Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

110 lecie Ochotniczej Straży Pożarnej W Bestwince oraz gminne obchody Dnia Strażaka.

22. 06. 06
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 534
286032935 319891396992065 230861378900485181 n286213924 319891196992085 4369738139105637108 n4 czerwca br. w jednostce OSP Bestwinka odbył się jubileusz 110-lecia oraz gminne obchody Dnia Strażaka. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele pw. św. Sebastiana w Bestwince.
Następnie zaproszeni goście oraz pododdziały przeszły na plac jednostki OSP Bestwinka, gdzie dowódca uroczystości złożył meldunek Wiceprezesowi ZOP ZOSP RP w Bielsku Białej Zygmuntowi  Łukoś. Przybyłych gości przywitał dh Grzegorz Gawęda Prezes OSP Bestwinka.
Kolejnym punktem było wręczenie odznaczeń i medali druhom z całej gminy Bestwina.
W dalszej części uroczystości głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach podziękowali druhom za wieloletnią pracę na rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz za nieustanną gotowość do wypełniania ofiarnej służby na rzecz drugiego człowieka.
Wśród zaproszonych gości byli miedzy innymi:
-Naczelnik Ośrodka Szkolenia KomendyWojewódzkiej PSP w Katowicach kpt. Adam Gawron
-Starosta Bielski Andrzej Płonka,
-Wicestarosta Bielski Andrzej Kamiński,
-Członek Zarządu Powiatu Bielskiego Grzegorz Gabor,
-Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku Białej mł. bryg. Roman Marekwica,
-Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bielsku Białej Zygmunt Łukoś,
-Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski,
-Przewodniczący Rady Gminy Bestwina Jerzy Stanclik,
-Sołtys Sołectwa w Bestwince Teresa Paruch-Ryś.
Głos zabrali :
-Naczelnik Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach kpt. Adam Gawron,
-Starosta Bielski Andrzej Płonka,
-Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bielsku Białej Zygmunt Łukoś,
-Wójt Gminy Bestwina Artur Beniowski,
-Sołtys Sołectwa w Bestwince Teresa Paruch-Ryś.
Zostały również odczytane listy Sekretarza Stanu MSWiA Macieja Wąsika oraz Komendanta Głównego PSP w Warszawie gen. bryg. Andrzeja Bartkowiaka.
Obchody uświetniała oprawą muzyczną Gminna Orkiestra Dęta z siedzibą w Kaniowie.
Uchwałą Kapituły Krzyża Rycerskiego Świętego Floriana „Za Męstwo, Ratowanie Życia i Ochronę Mienia”, krzyżem tym udekorowany został druh Mateusz Kubik.
Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach złotym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczeni zostali: Krzysztof Pucka, Aleksander Ślosarczyk, Edward Czyżowski. Medal srebrny otrzymali: Przemysław Szczepaniak, Jarosław Walecki, Tomasz Nycz. Medal brązowy: Mateusz Kubik, Grzegorz Lach.
Medal „Za Zasługi dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego” otrzymali: Andrzej Dawidek, Józef Kuglarz, Stanisław Kóska, Wiesław Sitarski.
Uchwałą Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku – Białej odznaką „Wzorowy Strażak” odznaczeni zostali druhowie: Michał Czader, Michał Olek, Krzysztof Wójt, Piotr Wojciechowski, Michał Ryś, Jacek Ryś.
Do góry