Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Nabór wniosków o przyznanie stypendium

08. 10. 16
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4692
 Stypendia dla uczniów szkoł gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych      
Jeszcze tylko dwa tygodnie, tj. do końca października br. można składać w Kancelarii Ogólnej Starostwa Powiatowego w Bielsku-Białej, przy ul. Piastowskiej 40 wnioski o przyznanie stypendium w ramach projektu systemowego pn.: „Nauka drogą do sukcesu na Śląsku”, w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL „Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych” w województwie śląskim. Wnioski mogą składać uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Powiatu Bielskiego.(UWAGA!
Powyższa informacja nie dotyczy uczniów uczących się  w szkołach na terenie miasta Bielsko-Biała. )
Warunki ubiegania się o stypendium określa Regulamin Przyznawania Stypendium. Wniosek o przyznanie stypendium wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć, w zaklejonej kopercie z napisem „Program stypendialny – Nauka drogą do sukcesu na Śląsku” w terminie do 31 października br.
Pobierz regulamin przyznawania stypendiów.

Do góry