Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

IV edycja Nagrody Rady Gminy

08. 12. 31
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 3827
 W grudniu 2005 roku Rada Gminy Bestwina przyjęła regulamin przyznawania corocznych nagród za szczególne osiągnięcia w promocji Gminy Bestwina, określając kryteria przyznawania nagrody, tj.
• w dziedzinie kultury i sztuki : zwycięzcy konkursów szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz uczestnicy prestiżowych wystaw ogólnopolskich i międzynarodowych,
• w dziedzinie kultury fizycznej : medaliści zawodów o randze co najmniej mistrzostw Polski,
• w dziedzinie oświaty i nauki - zwycięzcy i laureaci szczebla co najmniej wojewódzkiego,
• w zakresie promocji gminy - za osiągnięcia i działania o znaczeniu co najmniej wojewódzkim.
Wczoraj, tj.30 grudnia Rada Gminy na swojej ostatniej sesji w 2008 roku postanowiła, że za 2008 rok przyznawać będzie maksymalnie po trzy nagrody w każdej z wyżej wymienionych dziedzin, aby zwiększyć rangę i prestiż Nagrody Rady Gminy.
Postanowiono także, że termin zgłaszania wniosków o przyznanie Nagrody za promocję gminy w 2008 roku wraz z uzasadnieniem upływa 31 stycznia 2009 roku.
Z wnioskiem o przyznanie nagrody  mogą wystąpić :
-  komisje stałe Rady Gminy,
-  Wójt Gminy,
-  placówki  oświatowo-wychowawcze mające siedzibę  w gminie Bestwina,
-  przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i organizacji,
-  zainteresowana  strona  lub  przedstawiciel  ustawowy  osoby  małoletniej.
Wnioski przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Bestwina pok. nr 12 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Bestwina z dopiskiem "Nagrody".
Prosi się o dołączenie do wniosku materiałów świadczących o promowaniu Gminy Bestwina.
W związku z planowanym przygotowaniem prezentacji multimedialnej prosi się również o dostarczenie materiałów, które mogłyby być wykorzystane w prezentacji. Regulamin dostępny jest pod adresem:

http://www.bestwina.pl/download/ogloszenia/Regulamin.pdf


Do góry