonawcy lub też producenta materiałów.
Do góry