Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Już niebawem III Janowickie Sianokosy

22. 06. 15
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 998
2 lipca 2022 na terenach rekreacyjnych w Janowicach odbędą się III Janowickie Sianokosy, czyli rywalizacja drużyn reprezentujących poszczególne sołectwa gminy Bestwina.
Już dzisiaj zapraszam na to wydarzenie, ponieważ poprzednie edycje Janowickich Sianokosów pokazały, że jest to niezwykle sympatyczna impreza, szczególnie warto zabrać ze sobą dzieci, żeby poznały, jak pracowało się kiedyś praktycznie w każdym gospodarstwie domowym, będzie również wiele atrakcji przygotowanych właśnie do najmłodszych, a starsi także nie pożałują spędzonego w Janowicach czasu. No i, oczywiście, bardzo ważny jest doping i wspomaganie swoich drużyn, kto wie, czy nie będzie oceniany również ten element Janowickich Sianokosów?
Do oceny wykonywanych konkurencji zostanie powołane jury. Będzie ono oceniać drużyny według następujących kryteriów:
- czas wykonania zadania,
- precyzję wykonania zadania,
- współpraca w drużynie,
- ubiór - tradycyjny, dostosowany do okoliczności,
- po naszymu,
Drużyny:
Drużyna dorosła składa się z maksymalnie ośmiu osób - czterech mężczyzn i czterech kobiet. W skład grupy wchodzą wyłącznie osoby pełnoletnie.
Drużyna dzieci składa się z czterech osób - dwóch chłopców i dwie dziewczynki.
Organizatorzy przewidują udział maksymalnie sześciu drużyn dorosłych i sześciu drużyn dziecięcych.
Każda dorosła drużyna przynosi na konkurs (dla własnego użytku) tradycyjną kosę i grabie. Drużyny powinny wymyślić dla siebie oryginalną i niepowtarzalną nazwę, związaną z regionem.
Konkurencje:
Dla dorosłych:
1. Dojenie krowy - w konkurencji bierze udział 1 zawodnik z drużyny. Czas konkurencji - 10 minut. Wygrywa ten, komu uda się wydoić jak największą ilość „mleka”.
2. Koszenie trawy - w konkurencji bierze udział 1 zawodnik z drużyny. Do skoszenia ma 1 poletko w jak najkrótszym czasie. Oceniane będą: czas wykonania zadania oraz jakość skoszenia.
3. Stawianie kopki - kopkę stawia 2 zawodników z drużyny. Oceniane będą: czas, ilość wykorzystanego na kopce siana oraz estetyka kopki.
4. Łapanie jaj - w konkurencji bierze udział po 2 zawodników z każdej drużyny. Zawodnicy stają naprzeciw siebie w odległości 6 m. Każda z drużyn otrzymuje po 10 jaj. Pierwszy z zawodników rzuca kolejne jaja do swojego partnera z drużyny, który je łapie i odkłada. Zwycięża ta drużyna, która złapie jak najwięcej całych jaj.
S. Swaczyna - Na konkurs „swaczyna w pole” grupy przynoszą z sobą gotowe potrawy przygotowywane niegdyś dla ludzi pracujących w polu. Porcje symboliczne przeznaczone do degustacji do 15 osób. Organizator zapewnia kwotę 200 zł na zakup składników potrzebnych do jej przygotowania.
Dla dzieci:
1. Bieg w worku - pierwszy zawodnik z drużyny po wejściu do worka skacze w nim do pachołka, wychodzi z worka, zostawia go i biegnie z powrotem. Drugi z zawodników biegnie do pachołka, wchodzi do worka i skacze do linii startu. Następnie trzeci z drużyny wchodzi do worka i skacze w nim do pachołka, pozostawia go i biegnie z powrotem. Zawodnik czwarty biegnie tak jak zawodnik drugi.
2. Bieg z jajkiem w kopystce - każda drużyna otrzymuje po 4 jajka i 1 kopystkę. Pierwszy zawodnik bierze jajko, kładzie na kopystkę i biegnie wkoło pachołka.
Podobnie czynią pozostali uczestnicy konkurencji. Jeżeli spadnie i rozbije się, drużyna traci punkt. Na metę należy donieść 4 całe jaja.
3. Rozpoznawanie ziół i liści drzew.
Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga jury.
Do góry