Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

O zniżce na leki dla ZHDK raz jeszcze

23. 01. 25
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 333
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.), zwanej dalej “uośoz” świadczeniobiorcy, który posiada tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” i przedstawi legitymację Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu“, przysługuje bezpłatne, do wysokości limitu finansowania, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, zaopatrzenie w leki objęte wykazem:
1) o którym mowa w art. 37 ustawy o refundacji, w zakresie kategorii, o której mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a tej ustawy,
2) leków, które świadczeniobiorca posiadający tytuł “Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi” lub “Zasłużonego Dawcy Przeszczepu” może stosować w związku z oddawaniem krwi lub w związku z oddawaniem szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek albo narządów
na podstawie recepty wystawionej przez osobę uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy o refundacji.

Najważniejsze informacje:

 • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi mogą korzystać bezpłatnie lub z dużą zniżką z leków zawartych na 2 wykazach:
 1. leki refundowane – kliknij żeby zobaczyć
 2. leki, które dawca może stosować w związku, z oddawaniem krwi – kliknij aby zobaczyć
 • Aby otrzymać lek ze zniżką trzeba mieć receptę od lekarza.
 • Przy wypisywaniu recepty lekarz powinien wpisać kod “ZK” i nie wpisywać odpłatności 100%
 • Jeżeli lekarz wpisze jednak zarówno kod “ZK” jak i odpłatność “100%” to:
  – jeżeli lek jest lekiem z pierwszej listy leków refundowanych farmaceuta nie może wydać leku ze zniżką (lub bezpłatnie) i trzeba zapłacić 100% za lek
  – jeżeli lek jest lekiem z drugiej listy leków, które dawca może stosować w związku, z oddawaniem krwi farmaceuta może wydać lek ze zniżką (lub bezpłatnie)
 • Przy realizacji recepty w aptece powinniśmy mieć legitymację ZHDK (niektóre apteki po wprowadzeniu numeru legitymacji nie wymagają jej przy kolejnych wizytach, jednak wymóg prawny jej posiadania jako taki istnieje)
Do góry