Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bielsku-Białej z dnia 26.10.2023 r.

23. 10. 26
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 514
PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BIELSKU-BIAŁEJ

informuje, że na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w dniu 23.10.2023 r. z sieci wodociągowej zaopatrywanej przez Stację Uzdatniania Wody w Kaniowie przy ul. Młyńskiej 20 (Gmina Bestwina, miejscowości Bestwina, Bestwinka, Janowice i Kaniów), ponownie stwierdzono wartości parametru wskaźnikowego ogólnej liczby mikroorganizmów przekraczające 300 jtk/ml w 22ºC.

Woda ta w dalszym ciągu uznana jest za warunkowo przydatną do spożycia, kąpieli noworodków osób z osłabioną odpornością, mycia zębów, mycia owoców i warzyw spożywanych na surowo oraz mycia naczyń po uprzednim przegotowaniu (minimum przez 2 minuty) i pozostawieniu do ostudzenia bez gwałtownego schładzania. Trwają czynności mające na celu przywrócenie jakości wody do wymagań Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Kolejny komunikat zostanie wydany w dniu jutrzejszym.

 
Do góry