Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Trwa naprawa zniszczeń po trąbie powietrznej

20. 06. 15
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 371
Dzięki sprawnie udzielonemu wsparciu w Kaniowie trwa naprawa budynków zniszczonych przez trąbę powietrzną, która przeszła przez wieś ponad tydzień temu. Dziś na miejscu odbyła się wizja lokalna oraz briefing prasowy z udziałem sekretarza stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy oraz wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka.
– Jestem tutaj z jednej strony, żeby zobaczyć, jak szybko trwa odbudowa gospodarstw domowych, które ucierpiały 7 czerwca, ale też po to, żeby wyrazić ogromną wdzięczność i podziękowania dla tych wszystkich, którzy stanęli na wysokości zadania. W pierwszej kolejności największe podziękowania należą się strażakom – mówił w Kaniowie wojewoda Jarosław Wieczorek, który zaznaczył, że jednym z podstawowych zadań państwa – zarówno rządu, jak i samorządu – jest oprócz wsparcia bezpośredniego przy ratowaniu życia i mienia, udzielenie również wsparcia finansowego i organizacyjnego.
A pomoc finansowa trafiła do mieszkańców Kaniowa bardzo sprawnie. Już dwa dni po wichurze, 9 czerwca, przekazano do wypłaty dla poszkodowanych zamieszkujących 21 uszkodzonych budynków zasiłki celowe do 6 tys. zł o łącznej wartości ok. 100 tys. zł. Dalsze wsparcie, w formie zasiłków celowych do 200 tys. zł na rzecz poszkodowanych zamieszkałych w 9 uszkodzonych budynkach mieszkalnych, na łączną kwotę 142 tys. zł, przekazano z kolei do wypłaty 12 czerwca.
– Niełatwo obserwuje się i słucha o tego typu zdarzeniach. Zainteresowanie i wsparcie płynęło tak naprawdę z całej Polski. Muszę podkreślić, że prezydent Andrzej Duda telefonował, aby udzielić mu pełnej informacji o zdarzeniu, które miało tu miejsce. Z jego strony również padła deklaracja, że to wsparcie musi być jak najszybciej, jak najsprawniej (…) Działania podjęte wraz z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem spraw wewnętrznych i administracji Mariuszem Kamińskim doprowadziły do tego, że przy błyskawicznym działaniu wójta i starosty dzisiaj możemy mówić, że na przykład jeden z dachów, który jest tutaj za nami, jest już naprawiony, a w przypadku większości te prace naprawcze bardzo dynamicznie się posuwają – podkreślił wojewoda Jarosław Wieczorek. Jak zaznaczył, najważniejsze jest to, że w wyniku wichury żadnemu mieszkańcowi nic się nie stało.
O szybkim udzieleniu wsparcia poszkodowanym mówił również wiceminister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda. – Ta sytuacja pokazuje, że jeżeli rząd ma możliwości, to może działać bardzo sprawnie (…) W tej chwili sytuacja jest opanowana i mam nadzieję, że ten przykład dobrej współpracy pomiędzy rządem i samorządem na dwóch poziomach – czyli i z gminą, i ze starostwem – poprzez służby Wojewody pokazuje, że jeżeli się współpracuje, jeżeli jest chęć współpracy, to udaje się osiągnąć bardzo dużo w bardzo krótkim czasie ­– zaznaczył.
Źródło: www.katowice.uw.gov.pl
Do góry