Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Strategia rozwoju gminy

07. 09. 23
Wpis dodał: Administrator
Odsłony: 13234
STRATEGIA ROZWOJU GMINY BESTWINA NA LATA 2007-2013

 

Do przegladania dokumentu wymagany jest bezpłatny

program Adobe Reader, możesz pobrać go TUTAJ.

 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY (cały dokument)


`         WPROWADZENIE

I.         PROFIL GMINY BESTWINA
1.        WARUNKI NATURALNE
1.1. Położenie geograficzne
1.2. Struktura przestrzenna i warunki naturalne
1.3. Wody
2.         ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE
2.1. Powierzchnia i użytkowanie terenu
3.         CHARAKTERYSTYKA SPOŁECZNA
3.1. Struktura demograficzna  
3.2. Charakterystyka problemów zdrowotnych
3.3. Struktura zatrudnienia ludności
3.4. Bezrobocie
3.5. Pomoc społeczna 
4.         INFRASTRUKTURA KOMUNALNA
4.1. Sieć wodociągowa
4.2. Sieć kanalizacyjna i oczyszczanie ścieków
4.3. Gospodarka odpadami
4.4. Sieć gazowa
4.5. Telekomunikacja
5.         TRANSPORT I KOMUNIKACJA
5.1. Sieć drogowa
5.2. Komunikacja zbiorowa
6.         PODSTAWOWA INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA
6.1. Oświata
6.2. Ochrona zdrowia 
6.3. Bezpieczeństwo publiczne, ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa
7.         GOSPODARKA MIESZKANIOWA
8.         KULTURA, TURYSTYKA I SPORT
8.1. Zabytki
8.2. Kultura
8.3. Turystyka, rekreacja i sport
9.         ROLNICTWO
10.       DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
10.1. Struktura podmiotów gospodarczych
10.2. Przedsiębiorstwa Gminy Bestwina
II.         ANALIZA SWOT
III.        MISJA GMINY BESTWINA
IV.       CELE GŁÓWNE
V.        PLAN OPERACYJNY
VI.       MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA ZADAŃ STRATEGICZNYCH
VII.     WDROŻENIE I MONITORING STRATEGII

 

 

 

Do góry