Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Konkurs plastyczny

08. 02. 27
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 4790

Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie ogłasza konkurs plastyczny na pisankę wielkanocną.

 Cel konkursu:
- rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
- doskonalenie możliwości twórczych dzieci i młodzieży,
- konfrontacja osiągnięć i umiejętności uczestników,
- podjęcie próby zdrowej rywalizacji.

Konkurs skierowany jest do uczestników w kategorii wiekowej-
I GRUPA: klasy I-III
II GRUPA: klasy IV-VI
III GRUPA: gimnazjum

Warunki konkursu:
Uczestnik składa na konkurs jedną pracę opatrzoną godłem (do pracy należy dołączyć kopertę z zaznaczoną grupą wiekową, opatrzoną tym samym godłem
z następującymi informacjami w środku: imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, szkoła)
Format pracy: dowolny
Pisanka może być wykonana w dowolnej technice.
Prace złożone na konkurs przechodzą na własność CKSiR.

Termin składania prac:
Prace należy składać w Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie,
ul. Krakowska 123 do 14 marca 2008 roku

Zastrzeżenia Organizatora:
Jury przyzna I, II, III miejsce. Jury ma prawo innego rozdysponowania nagród. Złożenie pracy na konkurs jest jednoznaczne z uznaniem warunków niniejszego regulaminu.
Organizatorzy zastrzegają sobie wyłączność interpretacji regulaminu.

Do góry