Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Podsumowanie czytelniczego roku

09. 01. 28
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4269
   Jest tradycją, że na początku roku Pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Bestwinie dokonuje podsumowania całorocznej działalności i wręcza nagrody najlepszym czytelnikom. Nie inaczej było i tym razem. 28 stycznia  br Pani Teresa Lewczak przedstawiła przybyłym gościom i najwierniejszym czytelnikom kilka danych z życia Biblioteki. Czytelnicze spotkanie wykorzystano także do wręczenia nagród laureatom konkursu fotograficznego  „Wspomnienia z wakacji” organizowanego przez Magazyn Gminny i Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji.
Wśród gości obecni byli: wójt Stefan Wodniak, zastępca wójta Artur Beniowski, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek, radni: Danuta Kubik, Benedykt Kohut, Jerzy Stanclik, Łukasz Furczyk, Andrzej Wojtyła, honorowi obywatele gminy Bestwina: Waleria Owczarz i Franciszek Maga, redaktor naczelny Magazynu Gminnego Sławomir Lewczak, czytelnicy i pracownicy Biblioteki.
   Należy zaznaczyć, że z roku na rok przybywa czytelników, zwiększa się liczba odwiedzin Biblioteki, coraz więcej osób uczestniczy w imprezach organizowanych przez Bibliotekę ( w Bestwinie i w jej filiach zlokalizowanych w każdym sołectwie). Z dużym uznaniem Pani dyrektor wyrażała się o fili w Janowicach, gdzie nastąpił prawie dwukrotny wzrost odwiedzin w stosunku do poprzedniego roku.
Księgozbiór Biblioteki wzbogacił się w 2008 roku o 1774 książek i liczy obecnie 65 607  woluminów.
Zasoby specjalne Biblioteki zwiększyły się o 238 jednostek, w obecnej chwili jest już 1487 egzemplarzy na różnych nośnikach ( CD, DVD, VHS, VCD, kasety magnetofonowe).
Każdy czytelnik przy pomocy komputera może sprawdzić, czy aktualnie jest dostępna pozycja, której poszukuje i  w której filii. Może także sprawdzić swoje konto czytelnicze. W każdej filii dostępne są stanowiska komputerowe, z których każdy czytelnik, jeśli chce skorzystać z komputera w celach edukacyjnych może to uczynić za darmo.
Więcej o dorobku Biblioteki można poczytać na stronie http://www.gbpbestwina.eu .
Najlepszymi czytelnikami Gminnej Biblioteki Publicznej zostali:....czytaj w rozwinięciu:
- w kategorii dzieci: Monika Hebda – przeczytała 132 książki,
Agnieszka Krywult – przeczytała 99 książek,
Celestyna Molek – 63 książki.
wśród młodzieży: Justyna Bargiel – 65 książek,
Joanna Olejak – 55 książek,
Przemysław Olejak – 45 książek,
 wśród dorosłych: Halina Ciszczoń – 168 książek,
Olga Cypcer – 108 książek,
Bogusława Wachelko – 83 książki.
Osoby, które zajęły pierwsze miejsca w odpowiedniej grupie wiekowej otrzymały Złote Karty Czytelnicze, a kolejne Srebrne i Brązowe.
Laureatami konkursu fotograficznego zostali:
I miejsce, drugie miejsce i jedno z wyróżnień zdobył Krzysztof Markiel. Trzecie miejsce zdobył Konrad Szermański, a wyróżnienie Szymon Zieliński.
W czasie spotkania pani Teresa Lewczak nagrodziła za pomoc i serce okazywane Bestwińskiej Książnicy Pana Franciszka Magę Dyplomem Amicus Certus. Jest to wyróżnienie nadawane przez Koło Bibliotekarzy Polskich w Bestwinie, któremu przewodniczy Marzena Kozak.
Na zakończenie wójt Stefan Wodniak pogratulował Pani Teresie Lewczak i podległym jej pracownicom osiąganych sukcesów, zaznaczył, że praca naszej biblioteki jest wysoko oceniana w powiecie bielskim i województwie śląskim, czego dowodem są  liczne wyróżnienia przyznawane jej praktycznie co roku.

Do góry