Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Ilu nas jest?

22. 01. 06
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 829
2021 rok rozpoczęliśmy liczbą 12 042 mieszkańców a na koniec grudnia 2021 roku było nas 12 085, co oznacza, że naszą gminę zamieszkuje obecnie o 43 osoby więcej. Jak przekłada się to na poszczególne sołectwa przedstawia poniższa tabelka:
Sołectwo 2020 2021 Różnica
Bestwina 4991 5000 9
Bestwinka 1696 1705 9
Janowice 1889 1893 4
Kaniów 3466 3487 21
Z kolei różnica pomiędzy urodzinami a zgonami w 2021 roku prezentuje się tak:
Sołectwo Urodzenia Zgony Różnica
Bestwina 35 49 - 14
Bestwinka 20 19 + 1
Janowice 17 22 - 5
Kaniów 35 40 - 5
Tak więc urodziło się 107 dzieci, zmarło 130 osób, więc przyrost naturalny był ujemny i wyniósł – 23. Oznacza to, że wzrost liczby mieszkańców spowodowany jest migracją i wyborem naszej gminy do osiedlenia się, największym zainteresowanie cieszyło się sołectwo Kaniów, gdzie różnica pomiędzy urodzinami i zgonami jest ujemna i wynosi – 5, natomiast liczba ludności zwiększyła się o 21 osób. W Bestwinie, mimo różnicy pomiędzy urodzeniami a zgonami wynoszącej – 14, liczba mieszkańców wzrosła o 9 osób.
W 2021 roku w gminie Bestwina zmarło 130 osób, rok wcześniej były to 133 osoby, a w 2019 roku tylko 103 osoby.
Urodzenia kształtują się następująco: 2021 – 107 dzieci, 2020 – 128, w 2019 roku – 128.
Na ogólną liczbę mieszkańców – 12 085 - gminę zamieszkują 6173 kobiety i 5 912 mężczyzn. W stosunku do 2020 roku mężczyzn jest o 8 więcej, kobiet o 35.
W 2021 roku zawarto 91 związków małżeńskich, najwięcej w Bestwinie – 44, następnie w Kaniowie – 18, Janowicach – 16 i Bestwince - 13.
Najstarszym mieszkańcem naszej gminy jest Franciszek Chmielniak z Bestwiny, urodzony w 1922 r. a więc obchodzący w tym roku Jubileusz 100 – lecia.
Do góry