Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Czy możemy pomóc repatriantom?

09. 03. 02
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5016
 Wojewoda śląski skierował do urzędów miast i gmin województwa śląskiego prośbę o pomoc w repatriacji czyli powrocie do Kraju Ojczystego naszym Rodakom zamieszkałym na wschodnich terenach b. ZSRR, a którzy znaleźli się tam na skutek deportacji, zesłań i innych prześladowań i nigdy nie mogli się na powrót Polsce osiedlić.
Uchwalona 9 listopada 2000 roku ustawa o repatriacji gwarantuje pomoc finansową tym gminom, które zaproszą repatriantów oraz zapewnią im mieszkanie i utrzymanie. Finansowanie z rezerwy celowej „Pomoc dla repatriantów” uzupełniane jest o gwarantowaną ustawowo pomoc dla samych repatriantów oraz o środki na aktywizację zawodową realizowaną przez starostów.
Ponieważ Urząd Gminy w Bestwinie nie posiada wolnych lokali mieszkalnych Rada Gminy Bestwina zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy o pomoc w tym zakresie. Jeśli posiadają Państwo dom, który nie jest całkowicie przez Państwo wykorzystany i można by było zapewnić jakiejś rodzinie z terenów b. ZSRR prawdziwy dom w naszej gminie Rada Gminy prosi o zgłoszenie takiej możliwości w Urzędzie Gminy Bestwina.
Do góry