Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Dla kogo nagrody Rady Gminy?

08. 01. 18
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5168

 Rada Gminy Bestwina ogłasza nabór wniosków w ramach III edycjiprzyznawania corocznych nagród dla promujących gminę,
w szczególności w dziedzinie kultury i sztuki, kultury fizycznej, oświaty i nauki.


Z wnioskiem o przyznanie nagrody  mogą wystąpić :
    -  komisje stałe Rady Gminy,
    -  Wójt Gminy,
    -  placówki  oświatowo-wychowawcze mające siedzibę  w gminie Bestwina,
    -  przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń i organizacji,
    -  zainteresowana  strona  lub  przedstawiciel  ustawowy  osoby  małoletniej.

Wnioski przyjmowane są w Biurze Rady Gminy Bestwina pok. nr 12 lub w sekretariacie Urzędu Gminy Bestwina z dopiskiem "Nagrody".
Termin zgłaszania wniosków wraz z uzasadnieniem upływa z dniem 15 lutego 2008r.
Prosi się o dołączenie do wniosku materiałów świadczących o promowaniu Gminy Bestwina.
W związku z planowanym przygotowaniem prezentacji multimedialnej prosi się również o dostarczenie materiałów które mogłyby być wykorzystane w prezentacji.

Regulamin corocznych nagród przyznawanych przez Radę Gminy Bestwina  
Do góry