Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Powstało Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

08. 03. 07
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4581
4 marca w siedzibie bielskiego Starostwa Powiatowego odbyło się Walne Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska z siedzibą w Bielsku – Białej. Członkowie założyciele podjęli uchwałę w sprawie utworzenia tego stowarzyszenia, przyjęli statut, wybrali członków Komitetu Założycielskiego w składzie burmistrz Wilamowic Marian Trela, wójt Gminy Bestwina Stefan Wodniak i wójt gminy Jasienica Janusz Pierzyna,  którzy otrzymali pełnomocnictwo do wykonania czynności związanych z rejestracją stowarzyszenia.
W skali kraju działa około 150 – 160 Lokalnych Grup Działania, które w niedalekiej przyszłości będą opiniować wnioski w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska posiada osobowość prawną i może prowadzić działalność gospodarczą, swym zasięgiem obejmuje 7 gmin: Bestwinę, Czechowice – Dziedzice, Kozy, Porąbkę, Jasienicę, Wilamowice i Wilkowice. Firma Techmaster z Żywca podjęła się roli animatora powstania LGD Ziemia Bielska.
4 marca wybrano 8 –osobowy Zarząd stowarzyszenia: prezesa Mariana Trelę (burmistrz gminy Wilamowice), wiceprezesa Stefana Wodniaka (wójt gminy Bestwina), wiceprezesa Janusza Pierzynę (wójt gminy Jasienica) , skarbnika Wiesławę Karską (przedstawiciel gminy Kozy),  członków Zarządu Grzegorza Szetyńskiego (członek Zarządu Powiatu Bielskiego), Mariana Błachuta (burmistrz Czechowic - Dziedzic), Tomasza Sordyla (przedstawiciel gminy Porąbka) i Sławomira Filapka (przedstawiciel gminy Wilkowice) oraz skład Komisji Rewizyjnej:Leszka Kosmatego – przewodniczący Komisji (przedstawiciel gminy Bestwina) i członków Komisji Ewę Pykę (przedstawicielka gminy Jasienica) i Zbigniewa Baneta (przedstawiciel gminy Wilkowice). Podjęto także decyzję o powstaniu 8-osobowej Rady Stowarzyszenia. W jej skład weszli: Grzegorz Wąsik – przewodniczący Rady (przedstawiciel gminy Czechowice - Dziedzice), Marzena Krupińska – wiceprzewodnicząca Rady (przedstawicielka gminy Porąbka), Janina Janica – Piechota - sekretarz (przedstawicielka gminy Wilkowice), członkowie Rady: Krzysztof Norymberczyk (reprezentant gminy Wilamowice), Lubomira Zastawny (przedstawiciel gminy Jasienica), Tadeusz Wróbel (przedstawiciel gminy Bestwina), Małgorzata Kwaśniak (przedstawicielka gminy Czechowice - Dziedzice) i Ewa Chwistek (reprezentantka gminy Kozy).
Wkrótce zostanie powołane biuro stowarzyszenia, jego siedziba mieścić się będzie w Starostwie Powiatowym w Bielsku – Białej oraz zostanie  opracowana lokalna strategia rozwoju.
Do góry