Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

23. 02. 28
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1212

Właściciele obiektów zabytkowych zlokalizowanych na terenie gminy Bestwina mogą składać wnioski o udzielenie dotacji w trybie konkursowym na wykonanie w tych obiektach prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych. Dotacji udzielać będzie Gmina Bestwina w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Nabór trwa od 24 lutego 2023 r. do 15 marca 2023 r.

Dokumenty, które są wymagane jako załączniki do wniosku:

 

  • kserokopia decyzji o wpisie do rejestru zabytków (o ile jest wpisany),
  • aktualny dokument potwierdzający tytuł prawny do zabytku,
  • kserokopia decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zezwalającej na przeprowadzenie prac lub robót (o ile jest wymagana przepisami prawa),
  • kserokopia postanowienia lub opinii właściwego konserwatora zabytków, uzgadniającego planowane prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, będącym przedmiotem wniosku o dotację,
  • kosztorys inwestorski planowanych prac lub robót,
  • w przypadku zabytków nieruchomych: projekt i kserokopię pozwolenia na budowę dla prac lub robót, będących przedmiotem wniosku o dotację,
  • w przypadku zabytków ruchomych: program prac konserwatorskich, będących przedmiotem wniosku o dotację,
  • pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany jest przez przedstawiciela,
  • dokumentacja fotograficzna stanu zachowania zabytku.

Pliki:

Do góry