Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

W "Przełomie" bez przełomu....

08. 01. 20
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 5201

 Z dniem 31 grudnia2007 roku z funkcji prezesa LKS "Przełom" Kaniów zrezygnował Andrzej Michalski.

Na 20 stycznia br. zostało zwołane Walne Zebranie członków Klubu, którego celem było wysłuchanie sprawozdań z działalności w 2007 roku, przyjęcie bilansu, udzielenie absolutorium oraz poszerzenie składu zarządu, ponieważ na statutową liczbę od 5 do 15 członków pracowała w zarządzie właśnie ta minimalna liczba członków i żaden z nich nie wyrażał woli objęcia funkcji prezesa.

Sprawozdania zostały przyjęte jednogłośnie i udzielono również jednogłośnie absolutorium. Poszerzono skład zarządu praktycznie o 100%, ale i tak pracował on będzie w składzie 10 osobowym, na 15 możliwych.

Liczono, że w poszerzonym składzie zarząd potrafi wyłonić spośród siebie prezesa, jednakże żaden z członków zarządu nie chciał się podjąć tej funkcji i  kolejna próba zostanie przeprowadzona 5 lutego br. Do tego czasu obowiązki prezesa będzie pełnił Sebastian Grzywa, dotychczasowy wiceprezes i kierownik drużyny seniorów.

Zebranie zaszczycili swoją obecnością: wójt Stefan Wodniak, z-ca wójta Artur Beniowski oraz przewodniczący Rady Gminy Jerzy Zużałek.

Do góry