Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Walki pacjenta z dentystką ciąg dalszy

08. 04. 08
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4892

 Dwukrotnie już opisywaliśmy perypetie jednego z mieszkańców naszej gminy, leczącego zęby w gabinecie stomatologicznym w Kaniowie. Dzisiaj akt trzeci. Pokrzywdzony pacjent otrzymał właśnie Postanowienie Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej. Oto jego treść, danych pacjenta i dentystki jeszcze nie ujawniamy.
Postanowienie o zamknięciu postępowania wyjaśniającego z dnia 28.03.2008r.
Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej działając na mocy ustawy o izbach lekarskich z dnia 17 maja 1989 i $19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 26 września 1990r. w sprawie postępowania w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy POSTANOWIŁ
1. Zamknąć postępowanie wyjaśniające ze skargi .....................
2. przeciwko ........................
3.ogłosić treść postanowienia lekarzowi, którego dotyczy postępowanie, udostępniając mu zebrane dowody
4. poinformować, że w ciągu 14 dni od daty doręczenia odpisu postanowienia może złożyć dodatkowe wyjaśnienia (ustnie lub pisemnie) oraz wnioski dowodowe
UZASADNIENIE:

Dnia 12.12.2006 do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w Beskidzkiej Izbie Lekarskiej wpłynęła skarga pana......... na panią dr nauk medycznych lek. stom. .............. dotycząca nieprawidłowości w postępowaniu lekarskim w trakcie leczenia stomatologicznego. Po zapoznaniu się ze skargą w dniu 14.12.2006 Okręgowy Rzecznik wszczął postępowanie wyjaśniające, w ramach którego zgromadzono dokumentację leczenia pacjenta w gabinecie dr n. med. lek. stom. ........... oraz korespondencję pacjenta z lekarką. Dnia 23.02.2007 przesłuchano skarżącego, a 16.03.2007 dr n. med. lek. stom. .................. W dniu 10.05.2007 wydano postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego, na które skarżący w dniu 18.05.2007 złożył zażalenie do Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.


W dniu 21.11.2007 Naczelny Rzecznik uchylił decyzję Okręgowego Rzecznika o umorzeniu postępowania wyjaśniającego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Zgodnie z jego zaleceniem uzupełniono dokumentację leczenia stomatologicznego pana................ w Centrum Stomatologii "Alfa" w Czechowicach-Dziedzicach oraz NZOZ "Ubezpieczalnia" Gabinet Stomatologiczny lek. stom. Marii Kozieł-Lewickiej w Czechowicach-Dziedzicach, a całość przekazano do biegłego z zakresu stomatologii dr hab. n. med. Iwony Niedzielskiej z Katedry Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Katowicach. Po zapoznaniu się z opinią w dniu 5.03.2008 Okręgowy Rzecznik wydał postanowienie o przedstawieniu zarzutów przesłuchując lekarkę na ich okoliczność. Postępowanie wyjaśniające zamknięto dnia 28.03.2008r. kierując wniosek o ukaranie do Okręgowego Sądu Lekarskiego.

- To jest potwierdzenie wszystkiego, o czym mówiłem we wcześniejszych dwóch artykułach. Dla przypomnienia dodam, że pani doktor podmieniła moje kartoteki. Do Izby Lekarskiej wysłała kartotekę, na której były wypisane tylko 2 wizyty od czerwca do sierpnia 2006, natomiast NFZ w Katowicach przysłał mi dokumentację, iż wtedy byłem u dentystki 8 razy. " - mówi pacjent.

-" Ja nie kierowałem sprawy do sądu, zrobili to za mnie ludzie, którzy w zeszłym roku umorzyli całą sprawę. To również jest nauczka dla nich, bowiem nie zapoznali się z dokumentacją, tylko odstawili "gówniarza" na boczny tor, przecież rację musiała mieć doktor nauk medycznych.

Teraz czekam na dalsze informacje z Beskidzkiej Izby. Przestrzegam wszystkich przed pójściem do pani stomatolog w Kaniowie" - kończy swoją wypowiedź pacjent.

Do góry