Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Sesja Rady Gminy

08. 07. 10
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4605
Dzisiaj odbędzie się XIX sesja Rady Gminy Bestwina, początek o godz.1430.
W programie sesji przewidziano, m.in. wystąpienie starosty bielskiego Andrzeja Płonki w sprawie problemów z wykonaniem w bieżącym roku modernizacji ul. Witosa (Bestwina - Bestwinka - Kaniów), przedstawienie ekspertyzy dot. dachu na sali gimnastycznej w Szkole w Bestwinie,zapoznanie radnych z koncepcją zagospodarowania akwenu pożwirowego, gdzie obecnie uprawiają kajak-polo zawodnicy UKS Set Kaniów pod potrzeby Ośrodka Sportów Wodnych i Rekreacji.
Pod głosowanie poddane zostaną następujące projekty uchwał:
1) zmiany Uchwały Nr XIII/128/2007 Rady Gminy Bestwina z dnia 13 grudnia 2007 roku w sprawie budżetu gminy na 2008 rok,
2) udzielenia pomocy finansowej Gminie Bielsko-Biała na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Ściana pamięci poświęcona więźniom i ofiarom niemieckich obozów koncentracyjnych pochodzącym z regionu Podbeskidzia",
3) zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu w Bielsku-Białej na wykonanie chodników dla pieszych wzdłuż dróg powiatowych na terenie Gminy Bestwina,
4) sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
5) nadania nazwy ulicy w sołectwie Bestwina,
6) ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy Bestwina.
Do góry