Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Nagrody za promocję gminy rozdane...

09. 03. 01
Wpis dodał: Andrzej Wojtyła
Odsłony: 6378

ImageW piątkowe popołudnie, 27 lutego w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie odbyła się jedna z najważniejszych gminnych uroczystości. Władze gminy zaprosiły na uroczystość wręczania nagród za promocję gminy Bestwina w 2008 roku najbardziej zasłużonych w tym zakresie przedstawicieli stowarzyszeń, organizacji, zespołów, klubów, szkół, itp. Występujący w roli gospodarza, dyrektor Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji, Grzegorz Boboń powitał wszystkich przybyłych laureatów, a także zaproszonych gości.
 
Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Zużałek, a jednocześnie również przewodniczący Kapituły przyznającej wyróżnienie i nagrody za promocje gminy Bestwina przypomniał, że w 2005 roku Rada Gminy przyjęła Regulamin przyznawania corocznych nagród za szczególne osiągnięcia w promocji gminy Bestwina zwłaszcza poprzez działalność sportową, kulturalną i oświatowo – naukową.
Zgodnie z powyższym Regulaminem wnioski o przyznanie nagród rozpatrywała Kapituła w skład, której wchodzą przewodniczący komisji stałych Rady Gminy oraz przewodniczący Rady Gminy. Tworzą ją : Benedykt Kohut, Antoni Grygierzec, Jerzy Kijas, Andrzej Wojtyła, Jerzy Zużałek. W pracach Kapituły uczestniczyli z głosem doradczym zastępca wójta Artur Beniowski oraz zgodnie z wnioskiem Rady Gminy dyrektor CKSiR Grzegorz Boboń.

Kapituła Nagrody rady Gminy Bestwina zaproponowała Radzie Gminy do zatwierdzenia Nagrody w każdej dziedzinie przewidzianej w Regulaminie. Podczas piątkowego spotkania Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie gościło wszystkich, którym Rada Gminy wraz z wójtem chcieli podziękować za ich wkład w pozostawianie śladu tam, gdzie jeszcze nikt go nie pozostawił…

***** W 2008 roku swój ślad zostawili w dalekim Edmonton w Kanadzie. Dwóch zawodników tego klubu uczestniczyło w Mistrzostwach Świata, gdzie w reprezentując Polskę zdobyli wraz z drużyną V miejsce. Na terenie gminy Klub organizował: III Międzynarodowy turnią kajak- polo, Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorów Młodszych w kajak-polo, Ogólnopolskie konsultacje szkoleniowe dla wszystkich zawodników kadry narodowej, Ogólnopolski Turniej kajak-polo dla dzieci i młodzików, Puchar Polski w kajak-polo, Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w kajak-polo. W wyżej wymienionych zawodach jego zawodnicy zdobywali wysokie miejsca na podium udowadniając zawodnikom z innych miast Polski, że w takiej małej miejscowości można osiągać dobre wyniki sportowe. Przyjezdni mieli okazję poznać gminę Bestwina i jej walory. Należy podkreślić także olbrzymi wkład w promowaniu gminy i klubu poprzez udział w licznych zawodach międzynarodowych, na których zawodnicy startowali w koszulkach z logo gminy a na podium występowali w dresach z nazwą swojego klubu. W 2008 r. zawodnicy startowali: w Czechach, na Węgrzech, we Włoszech, w Niemczech, w Holandii, w Belgii, a w Polsce: w Leśnej, Choszcznie, Gorlicach.
Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymał Uczniowski Klub Sportowy „Set Kaniów” a nagrodę odebrała Pani Prezes Halina Błaszkiewicz. 

***** W sposób zorganizowany i profesjonalny głosem posługują się od 7 lat. Obecnie w grupie 25 osobowej ćwiczą w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie. Jest to grupa młodzieży bez przygotowania wokalnego, nie uczestnicząca w innych zajęciach umuzykalniających. Jedynym warunkiem przyjęcia do zespołu jest posiadanie pasji do muzykowania i śpiewu. Wspólna chęć tworzenia muzyki zaowocowała wieloma sukcesami. Zespół wielokrotnie występował na konkursach i festiwalach w różnej dziedzinie piosenki. Jest od 5 lat laureatem I miejsca Diecezjalnego Przeglądu Pieśni Patriotycznej, w 2007 roku zdobył wyróżnienie na Przeglądzie chórów i zespołów wokalnych w Pawłowicach, w roku 2008 zdobył I miejsce na Międzynarodowym Festiwalu Psallite Deo w Kętach. Wielokrotnie wykonywał koncerty kolęd na terenie powiatu bielskiego. Ubogacał swoim śpiewem wiele uroczystości lokalnych, jest organizatorem koncertów z okazji obchodów Dnia Papieskiego, współpracuje także z fundacją osób niepełnosprawnych RAZEM. Jednakże największym sukcesem jest rosnąca chęć do wspólną pracy, do tworzenia ulotnych chwil, przekazywania emocji poprzez muzykę. Najpiękniejszą nagrodą za niejednokrotnie wymagające poświęcania i  czasu  próby, jest dźwięk  braw  oraz  momenty wzruszeń jakich doświadczają słuchacze. Od trzech lat uczą się także gry na flecie poprzecznym. Obecnie uczestniczy w tych zajęciach 9 uczniów. Zaangażowanie w naukę gry jest ogromne. Owocuje udziałem instrumentalistów w wielu koncertach, jak również uczestniczeniem w zajęciach Gminnej Orkiestry Dętej.
Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymał Chór Allegro a nagrodę odebrała Pani Magdalena Wodniak – Foksińska.

***** Od początku założenia UKS"SET" Kaniów szkolą dzieci i młodzież z Gminy Bestwina w dyscyplinie kajakarstwa i kajak polo. Ich podopieczni biorą udział w licznych turniejach
międzynarodowych a także w Mistrzostwach Świata i Europy. Poprzez te starty oraz udział w licznych turniejach międzynarodowych, ogólnopolskich, powiatowych czy wojewódzkich promują Gminę Bestwina . Wysokie wyniki sportowe, udział w turniejach czy organizowanie imprez na wysokim poziomie sportowym nie tylko promuje Kaniów ale całą Gminę Bestwina. Katarzyna Pilarz pełni funkcję trenera kadry kobiet przygotowującej się do Mistrzostw Europy 2009, jest licencjonowanym specjalistą odnowy biologicznej i masażu i przez cały rok oprócz szkolenia zawodników w klubie służy im fachową pomocą w uzyskaniu pełną formy startową. Należy podkreślić, iż trener Dariusz Pilarz jest trenerem koordynatorem kadry narodowej kajak polo i nadzoruje przygotowania drużyn męskich i kobiecych do Mistrzostw Europy 2009, które odbędą się w sierpniu w Niemczech. Z roku na rok coraz więcej jego zawodników zostaje członkami kadry narodowej. Trenerzy Katarzyna i Dariusz Pilarz swoją pasją i zaangażowaniem w codzienny cykl treningowy ze swoimi podopiecznymi w UKS"SET" Kaniów realizują swoje ambicje niejednokrotnie kosztem własnej rodziny. Dlatego w pełni zasługują na przyznanie nagrody, gdyż takie właśnie osoby, pracujące z takim poświęceniem i zaangażowaniem trudno dzisiaj znaleźć. Dzięki sukcesom ich podopiecznych na kaniowskim akwenie gościła Telewizja Polska oraz Bielska Telewizja Interaktywna.
Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymali Katarzyna i Dariusz Pilarz.

***** Uczęszcza do klasy 2a. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Od chwili rozpoczęcia nauki w szkole należy do sekcji karate i jest jednym z czołowych bardzo dobrze zapowiadających się zawodników. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach oraz zdaje wszystkie niezbędne egzaminy na kolejne stopnie. Bierze udział w licznych zawodach i turniejach. Obecnie posiada 7.1 KYU. Jego osiągnięcia za rok 2007 i 2008 to: III miejsce w konkurencji KUMITE w I Mistrzostwach Smyka w Karate w Bielsku-Białej w grudniu 2007r., II miejsce w konkurencji KATA w IX Europejskim Pucharze Karate w Suboticy w Serbii w marcu 2008r., II miejsce w konkurencji KUMITE I KATA w I Turnieju Karate o Puchar Wójta Gminy Bestwina w czerwcu 2008r. Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymał Jędrzej Błasiak - zawodnik UKS Wojownik i uczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie.

***** Uczęszcza do klasy 2a. Osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i zachowaniu. Od chwili rozpoczęcia nauki w szkole należy do sekcji karate i jest jednym z czołowych bardzo dobrze zapowiadających się zawodników. Systematycznie uczestniczy w szkoleniach oraz zdaje wszystkie niezbędne egzaminy na kolejne stopnie. Bierze udział w licznych zawodach i turniejach. Obecnie posiada 7.1 KYU. Jego osiągnięcia za rok 2007 i 2008: I miejsce w konkurencji KUMITE w I Mistrzostwach Smyka w Karate w Bielsku-Białej w grudniu 2007r., II miejsce w konkurencji KATA w IX Europejskim Pucharze Karate w Suboticy w Serbii w marcu 2008r., I miejsce w konkurencji KUMITE I KATA w I Turnieju Karate o Puchar Wójta Gminy Bestwina w czerwcu 2008r. Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymał Artur Lemański - zawodnik UKS Wojownik i uczeń Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Bestwinie                                                                                                                        

***** Powstała w 1998 roku. Przez cały okres istnienia bierze udział w życiu artystycznym regionu: koncertuje na uroczystościach państwowych i kościelnych, uczestniczy w konkursach i przeglądach orkiestr dętych. W dorobku posiada wiele dyplomów, pucharów i wyróżnień. Bogaty i zróżnicowany repertuar obejmuje utwory klasyki polskiej i światową, opracowane na orkiestrę standardy jazzowe. Gra muzykę marszową, big-bandową, a także utwory lekkie, typowo rozrywkowe. Dała Koncerty Noworoczne: w Kaniowie, Pszczynie, Czechowicach – Dziedzicach. Grała na takich uroczystościach, jak: 100 Lecie OSP Kaniów, 100 Lecie OSP Janowice, Strażacy Janowi Pawłowi II w Wadowicach, Boże Ciało w Kaniowie, Odpust w Bestwinie, XX Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych w Polanicy, Festyn rodzinny w Pszczynie, Koncert Orkiestr na Słowacji w Wrbow i w Popradzie, Uroczystość obchodów 11 Listopada, V Edycja Orkiestr Dętych w Kaniowie.W 2008 roku obchodząc swój jubileusz 10- lecia działalności koncertowała na wielu scenach gminnych, powiatowych jak również krajowych i zagranicznych promując naszą gminę z bardzo dobrym skutkiem. Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymała Orkiestra Dęta Gminy Bestwina z siedzibą w Kaniowie a nagrodę odebrał Pan Stanisław Hamerlak.

***** Wędkarskie ruchy w Kaniowie rozpoczęły się w drugiej połowie lat 70. Ponieważ przepisy nie pozwalały na zakładanie Stowarzyszeń, pomyślano o utworzeniu pod patronatem Klubu sportowego LKS" Przełom" odrębnej Sekcji wędkarskiej. W tym okresie głównym akwenem wędkarskim było wyrobisko pożwirowe, powstałe po eksploatacji przez Wodzisławski Zakład Przemysłu Budowlanego, a następnie zagospodarowali tereny zdegradowane przez szkody górnicze, a w ostatnim okresie także tereny powstałe po eksploatacji żwiru przez żwirownię Bud- tor. Członkowie Sekcji zajmują się nie tylko rekreacją i własnym wypoczynkiem, ale biorą czynny udział w akcjach sprzątania terenów Kaniowa i Gminy Bestwina, corocznym sadzeniu drzewek, organizują Zawody Wędkarskie dla dzieci - również nie zrzeszonych w Sekcji oraz zawody dla dorosłych Członków Sekcji, a w miesiącu wrześniu odbywa się huczna impreza "Święto Karpia Polskiego".  Swą działalnością i połączeniem pożytecznego z przyjemnym poprzez organizowanie zawodów, hodowlę ryb, jak również organizację „Święta Karpia Polskiego" znanego już poza granicami Gminy przyczyniają się do promocji naszej Gminy. Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymała Sekcja Wędkarska LKS Przełom Kaniów a odbioru nagrody dokonał kierownik Sekcji Mariusz Wojtuszek.

***** Ich pasję znają tylko najbliżsi koledzy oraz mieszkańcy ul. Szkolnej w Bestwinie. To, jeśli chodzi o nasza gminę, bo poprzez uczestnictwo w różnych zawodach, dali się już poznać w całej Polsce. Dyscyplina, jaką uprawiają zaliczana jest do kategorii ekstremalnych. I jak to przeważnie w takich przypadkach bywa, uprawiają ją na własny koszt. Również dalekie wyjazdy, uczestnictwo w różnych zawodach finansowane są przez nich samych, bądź przez rodziców. Trenują na skoczniach w Bestwinie przy ulicy Szkolnej, mają tam 3 duże skocznie, basen z gąbkami, dzięki któremu mogą ćwiczyć nowe triki, gdyż po upadku nic im się nie stanie, ponieważ lądują w gąbkach. W budowę tego toru każdy z nich włożył wiele pracy, aby teraz mogli z niego w pełni korzystać i cieszyć się dobrą zabawą. Obecnie na rowerach w zespole skaczą: Marcin Ślęczka, który jeździ na rowerze BMX, Łukasz Pyś („Klekot), który również jeździ na rowerze BMX oraz Paweł Turno, który posiada rower MTB. Nasi zapaleńcy odnieśli, między innymi, następujące sukcesy: Paweł Turno(Bestwina) 3 miejsce na zawodach w Krakowie "G-Shock jam" oraz 1 miejsce w konkursie na najlepszy trik rowerowy, również w Krakowie, Marcin Ślęczka („Śledziu" - ksywka w BMX-owym światku - Bestwina) 3 miejsce na zawodach w Szklarskiej Porębie (XII Lech Bike Festwal - 8-10.08.2008) w kat. "Dirt jump" oraz 3 miejsce na zawodach w skate parku w Szklarskiej Porębie. Nigdy nie ukrywali, ze są z gminy Bestwina, czego potwierdzeniem są informacje z miejsc zawodów publikowane w prasie i na stronach internetowych. Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymał Team BMX w składzie: Marcin Ślęczka, Łukasz Pyś, Paweł Turno.

***** Jest ubiegłoroczną absolwentką Gimnazjum w Bestwince, które ukończyła z wyróżnieniem, osiągając bardzo wysoką średnią z zajęć edukacyjnych (5,37), uzyskała również bardzo wysoki wynik z egzaminu gimnazjalnego (98 punktów na 100 możliwych do uzyskania). Ponadto w ubiegłym roku szkolnym została laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Geografii. Należy dodać, iż geografia nie jest jedyną dziedziną w którą zdobyła laury. Jest również utalentowanym sportowcem, czego dowiodła zdobywając I miejsce w Powiatowej Gimnazjadzie w Drużynowym Turnieju Tenisa Stołowego Dziewcząt w roku szkolnym 2007/2008. Umiejętnie godzi obowiązki szkolne z licznymi zajęciami pozaszkolnymi. Od kilku lat należy do Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina". Jest uczennicą o wysokiej kulturze osobistej i wzorowym zachowaniu. W kontaktach z rówieśnikami wyróżnia się skromnością i taktem. Jej osiągnięcia i zachowanie zasługują na wyróżnienie i nagrodę. Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymała Anna Dąbrowska.

***** W roku szkolnym 2007/2008 uzyskał bardzo dobre i celujące wyniki w nauce (średnia 5,5). Uczestniczył z powodzeniem w wielu konkursach przedmiotowych. Uzyskał tytuł Laureata konkursu przedmiotowego z historii na szczeblu wojewódzkim co zaowocowało zwolnieniem go z egzaminu gimnazjalnego z części humanistycznej. Jest absolwentem Gimnazjum w Bestwinie a obecnie uczniem prestiżowego V Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku - Białej. Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymał Jan Stelmasiak.

***** Przez cały okres nauki w Gimnazjum w Bestwince uzyskiwał bardzo dobre wyniki w nauce, a jego średnia z zajęć edukacyjnych na koniec klasy trzeciej wyniosła 4,87. Ponadto uzyskał jeden z najwyższych wyników z egzaminu gimnazjalnego w historii szkoły - 99 punktów na 100 możliwych do zdobycia Jest młodym człowiekiem, którego cechuje wysoki poziom kultury osobistej i bardzo dobre zachowanie. Jest lubiany w gronie rówieśników, często udziela im pomocy koleżeńskiej. Zarówno jego osiągnięcia jak i postawa zasługują na wyróżnienie i nagrodę. W roku szkolnym 2007/2008 uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii oraz tytuł finalisty Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymał Dawid Góra.

***** Portal ten został stworzony dla mieszkańców gminy Bestwina a jego głównym celem jest przekazywanie ważnych informacji z życia naszej małej ojczyzny. Strona z każdym dniem poszerzała bazę informacyjną stając się nie tylko źródłem informacji dla mieszkańców, ale również dla wszystkich tych, którzy szukają informacji o naszej gminie. Strona posiada kompleksową bazę informacji o gminie Bestwina, sołectwach gminy, informacje o oświacie, kulturze, zdrowiu, sporcie, organizacjach czy parafiach. Dodatkowo strona wyposażona jest w interaktywne moduły takie jak forum, shoutbox czy komentarze dające użytkownikom możliwość kształtowania treści prezentowanych na stronie. Warto również podkreślić, iż strona jest na bieżąco aktualizowana i prezentowane są na niej relacje z wydarzeń społeczno-kulturalnych, sportowo-rekreacyjnych jak również te dotyczące działań władz samorządowych. Portal działa społecznie od lipca 2007 roku i zanotował do końca stycznia br przeszło 205 000 autonomicznych wejść. Odnosząc się do roku 2008 a tym samym do IV edycji nagród za promocję gminy - strona zanotowała 134 601 odwiedzin. Strona posiada odbiorców z wszystkich 16 województw Polski, w czołówce znalazły się następujące województwa: śląskie 124 326 odwiedzin, małopolskie: 2 302 oraz mazowieckie: 2 018 odwiedzin. Uszczegółowiając ranking warto wspomnieć także o miastach, w których strona cieszy się dużym zainteresowaniem a są to m.in.: Katowice, Bielsko-Biała, Warszawa, Kraków, Pszczyna, Bydgoszcz, Gliwice oraz Lublin Strona znalazła także swoich odbiorców za granicą m.in. w Niemczech, Austrii, Holandii, we Włoszech, Portugalii, Wielkiej Brytanii, USA, Irlandii, Australii, Czechach, Hiszpanii, Norwegii, Finlandii, Kanadzie, Szwecji. Patrząc na zainteresowanie stroną w skali kontynentalnej wymienić należy użytkowników z Europy, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Azji, Australii i Oceanii. Strona ta wraz z inną jeszcze lokalną stroną www.janowice.glt oraz często także z Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji jest organizatorem zawodów sportowych i konkursów, takich jak turnieje w siatkówkę, koszykówkę, piłkę nożną, warcaby, konkursy fotograficzne i literackie, sprawuje także patronat medialny nad nimi.  Nagrodę Rady Gmina Bestwina za promocję gminy Bestwina otrzymał administrator strony Jerzy Zużałek, znany także jako danielek2002.

 

 

Do góry