Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Informacje z Urzędu Gminy - nocne wyłączenia oświetlenia, nabór wniosków o preferencyjny zakup węgla

23. 01. 13
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1895
Nocne wyłączenia oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Bestwina
W związku z drastycznym wzrostem cen energii elektrycznej oraz nałożonymi na jednostki samorządu terytorialnego obowiązkami oszczędzania energii, na terenie Gminy Bestwina wprowadzone zostaje nocne wyłączenie całego oświetlenia ulicznego, w tym oświetlenia dekoracyjnego i doświetlenia przejść dla pieszych. Wyłączenie będzie obowiązywało w godzinach od 23:30 do 4:00 w okresie od 2 stycznia 2023 do odwołania.
 
OGŁOSZENIE o naborze wniosków o preferencyjny zakup węgla na potrzeby gospodarstw domowych od 01.01.2023 r.
Wójt Gminy Bestwina na podstawie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) ogłasza nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego (węgla kamiennego) na potrzeby gospodarstw domowych planowany do realizacji od 1 stycznia 2023 r.
Nabór realizowany będzie od dnia 16 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. Wnioski złożone poza wskazanym terminem nie będą rozpatrywane.
Wnioski można składać z wykorzystaniem udostępnionego formularza w podanym wyżej terminie w następujący sposób:

- w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Bestwinie (decyduje data złożenia),
- w wersji elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP (decyduje data wpływu). Należy załączyć wypełniony formularz wniosku (skan lub druk wypełniony elektronicznie). Wnioski w innej formie nie będą rozpatrywane.
W pierwszej kolejności realizowane będą wnioski złożone w 2022 r., które nie zostały dotąd zrealizowane z powodu niedostępności węgla. Osoby te będą informowane indywidualnie w kwestii zakupu węgla w roku bieżącym. Prosimy jednocześnie o zwrócenie uwagi, czy złożyliście Państwo w 2022 roku wniosek o preferencyjny zakup czy też jedynie ankietę informacyjną. Ankieta nie stanowiła wniosku o zakup i nie może być tak traktowana.
Złożenie wniosku jest wiążące i zapewnia możliwość zakupu węgla tylko i wyłącznie w przypadku jego dostępności, czego w chwili składania wniosku nie gwarantuje się.
Opis procedury w sprawie preferencyjnego zakupu węgla
1. Wniosek może złożyć wyłącznie osoba spełniająca kryteria określone w Ustawie, tj. uprawniona do otrzymania dodatku węglowego, która oświadczy, że ani wnioskodawca ani żaden członek jego/jej gospodarstwa domowego, na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 ton.
2. Zaleca się, aby wniosek składany był przez tego samego członka gospodarstwa domowego, który otrzymał dodatek węglowy, co znacząco ułatwi i przyspieszy weryfikację wniosku.
3. Złożony wniosek jest weryfikowany pod kątem spełnienia wymogu uprawnienia do otrzymania dodatku węglowego, w tym czy dokonano wypłaty dodatku węglowego lub pozytywnie rozpatrzono wniosek o dodatek, a w szczególności w zakresie zgłoszenia lub wpisania głównego źródła ogrzewania w centralnej ewidencji emisyjności budynków.
4. Jeżeli wniosek będzie zawierał błędy lub będzie wymagał wyjaśnień, Wnioskodawca zostanie wezwany drogą telefoniczną lub mailową do jego uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień w terminie 3 dni od zawiadomienia, ale nie później niż do 7 kwietnia 2023 r.
5. Wnioskodawcy, których wnioski zostaną zweryfikowane pozytywnie, zostaną o tym poinformowani drogą telefoniczną lub mailową, zgodnie ze wskazaniem we wniosku i zaproszeni do opłacenia zamówienia przelewem na konto bankowe.
Dane do przelewu:
Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice – Bestwina nr 32 8453 0002 0000 1720 2000 0110
Płatność w innej formie nie będzie akceptowana.
Opłatę należy wnieść w terminie do 3 dni roboczych od informacji o pozytywnej weryfikacji wniosku, ale nie później niż 7 kwietnia 2023 r. Brak opłaty we wskazanym terminie będzie traktowany jako rezygnacja z zakupu.
6. Cena węgla została ustalona na kwotę 1 650,00 zł brutto za 1 tonę.
7. Po opłaceniu zamówienia, w kolejnym dniu roboczym po godzinie 12:00, Wnioskodawca zgłasza się w Urzędzie Gminy Bestwina po odbiór faktury za zamówiony węgiel. Faktura stanowi dokument potwierdzający opłacenie zamówienia i jest podstawą do wydania węgla na składzie. Jednocześnie informacja o możliwości odbioru węgla przez danego Wnioskodawcę kierowana jest do składu. W przypadku bezpośredniej wpłaty na rachunek w siedzibie Banku Spółdzielczego Czechowice-Dziedzice – Bestwina, faktura będzie dostępna w przeciągu 1 godziny od dokonania wpłaty.
8. Po opłaceniu zamówienia i odbiorze faktury, Wnioskodawca może oczekiwać na kontakt telefoniczny przedstawiciela składu węgla – firmy Cyroń Sp. z o.o., z którym ustali szczegóły odbioru, lub udać się na skład węgla zlokalizowany w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Górniczej 55 celem odbioru zamówionego węgla. Nieodebranie zamówionego węgla w terminie 21 dni kalendarzowych od wniesienia opłaty będzie traktowane jako rezygnacja z zakupu, a wniesiona opłata zostanie zwrócona niezwłocznie na rachunek bankowy nadawcy.
9. Gmina Bestwina nie pokrywa kosztów transportu zamówionego węgla ze składu do gospodarstwa domowego. Odbiór można realizować własnym transportem – w takiej sytuacji skład nie pobiera od Wnioskodawcy żadnych dodatkowych opłat za załadunek czy obsługę. Skład będzie również świadczył dodatkową usługę transportu i/lub workowania dla zainteresowanych mieszkańców, za którą będzie pobierał uzgodnioną z Wnioskodawcą opłatę.
10. Wszelkie dokumenty określające jakość i pochodzenie węgla, po jego zamówieniu na podstawie pozytywnie zweryfikowanych wniosków, będą udostępnione do wglądu każdemu Wnioskodawcy w Urzędzie Gminy Bestwina.
W razie pytań lub wątpliwości dotyczących prowadzonego naboru wniosków, ich weryfikacji i zakupu węgla prosimy o kontakt z Urzędem Gminy Bestwina pod numerem telefonu 32 215 77 07 lub na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Dokumenty do pobrania:
 
Do góry