Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

W KS Bestwinka dokonali wyboru nowych władz

24. 03. 25
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 446
IMG 3198IMG 3199IMG 3200IMG 3201IMG 3197
 
 
 
 
 
Mówi się, że wyjątki potwierdzają regułę. Obserwując kluby sportowe, jak również inne stowarzyszenia działające w naszej gminie można odnieść jedno wrażenie – zupełny brak zainteresowania i chęci działania nowych osób. Wyjątkiem był LKS Bestwina, gdzie i prezes i wielu członków zarządu to „świeżaki”.
Pewnie zostanę posądzony o złośliwość, ale to tylko myśl, która świdruje moje zwoje mózgowe, kiedy obserwuję obecną kampanię wyborczą. Patrząc na bilbordy i czytając ulotki, można odnieść wrażenie, że praca społeczna dla wielu z kandydatów to przysłowiowa „bułka z masłem”.
Spośród mieszkańców Bestwinki do Rady Gminy w Bestwinie kandyduje w zbliżających się wyborach 5 osób, do Rady Powiatu 4 osoby. Na zebraniu sprawozdawczo – wyborczym KS Bestwinka pojawiły się w niedzielę, 24 marca, w sumie 2 (słownie: dwie). No tak… za bycie radnym otrzymuje się dietę, za pracę społeczną w stowarzyszeniach, organizacjach, itp., itd. NIC, a najczęściej samemu ponosi się koszty ich funkcjonowania. To tyle w ramach dygresji.
Przybyłych do klubowego budynku na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze KS Bestwinka powitał ustępujący prezes, Tadeusz Wróbel. Spośród zaproszonych gości swoją obecność zaznaczyli: radny Rady Powiatu Grzegorz Gawęda, przewodniczący Rady Gminy Jerzy Stanclik, wójt Artur Beniowski, radna Magdalena Wizner, sołtys Teresa Paruch-Ryś, dyrektor GOK Grzegorz Boboń, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Renata Cichowska – Gaździak, Honorowi Członkowie KS Bestwinka: Marian Firganek i Roman Kozak oraz trenerzy: Marcin Sztorc, Waldemar Fluder i Dominik Chmielniak.
Na wniosek prezesa Tadeusza Wróbla przewodniczenie zebraniu powierzono Jerzemu Zużałkowi, protokolantem została Aneta Górna, do Komisji Uchwał i Wniosków wybrano Artura Bierońskiego i Jarosława Waleckiego a Komisję Wyborczą utworzyli Andrzej Wróbel i Monika Czader.
Sprawozdanie z działalności klubu w 2023 roku złożył prezes Tadeusz Wróbel. Można było w nim, m.in. usłyszeć, że w klubie funkcjonowało 5 drużyn. „Piłkarskim przedszkolem” i trochę starszymi zajmował się Waldemar Fluder. Jego podopieczni uczestniczyli w ligowych rozgrywkach, wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Mini Piłki Nożnej LZS „Wakacje z Piłką — Szukamy Piłkarskich Janków” oraz w czterech turniejach na szczeblu powiatowym i gminnym.
Dominik Chmielniak zajmował się trampkarzami, juniorami młodszymi i starszymi. Jego podopieczni awansowali z IV do III ligi.
Nie jest żadną tajemnicą, że najwięcej kibiców i największe emocje towarzyszą meczom seniorów. Tutaj funkcji trenera podjął się Marcin Sztorc z Czechowic-Dziedzic, namówił do gry swojego starszego brata, Grzegorza i patrząc już z perspektywy czasu, były to niezwykle udane decyzje. Seniorzy KS Bestwinka w meczach ligowych zanotowali same zwycięstwa, a Grzegorz Sztorc jest najlepszym strzelcem drużyny. Ma to o tyle znakomite znaczenie, co również zostało podkreślone w dyskusji, że dzieci i młodzież mogą czerpać wzór z kogoś, kogo mogą spotkać w tej samej szatni, z której sami korzystają. Bracia Grzegorz i Marcin Sztorc są znakomitymi wzorami do naśladowania.
KS Bestwinka funkcjonował dzięki dofinansowaniu Urzędu Gminy Bestwina, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Śląskiego Zrzeszenia LZS, rozprowadzaniu i sprzedaży kalendarzy, sponsorom i darczyńcom oraz podejmowaniu innych działań, do których można zaliczyć wynajem pomieszczeń klubowych, organizację turniejów i imprez rekreacyjno-sportowych.
Sprawozdanie finansowe złożył Franciszek Stawowczyk, a Komisji Rewizyjnej Maciej Wawro.
Po sprawozdaniach Tadeusz Wróbel przedstawił przygotowany przez ustępujący Zarząd plan pracy na rok 2024. Znalazły się w nim: kontynuowanie szkolenia i treningów wszystkich drużyn, rozgrywanie sparingów i meczów, udział w turniejach, przygotowanie obiektu do rozgrywek i imprez rekreacyjno – sportowych, dbałość o właściwy stan budynku klubowego i całego zaplecza, utrzymanie właściwego stanu murawy na boisku głównym i treningowym, zakup kosiarki, montaż piłkochwytów za boiskiem treningowym i głównym od strony zachodniej, bieżące naprawy i remonty, budowa altany, organizacja obchodów 75-lecia, remont pomieszczeń sanitarnych i szatni.
Przewodniczący zebrania poddał pod głosowanie uchwałę o udzieleniu na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi za działalność w 2023 roku oraz o przyjęciu planu pracy na 2024 rok. Obie uchwały zostały przyjęte jednogłośnie.
Przystąpiono do wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej. Zgłoszono do Zarządu następujące osoby: Tadeusz Wróbel, Artur Bieroński, Dominik Chmielniak, Wirginiusz Tomaszczyk, Aneta Górna, Jarosław Walecki, Krzysztof Zelek, Stanisław Faber, Mateusz Kuś, Grzegorz Lach, Dawid Englart, Mirosław Kowalczyk, a do Komisji Rewizyjnej: Maciej Wawro, Szymon Szwajkowski i Sławomir Strzałkowski.
Wszystkie osoby zostały jednogłośnie wybrane do ww. organów Klubu. Prezesem został na kolejną kadencję Tadeusz Wróbel, wiceprezesem do spraw organizacyjnych Artur Bieroński, wiceprezesem ds. sportowych Dominik Chmielniak, sekretarzem Aneta Górna, nie dokonano wyboru skarbnika, na razie funkcję tą będzie sprawował Franciszek Stawowczyk. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Maciej Wawro.
Ponadto rolę kronikarza Klubu będzie pełnił Szymon Szwajkowski.
Po wyborze prezes Tadeusz Wróbel podziękował za udzielone mu kolejny raz zaufanie. Wyraził ubolewanie, że pomimo wysłania do wszystkich rodziców młodych zawodników zaproszeń do udziału w zebraniu pozostały one bez echa. Również na co dzień zainteresowanie rodziców funkcjonowaniem Klubu jest bardzo małe.
Podziękował za dotychczasową pracę skarbnikowi, Franciszkowi Stawowczykowi, trenerom za zaangażowanie nie tylko w treningi, ale również poświęcanie dużo czasu dla Klubu i jego rozwoju. Podkreślił, że Dominik Chmielniak jest zawodnikiem, trenerem i członkiem Zarządu, Waldemar Fluder znakomicie łączy pracę w szkole ze szkoleniem dzieci w Klubie. Oboje wraz z trenerem seniorów, Marcinem Sztorcem oddają serce dla Klubu.
Kolejne podziękowania zostały skierowane do wójta gminy Bestwina, Artura Beniowskiego, za pomoc finansową udzielaną Klubowi, wyraził wdzięczność za dostrzeganie przez Urząd Gminy pracy społeczników w klubach sportowych.
Marian Firganek wspomniał, że od 1949 roku uczestniczy w życiu klubu, pracował przy budowie boiska, poinformował, że w tym miejscu był kiedyś staw „Na lipkach”. Podziękował za pamięć i za to, że Klub funkcjonuje, dzięki czemu może w niedzielę wyjść z domu i kibicować drużynie oraz wyjeżdżać na mecze swoich prawnuków.
Sławomir Strzałkowski, jeden z nielicznych rodziców, którzy wzięli udział w zebraniu, podziękował w ich imieniu za umożliwianie ich dzieciom realizowania swoich zainteresowań, pasji i kształtowanie charakterów, za spełnianie marzeń.
Wójt Artur Beniowski w imieniu swoim oraz pozostałych samorządowców i dyrektor szkoły pogratulował wyboru nowemu Zarządowi. Podziękował za tworzenie i kreowanie czasu młodemu pokoleniu. Patrząc na pracę działaczy oraz liczbę trenujących dzieci i ich zaangażowanie w rozwijanie swoich umiejętności można być spokojnym o przyszłość Klubu. Poinformował, że z budżetu gminy wyasygnowane zostaną środki na infrastrukturę sportową przy szkole podstawowej. Zostanie wokół boiska wybudowana bieżnia, poprawiona zostanie również nawierzchnia boiska. W związku z różnymi głosami dotyczącymi planowanej budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią w Kaniowie przekazał, że będzie to boisko gminne, służące w pierwszej kolejności wszystkim klubom z terenu gminy.
Cały czas jest aktualna budowa trybuny przy boisku, Urząd Gminy czeka na ogłoszenie naboru wniosków przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Klub może liczyć na pomoc w organizacji Jubileuszu 75-lecia i w zakupie kosiarki na potrzeby utrzymania murawy na boiskach i ich otoczenia.
Franciszek Stawowczyk złożył podziękowania Marcinowi Sztorcowi za scalenie drużyny i pozyskanie nowych zawodników, za namówienie brata do gry w Bestwince, dzięki czemu młodzi zawodnicy mogą brać z kogo wzór, bo uczyć trzeba się od najlepszych. Dzisiaj kadra seniorów, dzięki wprowadzaniu do niej własnych wychowanków – juniorów liczy aż 28 zawodników.
Na zakończenie zebrania Tadeusz Wróbel złożył podziękowania dyrektor szkoły Renacie Cichowskiej — Gaździak, Arturowi Bierońskiemu, całemu Zarządowi i wszystkim angażującym się w życie Klubu. Podkreślił, że w takich klubach, jak KS Bestwinka, nie chodzi o osiąganie sportowych wyżyn, ale żeby angażować młodzież, stwarzać jej warunki do uprawiania sportu, realizacji swoich marzeń, rozwijania umiejętności i zdrowej sportowej rywalizacji.
Do góry