Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Konkursy, konkursy ...

08. 07. 24
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4574
VIII Edycja Konkursu Fotograficznego - „Fotografia a dzieła wielkich mistrzów malarstwa”
Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie ogłasza regulamin konkursu fotograficznego:
- tematem zdjęć są: obrazy ukazane jako współczesna fotografia
Może to być wierna kopia obrazu lub pastisz.
Maksymalna ilość składanych fotografii wynosi 5 sztuk w formacie nie mniejszym niż 20x30 cm oraz na nośniku cyfrowym (dyskietka, CD lub DVD)
- zdjęcia należy opisać ( co przedstawiają)
- każda praca winna być podpisana godłem, a w dołączonej kopercie umieścić: imię i nazwisko, wiek i adres autora
- fotografie składać do 15 października 2008 pod adresem:
Gminna Biblioteka Publiczna, 43-512 Bestwina, ul. Szkolna 8

Biblioteka zastrzega sobie prawo do wykorzystania zdjęć bez wypłaty honorarium. Nagrodzone prace zostaną pokazane na stronie www.gbpbestwina.eu. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie danych osobowych autorów w celach związanych z konkursem. Zdjęcia nie będą zwracane.
O terminie rozstrzygnięcia konkursu uczestnicy zostaną powiadomieni - nagrody należy odebrać osobiście (nieodebrane nagrody przechodzą na konto przyszłorocznej edycji).
O podziale nagród zadecyduje niezależne Jury wybrane przez GBP.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody rzeczowe - sprzęt i akcesoria komputerowe !
Laureaci konkursu otrzymają specjalną płytę DVD z prezentacją najlepszych fotografii.

Gminna Biblioteka Publiczna zaprasza również dzieci i młodzież do udziału w IV edycji Konkursu plastycznego na "Znaną i lubianą osobowość naszej gminy"
Narysuj portret, (ale nie karykaturę) znanej i związanej z Bestwiną osoby, format min. A4, technika dowolna, termin składania prac do 12 sierpnia
Do każdej pracy prosimy dołączyć następujące dane:
- Imię i nazwisko oraz wiek uczestnika
- Imię i nazwisko osoby przedstawionej na portrecie·
Prace będą nagrodzone w 2 kategoriach:
- Dzieci
- Młodzież
Uroczyste rozwiązanie konkursu 19 sierpnia.
Do góry