Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Zakończyły się prace konserwatorskie w bestwińskim kościele

22. 12. 26
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1854
W kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bestwinie zakończyły się prowadzone od 2018 roku wieloetapowe roboty budowlane i prace konserwatorskie.
- W zakresie przeprowadzonych prac było m. in.: hydroizolacja wraz z zabepieczeniem ścian fundamentowych, usunięcie współczesnych posadzek oraz wykonanie kanału grzewczego w nawie głównej (przy tej okazji wykonano odkrywki w posadzce oraz przy bazie pod kolumną chóru rozczytując stratygrafię gruntu), wykonano także nowe wylewki oraz przywrócono posadzki kamienne w nawie głównej, kaplicy, klatce schodowej - informuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach, który zwraca uwagę, że przy pracach ziemnych prowadzony był nadzór archeologiczny.
W ramach prac zamontowano także nową ślusarkę okienną w nawie głównej (współczesne witraże przeniesiono do nawy bocznej), zakrystii i kaplicy oraz zamontowano nową stolarkę drzwiową. Ponadto wykonano nową instalację elektryczną, przeprowadzono remont schodów zewnętrznych, krypty w masywie wieżowym oraz remont nawierzchni utwardzonych obejścia kościoła. Więcej zdjęć TUTAJ
- Najciekawszych odkryć dostarczyły jednak prace przy ścianach nawy. Przed przystąpieniem do prac (nawa główna oraz przedsionek wraz z klatką schodową, babińcem oraz starą zakrystią) wykonano badania konserwatorskie stratygraficzne na obecność oryginalnych zapraw i historycznej kolorystyki ścian - z wynikiem pozytywnym - podkreśla katowicki WUOZ.

Ponadto usunięto wtórne nawarstwienia ze ścian odsłaniając historyczne wyprawy oraz wykonano konserwację techniczną i estetyczną oryginalnej warstwy malarskiej na ścianach i sklepieniu nawy głównej.
- Najbardziej wymowna jest scena Sądu Ostatecznego zlokalizowana na ścianie tęczowej od strony nawy. Monumentalna i wielofigurowa kompozycja zajmuje całą powierzchnię ściany. Centralnie znajduje się Chrystus, flankowany przez Matke Boską i św. Jana Chrzciciela i Apostołów. Z prawej strony ściany tęczowej pojawia się bardzo dramatyczna i rozbudowana scena z udziałem diabłów wrzucających grzeszników w ogromną paszczę Lewiatana - wyjaśnia WUOZ.
Na ścianie południowej nawy zachowała się stosunkowo duża powierzchnia oryginalnych tynków i warstwy malarskiej. Uwagę zwraca kompozycja z ponadnaturalnej wielkości św. Krzysztofem, przedstawia moment przenoszenia Dzieciątka Jezus przez rzekę.
Od góry kompozycję ścian nawy zamyka szeroki fryz podstropowy (częściowo zachowany ponad wtórnym sklepieniem nawy) o białym tle, gdzie w ośmiu kartuszach, umieszczono popiersia Apostołów. Być może kontynuacja tego cyklu występowała na nieistniejącej obecnie ścianie zachodniej (kościół został rozbudowany i przesklepiony).
Jak informuje katowicki WUOZ, ze względu na wtórnie wprowadzone spływy sklepiania oraz filary fragmenty dekoracji malarskiej bezpowrotnie utracono i trudno jednoznacznie rozpoznać tematykę przedstawień.
- Powyższy zakres prac został zrealizowany dzięki zaangażowaniu parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Bestwinie oraz przy dofinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Kontynuacji wymagają jeszcze prace związane z konserwacją techniczną i estetyczną unikatowej polichromii w prezbiterium kościoła - podsumowuje Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach.
Kościół pw. Wniebowzięcia NMP w Bestwinie został wpisany do rejestru zabytków pod pozycją A-22/60
Źródło: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Katowicach

Do góry