Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Palił się kościół w Janowicach ...

22. 08. 26
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 1589
Kto przejeżdżał wczoraj po godzinie 18 przez centrum Janowic zapewne srogo się zatrwożył, ponieważ pod kościołem stało mnóstwo wozów strażackich i trwała akcja…..na szczęście były to tylko ćwiczenia zorganizowane przez komendanta gminnego OSP w Bestwinie, Grzegorza Owczarza we współpracy ze Zbigniewem Borutką, naczelnikiem OSP Janowice i dowódcą sekcji pełniącym w tym dniu służbę na Posterunku Zamiejscowym JRG nr 2 w Czechowicach-Dziedzicach. Zdjęcia TUTAJ
Głównym celem ćwiczeń było doskonalenie taktyki prowadzenia działań gaśniczych podczas pożarów pomieszczeń magazynowych oraz dachów budynków, a celami szczegółowymi:
a) doskonalenie taktyki gaszenie pożarów wewnętrznych,
b) doskonalenie techniki rozwijania linii gaśniczej po klatkach schodowych,
c) szukanie oraz budowa punktów czerpania wody na ciekach wodnych,
d) ocena współpracy pomiędzy zastępami OSP Gminy Bestwina,
e) ewakuacja osób i udzielanie pomocy przed medycznej.
Opis zdarzenia: Po przybyciu pierwszego zastępu stwierdzono pożar w magazynie Caritas diecezji bielsko-żywieckiej (magazyn znajduje się w pomieszczeniach piwnicznych Kościoła). Po rozpoznaniu i
rozmowie z proboszczem w Janowicach, jednocześnie dyrektorem Caritas diecezji bielsko-żywieckiej stwierdzono, że po ewakuacji brakuje dwóch pracowników magazynu. Zarządzono ich poszukiwanie. W dalszej części stwierdzono, że poprzez klatkę schodową pożar rozprzestrzenił się na konstrukcję drewnianą dachu Kościoła, przystąpiono do gaszenia dachu z użyciem drabiny. Równolegle prowadzono oddymianie piwnic, poszukiwanie zaginionych, a po ich odnalezieniu ratownicy medyczni przystąpili do działania.
Po zakończeniu działań nastąpiło podsumowanie ćwiczeń z udziałem dowódców z wszystkich jednostek OSP, a były to OSP Bestwina, Bestwinka, Janowice, Kaniów, Pisarzowice, Hałcnów oraz JRG 2 Posterunek zamiejscowy w Czechowicach Dziedzicach. W obecności wójta gminy Bestwina, Artura Beniowskiego i komendanta gminnego OSP w Bestwinie, Grzegorza Owczarza, oceny dokonali przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku-Białej: aspirant sztabowy, Dawid Miś i aspirant, Zdzisław Burian. Należy zaznaczyć, że w ćwiczeniach brali udział głównie młodzi strażacy, dlatego też popełnili kilka błędów, ale żaden z nich nie był krytyczny, co też pozwoliło ocenić ich działanie, jako ogólnie dobre. Przekazano sobie wiele uwag i informacji, co należy w dalszym ciągu doskonalić, zwrócono uwagę, że przy takim działaniu ogromną rolę spełnia komunikacja pomiędzy dowódcą, a poszczególnymi ratownikami, konieczne, np. powinno być przyporządkowanie odrębnych pasm radiowych dla ratowników będących w budynku i ratowników biorących udział w akcji ratowniczej na zewnątrz.
Do góry