Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Nowy prezes KS Bestwinka

08. 01. 29
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4694
Niemal 60 osób stawiło się w ubiegłą niedzielę,27 stycznia o godzinie 16 w Pawilonie sportowym KS Bestwinka, gdzie odbyło się Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze,w którego programie znalazło się sprawozdanie z działalności ustępującego zarządu oraz wybór nowych władz Klubu. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło wójta Gminy Bestwina Stefana Wodniaka oraz jego zastępcy Artura Beniowskiego.Obecni byli także radni sołectwa Bestwinka - Danuta Kubik oraz Jacek Łuszczak, a także prezes OSP Bestwinka Józef Distel. Po przywitaniu i przedstawieniu programu zebrania głos zabrał ustępujący prezes Jerzy Foksiński.
Wygłosił on sprawozdanie z działalności zarządu za rok 2007. Następnie skarbnik Franciszek Stawowczyk odczytał sprawozdanie finansowe.Swoje wnioski przedstawiła również komisja rewizyjna, która stwierdziła iż wszystkie wydatki w 2007 roku przeznaczane były na słuszne cele. Jednogłośnie udzielono absolutorium ustępującemu zarządowi i przyjęto bilans.
Następnie wszyscy zebrani mogli zgłaszać kandydatów do zarządu na nową kadencję. Wytypowana została maksymalna ilość, czyli 15 członków.

Po przeprowadzeniu wyborów, nowo wybrani członkowie zarządu udali się na pierwsze swoje posiedzenie i spośród siebie dokonali wyboru najważniejszych osób w Klubie.Nowym prezesem Klubu Sportowego Bestwinka został Tadeusz Wróbel, na zastępcę wybrano dotychczasowego prezesa Jerzego Foksińskiego, natomiast skarbnik nie zmienił się i nadal tą funkcję pełnił będzie Franciszek Stawowczyk. Po krótkiej przerwie nowo wybrany prezes podziękował wszystkim za głosy oraz uznanie, podziękował również swojemu poprzednikowi za jego prace i trud włożony w rozwój klubu, następnie odczytał program na rok 2008.
Na zakończenie głos zabrał wójt Stefan Wodniak gratulując nowemu prezesowi, życząc dalszych sukcesów oraz deklarując pomoc i współpracę z gminą.
Portal gminabestwina.info przyłącza sie do tych gratulacji i życzy sukcesów zawodnikom w osiąganiu coraz lepszych wyników a zarządowi w rozwoju klubu.
Do góry