Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Czy wywóz śmieci musi tyle kosztować?

08. 01. 06
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 8857
Za nami pierwsze dni nowego roku. Media informują o kolejnych czekających nas podwyżkach a to benzyny, a to prądu, a to gazu, etc, etc. Wzrosły także opłaty za składowanie odpadów. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, które obowiązuje już od początku stycznia. Zmianom uległy wyłącznie opłaty za składowanie odpadów. Są one jednak bardzo duże. W ubiegłym roku za zeskładowaną tonę śmieci niesegregowanych  firmy składujące płaciły 15,71 zł, w 2008 r. stawka ta wzrosła o 377 % i wynosi obecnie 75 zł. Rozporządzenie to wymusiło podwyżki także na naszych lokalnych firmach.
Na terenie naszej gminy działają 4 przedsiębiorstwa posiadające zezwolenie Wójta Gminy Bestwina na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od gospodarstw indywidualnych. Są to: ZUHP  „KOM-GAZ", ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY „EKO-PLUS", „REZBUD"  oraz  SITA Zakład  Oczyszczania  Miasta S.A.
Zdecydowanie największą liczbę klientów posiada firma Rezbud z Janowic oraz Eko – plus  z Czechowic-Dziedzic, dlatego też w nawiasach podaję stawki ubiegłoroczne, by móc porównać je z obowiązującymi od 1 stycznia 2008r.
REZBUD:
Za wywóz odpadów komunalnych:
Z pojemników 120 dm3 za jednorazowe wypróżnienie 12,50zł / 1 szt. (w 2007 r. stawka wynosiła 4, 60 zł, a więc opłata wzrosła o 172 %, czyli inaczej mówiąc 2,72 razy)
Z pojemników 240 dm3 za jednorazowe wypróżnienie 19,00 zł/ 1 szt. (w 2007 r. stawka wynosiła 9,20 zł – wzrost o 106 %)
W firmowych workach o pojemności 110 dm3 za jednorazowy wywóz worka 9,80/ 1 szt. (w 2007 r. stawka wynosiła 5,50 zł – wzrost o 78%)

EKO-PLUS:
Za wywóz odpadów komunalnych:
Z pojemników 110 l za jednorazowe wypróżnienie 13,50 zł/ 1 szt
Z pojemników 120 l za jednorazowe wypróżnienie 13,50zł / 1 szt. (w 2007 r. stawka wynosiła 10,60 zł-wzrost o 27%)
Z pojemników 240 l za jednorazowe wypróżnienie 19,80 zł/ 1 szt (w 2007 r. stawka wynosiła 14,50 zł – wzrost o 36 %)
Za wywóz worka 11,00 zł/1 szt.( w 2007 r. stawka wynosiła 9,0 zł – wzrost o 12,2 %)
KOM-GAZ
Za wywóz odpadów komunalnych:
Z pojemników 120 dm3 za jednorazowe wypróżnienie 13,50zł / 1 szt.
Z pojemników 240 dm3 za jednorazowe wypróżnienie 19,80 zł/ 1 szt
W firmowych workach o pojemności 120 dm3 za jednorazowy wywóz worka 11 zł/ 1 szt.
SITA
Za wywóz odpadów komunalnych:
Z pojemników 120 dm3 za jednorazowe wypróżnienie 9,08 zł / 1 szt.
W firmowych workach za jednorazowy wywóz worka 7,96 zł/ 1 szt.
Dla porównania ceny, jakie obowiązują w Bielsku – Białej:
za pojemnik 110 l – 8,08 zł
za pojemnik 120 l – 8,65 zł
za pojemnik 240 l – 15,86 zł
za worek  110 l     -  7,60 zł(źródło – Gazeta Wyborcza z dnia 3.01.2008)
To tyle, jeśli chodzi o suche fakty. Zrozumiałe jest, że skoro wzrosły opłaty za składowanie śmieci na wysypiskach(opłata marszałkowska) to musiał nastąpić również wzrost cen, które płacić będą mieszkańcy naszej gminy za odbiór śmieci upoważnionym do tego firmom. Czy jednak do tego stopnia? Popatrzmy, jakie ceny obowiązują w Bielsku – Białej. Są one średnio o 4 zł niższe w przypadku pojemników i 2 zł za worek w porównaniu z tymi, jakie są stosowane w naszej gminie. Przecież opłata marszałkowska jest jednakowa dla wszystkich. Jak to więc jest z tą kalkulacją? A może u nas jest jeszcze za mała konkurencja?
Jest jeszcze jeden element, bardzo dziwny i dodający smaczku tej sprawie.
Ceny, jakich żądają odbiorcy naszych śmieci nie są zgodne z uchwałą Rady Gminy Bestwina z dnia 22.03.2007 roku (nr VI/48/2007 ), gdzie górna stawka opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za wywóz odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach i workach o pojemności 110 l została ustalona w wysokości 10 zł/szt.
I tak firma Rezbud, mimo że sprzedaje pojemniki o pojemności 110 litrów nie podaje w swoim cenniku ceny opróżnienia takiego kubła i wszystkich posiadaczy kubłów 110 litrowych kasuje, jak za pojemnik 120 litrowy. Dla przypomnienia w Bielsku – Białej różnica w opróżnianiu tych kubłów wynosi 0,57 zł). Cena stosowana przez Rezbud o 2,50 zł przewyższa tą uchwaloną przez Radę Gminy.
EKO-PLUS podaje cenę opróżnienia pojemnika 110 litrowego, ale aż o 3,50 zł jest ona wyższa od tej uchwalonej przez Radę Gminy. Przewyższa również o 1 zł cenę za jeden worek.
Tylko SITA mieści się w granicach ustalonych przez Radę Gminy.
Paragraf 2 wspomnianej uchwały Rady Gminy brzmi: „Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Bestwina” . W związku z powyższym nasuwa się pytanie, dlaczego ta uchwała rady Gminy nie jest przestrzegana? Dlaczego Urząd Gminy udzielił upoważnienia na odbiór odpadów komunalnych firmom, które nie stosują się do uchwały, a że można się stosować i jeszcze na tym zarabiać pokazuje przykład firmy SITA, a także ceny stosowane w Bielsku – Białej.
Niektórzy mieszkańcy podejrzewają, że specjalnie również niektóre firmy nie podają ceny za opróżnienie pojemnika 110 l, aby można było, o zgrozo, za przyzwoleniem Urzędu Gminy, wprowadzać klientów w błąd. Są tacy, co mówią jeszcze gorsze rzeczy, ale skoro nie chcą podać przy tym swoich danych, to je pominę. Niemniej jednak uchwała nr VI/48/2007 nie jest w naszej gminie przestrzegana i kieszenie mieszkańców gminy są drenowane ponad miarę. Taki potężny wzrost cen spowoduje zapewne, że liczba podpisywanych umów drastycznie spadnie, pojawią się za to dzikie wysypiska śmieci, które gmina będzie usuwać na koszt wszystkich podatników, tych którzy uczciwie podpisują umowy także.  Czy o to na progu XXI wieku chodzi?

Do góry