Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Nowe konkursy

09. 02. 16
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4175

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie ogłasza konkurs plastyczny o temacie: „ZWYCZAJE I OBRZĘDY POLSKIE - WIELKANOC”
Cel konkursu:
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
- doskonalenie możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
- zapoznanie się z obrzędowością i rodzimymi zwyczajami.
Uczestnicy konkursu: Konkurs skierowany jest do uczestników w kategorii wiekowej - I grupa: klasy I-III, II grupa: klasy IV-VI (konkurs tylko dla dzieci z gminy Bestwina).

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie ogłasza konkurs literacki o temacie: ESEJ O TOLERANCJI
Cel konkursu:
- pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie literatury,
- konfrontacje twórczości literackiej młodzieży,
- promocja utalentowanych młodych literatów,
- przybliżenie młodzieży tematu tolerancji (np. wyznaniowej, społecznej, rasowej, światopoglądowej itp.)
Uczestnicy konkursu: Konkurs skierowany jest do uczestników w kategorii wiekowej- I grupa: klasy IV-VI, II grupa: gimnazjum (w konkursie mogą brać udział tylko dzieci z gminy Bestwina).
Szczegóły konkursów - http://www.kultura.bestwina.pl

Do góry