Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Nowości

Izba regionalna im. Ks. Bubaka

Ekspozycja prezentująca historię okolicy, sztukę sakralną, wozownię.
adres: 43-512 Bestwina, ul. Kościelna 57Biblioteki


Na terenie gminy Bestwina działa Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie oraz jej 3 filie: w Bestwince, Janowicach i Kaniowie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie ul. Szkolna 8 (budynek przedszkola)
tel. 032 214 14 09
www http://gbpbestwina.w.interia.pl/

Czynna:
Poniedziałek 11.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 15.00
Środa 11.00 - 19.00
Czwartek 9.00-15.00
Piątek 11.00 - 19.00

 

GBP w Bestwinie Filia w Bestwince ul. Dworkowa (budynek Szkoły Podstawowej)

Czynna:
Poniedziałek 14.00 - 18.00
Wtorek 9.30 - 11.30 i 14.00-18.00
Środa 14.00 - 18.00
Czwartek nieczynne
Piątek 9.00-11.00 i 13.00 - 18.00

 

GBP w Bestwinie Filia w Janowicach ul. Janowicka 137
tel. 032 215 74 28

Czynna:
Poniedziałek 13.00 - 18.00
Wtorek 9.00 - 14.00
Środa 13.00 - 18.00
Czwartek nieczynne
Piątek 13.00 - 18.00

 

GBP w Bestwinie Filia w Kaniowie ul. Batalionów Chłopskich 19
tel. 032 215 73 67

Czynna:
Poniedziałek 11.00 - 19.00
Wtorek 9.00 - 15.00
Środa 11.00 - 19.00
Czwartek 9.00 - 15.00
Piątek 11.00 - 19.00


Na księgozbiór biblioteczny składają się:

1. Dla dzieci i młodzieży- lektury szkolne, bajki, literatura młodzieżowa, książki popularno-naukowe z różnych dziedzin.

2. Dla dorosłych - powieści, poradniki, literatura obozowa i historyczna, społeczna itp.

3. Czasopisma - młodzieżowe i dla dorosłych, z terenu Gminy i powiatu bielskiego

4. W Czytelni - encyklopedie, słowniki, atlasy, albumy, kroniki, leksykony, przewodniki.

5. Dział wiadomości o regionie.

 

 

W GBP w Bestwinie można korzystać z komputerowego przeglądania katalogów książek w programie SOWA

W Czytelni można skorzystać z Internetu.

W każdej z bibliotek jest możliwość z korzystania z ksero.

W GBP w Bestwinie można zabindować czyli oprawić dokumenty oraz je zalaminować.

11. 12. 06
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5016

Dzieci z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Kaniowie odwiedził dzisiaj nie tylko Mikołaj, ale także zamówiony przez niego czeski magik Don Carlos, prywatnie Karel Kriż. Jest to jeden z najbardziej znanych i najbardziej utytułowanych europejskich iluzjonistów. Jest wielokrotnym mistrzem Europy i świata iluzji kontaktowej. Ze swoim programem występował w kilkunastu krajach świata. Specjalizuje się w iluzji z użyciem żywych ptaków. W jego występach czynnie uczestniczy publiczność, często zapraszana do wspólnego “czarowania”. Swój program prowadzi w języku polskim z lekką domieszką czeskiego co często prowadzi do wielu zabawnych językowych gagów.
Również i dzisiaj większość programu realizowana była z udziałem dzieci, co można zobaczyć na krótkim filmiku:

 

11. 11. 30
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5344

W czwartek, 1 grudnia, Rada Gminy Bestwina będzie uchwalać budżet na 2012 rok.
Wiadomo już, że zabraknie pieniędzy na wiele pilnych do załatwienia spraw, ot choćby na parking przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Bestwince, czy w Janowicach…. Akurat na jedną z tych inwestycji mogłaby gmina zdobyć pieniądze i wójt nie powinien wahać się w obciążeniu winowajców maksymalną stawką, wszak nasi wybrani także nie mają miłosierdzia w stosunku do samorządów … ale do rzeczy.
Przepisy kodeksu wyborczego nie pozostawiają wątpliwości ani co do tego, kto za usunięcie plakatów, haseł oraz urządzeń służących agitacji wyborczej odpowiada, ani co do tego, w jakim terminie powinny zostać one usunięte. Obowiązek ten obciąża pełnomocników komitetów wyborczych, a wykonany być powinien w terminie 30 dni po dniu wyborów. W przypadku ostatnich wyborów parlamentarnych upłynął on 9 listopada.
Jeśli pełnomocnik w terminie nie posprząta po wyborach, wójt (burmistrz, prezydent miasta) usuwa m.in. plakaty, hasła na koszt pełnomocników (art. 110 § 7 kodeksu).(źródło:www.rp.pl)

Maksymalna grzywna za niesprzątnięcie np. plakatów po wyborach to 5 tys. zł.  A mamy jeszcze w naszej gminie takie oto perełki …  aż wstyd, że w nazwie jednej z tych partii jest prawo i sprawiedliwość:

Panie wójcie, do dzieła ....

11. 11. 26
Wpis dodał: Andrzej Wojtyła
Odsłony: 6652

19 listopada w Wilamowicach odbył się VII Powiatowy Zjazd Towarzystw Regionalnych. Wartości takie jak tradycja, folklor czy miłość do ojcowskiej ziemi są żywe w sercu prawie każdego z  nas. Nie obce są również pani Walerii Owczarz, Agacie Markiel, Sławomirowi Slósarczykowi czy Andrzejowi Wojtyle, którzy reprezentowali naszą gminę podczas tegorocznego zjazdu.

Uroczystości VII Powiatowego Zjazdu Towarzystw Regionalnych rozpoczęły się w kościele parafialnym pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, w którym to prałat Michał Boguta zapoznał przybyłe delegacje z historią parafii i kościoła wraz z przedstawieniem znajdujących się w kościele dzieł rzeźbiarza Kazimierza Danka. Nie zabrakło także miejsca na wspomnienie świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego.
Kolejnym punktem programu było spotkanie w budynku OSP Wilamowice, gdzie prezes  stowarzyszenia „Wilamowianie” Ewa Barańska-Król wraz z Starostą Bielskim Andrzejem Płonką oraz Burmistrzem Wilamowic Marianem Trelą serdecznie przywitali wszystkie delegacje. WIĘCEJ >>>

Czytaj więcej
11. 11. 22
Wpis dodał: Andrzej Wojtyła
Odsłony: 7307

Radio, prasa, telewizja Internet – każdy z nas niemal codziennie korzysta z tych mediów. Są one nie tylko źródłem informacji lecz również rozrywki. W ostatnich latach temat mediów, ich wpływu na otaczającą nas rzeczywistość stał się tematem coraz bardziej popularnym. Problematyka tą zajęli się także socjologowie,  by móc bliżej poznać mechanizmy rządzące światem mediów. 18 listopada już po raz piąty w Centrum Kultury w Bestwinie odbyły się Bestwińskie Spotkania Socjologiczne. W tym roku podjęto próbę odpowiedzi na pytanie: „Dokąd prowadzą nas media?” Uczestnikom spotkań starali się pomóc prelegenci: dr Jolanta Klimczak-Ziółek, dr Daniela Dzienniak-Pulina z  Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, dr Łukasz Kubisz-Muła z Katedry Socjologii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej oraz Aneta Pieczka – członkini Bestwińskiego Koła Socjologów.

Spotkania rozpoczął Andrzej Wojtyła, przedstawiciel organizującego spotkanie stowarzyszenia. Przywitał on przybyłych gości oraz pokrótce przedstawił tematykę tegorocznej konferencji.
Jako pierwsza głos zabrała dr Jolanta Klimczak-Ziółek, która przedstawiła cztery paradygmaty nauki o mediach: dominujący (co myślimy pod wpływem mediów), instytucjonalny (o czym myślimy pod wpływem mediów), krytyczny (czego nie myślimy pod wpływem mediów) oraz technologiczny (jak zmienia się świat pod wpływem mediów). Pani doktor wyraziła przekonanie, że to właśnie my decydujemy co media z nami zrobią. Jednak żebyśmy mogli decydować, musimy poznać różne techniki ich działania, musimy przyjąć do wiadomości, że media mają służyć nam, a nie my mediom. Powinniśmy przyjąć postawę aktywną, robimy to np. pisząc na blogach, komentując w internecie. Warto zauważyć, że to my coraz częściej stoimy za kolejnymi scenariuszami seriali,  za ściągnięciem reklamy, która nam się nie podoba. Istotne jest również to, że coraz częściej nadawcami stajemy się my. Aktywne audytorium jest w stanie spowodować upadek medium, przegraną polityka czy też zmianę działań niejednej firmy na korzyść klientów. Co ważne, zaczynamy mieć władzę nad nadawcą i nad odbiorcą. Pamiętajmy, media są czwartą władzą, więc powinny przede wszystkim pilnować interesu odbiorców. CZYTAJ WIĘCEJ >>

Czytaj więcej
11. 11. 22
Wpis dodał: Andrzej Wojtyła
Odsłony: 5494

W wieku 88 lat odszedł najwybitniejszy w Polsce znawca starożytnej metalurgii, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie - Kazimierz Bielenin. Pan profesor zaangażowany był m.in. w staraniach nad odzyskaniem zrabowanego przez III Rzeszę bestwińskiego dzwonu. Ostatni raz odwiedzł Bestwinę przy uroczystościach wieńczacych powrót "Króla Chwały".

Pogrzeb odbędzie się 25 listopada w Krakowie na Cmentarzu Rakowickim o godz. 11.00.

Organizowany jest autokarowy wyjazd na pogrzeb - 25 listopada, godz. 8:15 spod Domu Kultury w Brzeszczach - zaintereswani proszeni są o potwierdzenie uczestnictwa do 23 listopada (włącznie) pod nr telefonu: 604-587-955. 

Do góry