Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Kaniów najpiękniejszą wsią województwa śląskiego!

21. 09. 07
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 197
Konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego” organizowany jest od 2004 roku. W jego drugiej edycji w roku 2005 Kaniów zajął III miejsce w kategorii „Najpiękniejsza Wieś”, a w tym roku zwyciężył w tej samej kategorii i został Najpiękniejszą Wsią Województwa Śląskiego'2021!!!
Konkurs corocznie organizuje Zarząd Województwa Śląskiego. Celem konkursu jest kształtowanie świadomości obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej, pobudzanie aktywności gospodarczej, popularyzacja obrzędów i zwyczajów ludowych, zachowanie wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego przy uwzględnieniu potrzeb przyszłych pokoleń, a także kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego.
Nagrody o łącznej wysokości 120 000 zł zostają przyznawane w pięciu kategoriach:
Najpiękniejsza wieś
Najpiękniejsza zagroda wiejska
Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi
Najlepsza strona internetowa sołectwa
Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje ludowe
Wnioski przyjmuje Departament Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, o wyborze najlepszych rozwiązań decyduje komisja konkursowa powołana przez Zarząd Województwa.
Sołectwo Kaniów wraz z okazałym pamiątkowym pucharem otrzymało nagrodę finansową w wysokości 27 000 zł.
Do góry