Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

SP Kaniów i GP Bestwinka w czołówce szkół

08. 05. 17
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 3778
Powiatowy ranking szkół
W końcu kwietnia - opierając się na wynikach egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianów szóstoklasistów Kronika Beskidzka, piórem Sławomira Horowskiego, przedstawiła ranking bielskich szkół podstawowych i gimnazjów. Publikacja ta w oświatowym światku wywołała duże emocje. Rodzice - jak wynika z docierających do redakcji Kroniki informacji - przyjęli ją ciepło, gdyż może stanowić jeden z elementów wpływających na decyzję o tym, do jakiej szkoły poślą swoje dziecko. W ostatnim wydaniu z dnia 15 maja br. Kronika zaprezentowała ranking szkół podstawowych i gimnazjów z powiatu bielskiego. Tak jak w przypadku bielskich szkół, swoje wyliczenia Sławomir Horowski oparł na średnich wynikach egzaminacyjnych każdej szkoły osiągniętych w latach 2007, 2006 i 2005. Średnia ta - zwana Staninem - przedstawiana jest w dziewięciostopniowej skali od 1 (stopień najniższy) do 9 (stopień najwyższy).
W przypadku szkół podstawowych pod uwagę brane były trzy średnie wyniki, w przypadku gimnazjów sześć średnich wy¬ników, gdyż ten rodzaj szkoły kończy się egzaminem składającym się z dwóch części - matematyczno-przyrodniczej i humanistycznej. Przykładowo, szkoła podstawowa, która w ostatnich trzech latach średnie wyniki na sprawdzianie szóstoklasisty miała na poziomie 5,7 i 6 w rankingu otrzy¬mała ocenę 6. A gimnazjum, w którym z części matematyczno-przyrodniczej egzaminu gimnazjalnego średnia wyniosła odpowiednio 4, 5 i 4, a z części humanistycznej 6, 6 i 5, w rankingu otrzymało notę 5.
Miło mi poinformować, że Szkoła Podstawowa w Kaniowie w tym zestawieniu zajęła 2 miejsce. Na miejscu 5 uplasowała się SP Bestwina, na 8 SP Bestwinka a na 10 SP w Janowicach.
Bardzo dobrze w ocenie gimnazjów wypadło również Gimnazjum w Bestwince, które w tym rankingu jest także na drugim miejscu. Gimnazjum w Bestwinie zajmuje piąte miejsce.
Szczegóły rankingu w Kronice Beskidzkiej z dnia 15 maja 2008 roku.

Do góry