Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Ilu nas jest?

24. 01. 04
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 743
Liczbę 12 000 mieszkańców gmina Bestwina osiągnęła w 2019 roku. Na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosła ona 12 185, tak więc w ciągu 4 lat wzrosła o 185 osób.
Nie w każdym sołectwie te przyrosty były proporcjonalne. W Bestwinie nastąpił wzrost o 20 osób, w Bestwince o 5, w Janowicach o 13, a w Kaniowie aż o 147.
Co ciekawe, w 2023 roku przyrost naturalny w sołectwie Bestwina wyniósł (-) 27, w Bestwince (-) 11, w Janowicach (+) 3 i w Kaniowie (+) 5. Ogółem w gminie urodziło się 87 dzieci, zmarło 97, przyrost naturalny (-) 10.
Wzrost liczby mieszkańców w gminie Bestwina wiąże się z jej wyborem przez osoby spoza naszej gminy na miejsce swojego zamieszkania. Jak z powyższego zestawienia wynika największym zainteresowaniem cieszy się sołectwo Kaniów, gdzie w 2023 roku w stosunku do 2022 nastąpił wzrost liczby mieszkańców o 52, co w sytuacji wzrostu ogólnej liczby mieszkańców tylko o 43 robi wrażenie. Dziwią ubytki w liczbie mieszkańców w sołectwach Bestwina (-11) i Janowice (-3), które przecież lepiej są skomunikowane chociażby z Bielskiem-Białą, nie mają szkód górniczych i swego czasu cieszyły się sporym zainteresowaniem. Myślę, że może to być tematem do rozpraw demografów i socjologów.
Stan ludności gminy Bestwina na dzień 31.12.2023
(z porównaniem do roku 2022)
Bestwina
ROK STAN LUDNOŚCI URODZENIA MAŁŻEŃSTWA ZGONY
2023 5014 (-11) 37 41 44
Bestwinka
2023 1707 (+5) 10 6 21
Janowice
2023 1882 (-3) 14 9 11
Kaniów
2023 3582 (+52) 26 23 21
     
LICZBA MIESZKAŃCÓW GMINY BESTWINA
ROK OGÓŁEM MĘŻCZYZN KOBIET
2023 12185 (+43) 5963 (+17) 6222 (+26)
2022 12 142 5946 6196
Najpopularniejszymi imionami nadawanymi w 2023 roku dziewczynkom były: Hanna, Zuzanna, Emilia, Julia, Maja, Pola, a chłopcom: Nikodem, Filip, Antoni, Stanisław, Oskar, Jakub.
Do góry