Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Spotkanie informacyjno-konsultacyjne LGR Bielska Kraina w Gminie Bestwina

23. 11. 08
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 759
7 listopada br. w budynku Muzeum Regionalnego w Bestwinie miało miejsce wyjątkowe wydarzenie dla mieszkańców gminy Bestwina. Spotkanie, którego organizatorem była LGR Bielska Kraina przyciągnęło liczne grono mieszkańców, przedstawicieli sektora rybackiego, lokalnych liderów, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych, którzy zgromadzili się, by wspólnie wyznaczyć kierunki rozwoju na lata 2021-2027.
Spotkanie rozpoczęło się od serdecznego powitania uczestników przez przedstawicieli Lokalnej Grupy Rybackiej. W atmosferze pełnego zaangażowania i entuzjazmu zebrani mieli okazję zapoznać się z głównymi celami spotkania. Podczas wydarzenia – mówili organizatorzy - skupiliśmy się na tworzeniu nowej lokalnej strategii rozwoju (LSR) dla LGD Bielska Kraina. Wspólnie pracowaliśmy nad identyfikacją najważniejszych problemów, jak i mocnych stron naszego obszaru. Dzięki otwartej wymianie myśli i pomysłów uczestnicy spotkania mieli szansę wyznaczyć zagrożenia oraz szanse, które mogą przyczynić się do rozwoju regionu w przyszłości.

Jednym z głównych celów spotkania było także zaangażowanie mieszkańców w proces planowania strategicznego. W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość dzielenia się swoimi pomysłami i opiniami dotyczącymi rozwoju LGR Bielska Kraina. Wielu z nich podkreślało wagę partycypacji społecznej oraz konieczność skoncentrowania się na rzeczywistych potrzebach lokalnej społeczności.
Spotkanie było także okazją do zapoznania się z możliwościami finansowania działań lokalnych dzięki środkom pochodzącym z nowego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury na lata 2021-2027.
Podsumowując: cieszyć może ogromne zainteresowanie spotkaniem, co potwierdza, że mieszkańcom Gminy Bestwina, a co za tym idzie członkom LGR Bielska Kraina zależy na aktywnym uczestnictwie w kształtowaniu przyszłości naszego regionu.
Źródło: https://www.muzeum.bestwina.pl

 

Do góry