Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Gratulacje na sesji

08. 11. 28
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4334
 Wójt i Rada Gminy Bestwina zaprosili na sesję w dniu 27 listopada br pana  Karola Ryszkę, aby złożyć mu podziękowania za jego dotychczasową pracę na rzecz lokalnej społeczności oraz złożyć gratulacje z tytułu nominacji do Nagrody Starosty Bielskiego im. Księdza Józefa Londzina.
Przewodniczący Rady oraz wójt wręczyli Panu Karolowi list gratulacyjny oraz wiązankę kwiatów.Osobne podziękowania w imieniu społeczności Kaniowa złożył sołtys Kaniowa Marek Pękala.
A oto treść  listu:
Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, aby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale ażeby kochać, badać i pracować dla realnych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich bogactwa
/Bolesław Prus/


Szanowny Panie Karolu,
Niech będzie nam wolno złożyć na Pańskie ręce gratulacje i wyrazy szczerego uznania z okazji nominacji do prestiżowej Nagrody Starosty Bielskiego im. ks. Józefa Londzina.
Jesteśmy przekonani, że to wyróżnienie, będące hołdem dla wieloletniej i ofiarnej Pana pracy na rzecz lokalnej społeczności, przyczyni się wśród mieszkańców naszej gminy do wzrostu zainteresowania rozwojem kultury i sportu.
Postawa człowieka poświęcającego swój czas i energię dla innych jest wzorem zwłaszcza dla młodych, mogących czerpać życiową mądrość z najlepszych, najbardziej wartościowych źródeł.
Życzymy zatem, by wszystkie podejmowane przez Pana dobre dzieła  zawsze z pożytkiem służyły ludziom, stając się świadectwami obecności wśród nas osoby niezwykłej, ze wszech miar zasługującej na uhonorowanie. A we wdzięcznych sercach niechaj nie zabraknie podziwu i poczucia nigdy nie
spłaconego długu ofiarnej służby.
Z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Bestwina                             Przewodniczący Rady Gminy Bestwina
Do góry