Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Szkoła w Kaniowie ma swój sztandar

23. 11. 10
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1012
Od mszy świętej sprawowanej przez księdza proboszcza, Janusza Tomaszka, rozpoczęła się w piątek, 10 listopada, uroczystość przekazania Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Kaniowie sztandaru sfinansowanego z budżetu szkoły przy wsparciu Urzędu Gminy, Rady Sołeckiej i sponsorów. Ceremonia przekazania sztandaru obejmowała wręczenie sztandaru przez Radę Rodziców Pani dyrektor Agacie Szypuła, a następnie pocztowi sztandarowemu złożonemu z uczniów szkoły. Pani dyrektor, Agata Szypuła, wręczyła podziękowania wójtowi, Arturowi Beniowskiemu, sekretarzowi gminy, Arkadiuszowi Majowi, skarbniczce gminy, Anicie Kubik, przewodniczącemu Rady Rodziców, Łukaszowi Pękali i członkom Rady, sołtysowi sołectwa Kaniów, Markowi Pękali i członkom Rady, Marcelemu Domżołowi, Janowi Sikorze i Jerzemu Zużałkowi. Zdjęcia TUTAJ

Zarówno ksiądz proboszcz, Janusz Tomaszek, w swoim kazaniu, jak i Pani dyrektor, Agata Szypuła, w swoim wystąpieniu oraz uczniowie w programie artystycznym wskazywali na znaczenie sztandaru, w tym wypadku jako zewnętrznego symbolu społeczności szkolnej, ale w nawiązaniu do historycznych wydarzeń, w tym tych związanych z patronem szkoły, Tadeuszem Kościuszko.
Sztandar szkoły jest symbolem jej historii i tradycji. Jest również widomym odniesieniem do rzeczywistości państwa, w którym wzrastamy i które jest naszą Ojczyzną.
Co decyduje, że tak wielu oddawało za niego swoje życie, o czym poświadczają karty historii? W odpowiedzi możemy posłużyć się słowami ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego: „Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym a przysięgą wojskową”.

Oprócz ww. osób, grona pedagogicznego i pracowników obsługi, uczniów oraz rodziców w uroczystości uczestniczyli: przewodniczący Rady Gminy Bestwina, Jerzy Stanclik z wszystkimi radnymi z sołectwa Kaniów (Grzegorz Owczarz, Grzegorz Kołodziejczyk, Roman Pacyga, Łukasz Furczyk), byłe panie dyrektor: Anna Bukowska i Barbara Konarska – Węgrzyn (Pani Krystyna Bryksa przesłała list gratulacyjny), dyrektorki ze szkół podstawowych gminy Bestwina, przedstawicielki Koła Gospodyń Wiejskich z przewodniczącą, Mieczysławą Głombek, prezes Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”, Roman Sas, prezes LKS Kaniów, Grzegorz Wieczorek, ksiądz wikary, Janusz Dudek, naczelnik OSP Kaniów, Wojciech Janeczko, były przewodniczący Rady Rodziców, Jacek Jonkisz.
Pani Urszula Szkucik – Jagiełka zadbała o znakomitą oprawę słowno – muzyczną, był pokaz tańca towarzyskiego i kapitalny polonez w wykonaniu uczniów. O część artystyczną, dekorację, pokazy zadbały: Iwona Ciepiela, Dorota Suchy, Dorota Kóska - Beniowska, Magdalena Jasińska, Kinga Korzeń, Jadwiga Gajer, Alicja Skrudlik, Barbara Wisła, Elżbieta Stec, Mariola Płachno, Anna Pach, Katarzyna Hesek, Aneta Godula oraz Tadeusz Szkuta i Arkadiusz Czaja.
Na korytarzu, na pierwszym piętrze, została otwarta przez wójta, Artura Beniowskiego, sołtysa, Marka Pękalę i przewodniczącego Rady Rodziców, Łukasza Pękalę, wystawa fotografii wykonanych przez uczniów, ale nie tylko, przedstawiających głównie obrazki z sołectwa Kaniów.
Można było dokonać wpisu do księgi pamiątkowej, a na zakończenie wypić kawę i podrażnić swoje kubki smakowe przekazanym przez Cukiernię „Asteria” tortem.

Do góry