Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Ośrodek Zdrowia w Bestwinie - informacja z czwartkowego spotkania kierownictwa z mieszkańcami

21. 04. 16
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1505
Na spotkaniu z mieszkańcami Gminy, które  odbyło się wczoraj w Ośrodku Zdrowia, zostały omówione problemy dostrzeżone przez pacjentów Ośrodka, a także propozycje ich rozwiązania.  
Wyszczególniono poniższe problemy:
- długie oczekiwanie na połączenie się z rejestracją, a także często zupełny brak takiej możliwości w skutek czego pacjenci mają problem uzyskać poradę, leki, zwolnienia lekarskie, skierowania na badania;
- niedopuszczalnur długie oczekiwanie na teleporadę (nawet kilka dni, gdzie wg Rzecznika Praw Pacjenta porada powinna nastąpić tego samego dnia lub za zgodą pacjenta dnia następnego!)
- odmowa wizyty pacjenta w gabinecie lekarskim ze względu na stan epidemii (jeżeli pacjent prosi o taką wizytę, lekarz nie może odmówić);
- niedopuszczalnie długie oczekiwanie na recepty na leki stałe i "zagubienia" zgłoszenia o ich wydanie co dodatkowo wydłuża czas oczekiwania nawet do 14 dni;
- brak empatii u pracowników;
- brak strony internetowej (ciężko znaleźć informacje o dodatkowych numerach telefonów, adresu e-mail, świadczonych usługach i innych informacjach dla pacjenta);
- brak przejrzystego systemu składania skarg i zażaleń oraz rozwiązywania tego typu problemów;
- mimo deklarowanego natłoku prac bardzo niska wydajność obsługi pacjentów (wg liczb podanych przez panią kierownik na spotkaniu w Gminie wychodzi średnio 3,2 pacjenta/h);
- brak harmonogramu szczepień przeciwko Covid-19.
Mieszkańcy zaproponowali następujące rozwiązania i prośby:
- stworzenie dedykowanej strony internetowej (co w dzisiejszych czasach jest normą);
- umożliwienie rejestracji na maila, gdy ktoś ma problem z dodzwonieniem się do ośrodka;
- reorganizacja pracy pielęgniarek w celu usprawnienia procesu rejestracji;
- prośba o wypisywanie powtórek leków przez uprawnione pielęgniarki (zgodne z nowym prawem);
- teleporady udzielane tego samego dnia, ewentualnie za zgoda pacjenta najpóźniej dnia następnego);
- przyjmowanie pacjentów w ośrodku zdrowia jeżeli wymaga tego pacjent lub lekarz zaleci taką wizytę);
- uściślenie czasu teleporad do 2 h, a nie cały dzień;
- umożliwienie uzyskania teleporady osobom z blokadą połączeń z numerów zastrzeżonych (czyli ujawnienie numeru, z którego dzwoni lekarz);
- przy wspomnianym przez Panią Kierownik problemie z wydajnością, zaproponowano, aby zrezygnować z szczepień w ośrodku zdrowia na rzecz nowo tworzących się punktów szczepień, a skupienie się na leczeniu ludzi;
- informowanie pacjentów, aby nie czekali daremnie w nieskończoność przy możliwości zaszczepienia się szybciej gdzie indziej;
- nacisk na usprawnienie komunikacji ośrodka z mieszkańcami;
- podanie do wiadomości informacji o systemie składania skarg i zażaleń na funkcjonowanie ośrodka i jego pracowników, a także podjęcie odpowiednich działań w związku z takimi wnioskami.
Niestety warto zaznaczyć, że mimo ogłoszonych na wstępnie spotkania zamiarów o poprowadzeniu konstruktywnej i merytorycznej rozmowy, mającej na celu znalezienie rozwiązań, odnieśliśmy wrażenie, iż pani Kierownik nie traktuje naszych postulatów zbyt poważnie. Zostały one raczej odebrane jako nasze prywatne, a nie zgłaszane w imieniu osób które reprezentowaliśmy.
Pani Kierownik ośrodka zobowiązała się do przeanalizowania pracy swojego zespołu i wprowadzenia kilku modernizacji. Na koniec rozmów ustalona data ponownego spotkania za miesiąc.
Aby osiągnąć skuteczność potrzebna jest wspólna inicjatywa, w związku z tym prosimy, aby monitorować prace ośrodka i w razie nieprawidłowości zgłaszać ten problem od razu na piśmie.
Do góry