Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Ilu nas jest? Jak zmieniała się liczba mieszkańców w czasie pandemii?

23. 01. 05
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 2601
Liczba mieszkańców gminy Bestwina w 2022 roku zwiększyła się o 57 osób (23 kobiety i 34 mężczyzn). Urodziło się 92 dzieci – po 46 dziewczynek i chłopców, a zmarło 100 osób. Przyrost liczby mieszkańców wiąże się z nowymi zameldowaniami w naszej gminie. Najwięcej nowych mieszkańców ma sołectwo Kaniów – wzrost o 43 osoby i Bestwina – o 25. W Bestwince i Janowicach nastąpił spadek w stosunku do roku 2021.
W ciągu ostatnich 10 lat nastąpił przyrost liczby mieszkańców o 1 068 osób, a biorąc pod uwagę ostatnie 20 lat to jest to 1 966 więcej.
W poszczególnych sołectwach demografia w 2022 roku przedstawiała się następująco:
Sołectwo Liczba mieszkańców Urodzenia Małżeństwa Zgony

Różnica:

urodziny - zgony

Różnica w stosunku do 2021
Bestwina 5 025 42 35 37 +5 + 25
Bestwinka 1702 12 16 16 - 4 - 3
Janowice 1 885 12 16 15 -3 - 8
Kaniów 3 530 26 16 32 -6 + 43
Razem 12 142 92 83 100 -8 57
 
W stosunku do 2021 roku liczba urodzin spadła o 15, zgonów spadła o 30 i zawarto o 8 mniej małżeństw.
W latach 2020 – 2022 praktycznie w każdym roku (z bardzo małymi wyjątkami) liczba zgonów w poszczególnych sołectwach przewyższała liczbę urodzin. I tak w tych trzech latach urodziło się ogółem 327 dzieci, a zmarły 363 osoby. Jest to zapewne pokłosie panującej w tych latach pandemii i wierzmy, że ta tendencja w bieżącym roku już się odwróci.
Najpopularniejszymi imionami nadawanymi w 2022 roku dziewczynkom były: Julia, Maja, Zuzanna, Michalina, Laura, Hanna.
Chłopcy najczęściej otrzymywali imiona: Maksymilian, Igor, Ignacy, Mikołaj, Jakub, Antoni.
Do góry