Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Wybory, wybory, wybory ...

24. 02. 08
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 398
Jak można dowiedzieć się w Krajowym Biurze Wyborczym, Delegatura w Bielsku-Białej, do 8 lutego, godz. 15:14, zarejestrowały się dwa komitety wyborcze z terenu gminy Bestwina w wyborach samorządowych 2024.
Jako pierwszy zarejestrowany został Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota i Postęp KWW Wspólnota i Postęp, którego pełnomocnikiem jest pani Barbara Pacholska, a kandydatem na wójta Grzegorz Boboń.
Drugim komitetem jest Komitet Wyborczy Wyborców Porozumienie na Rzecz Rozwoju Gminy KWW Porozumienie na Rzecz Rozwoju Gminy. Jego pełnomocnikiem jest pani Katarzyna Wojtyła, a kandydatem na wójta Andrzej Wojtyła.
Komitety można zgłaszać do poniedziałku, 12 lutego.
Zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw mija o godzinie 16.00 w poniedziałek 4 marca.
Do góry