Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Podsumowanie roku 2019 ....

19. 12. 30
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 803
 
 
 
 
 
W poniedziałek, 30 grudnia, w przedostatni dzień 2019 roku przewodniczący Rady Gminy, Jerzy Stanclik, oraz wójt, Artur Beniowski, zaprosili do Gminnego Ośrodka Kultury przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń oraz samorządowców, aby podsumować kończący się rok, połamać się opłatkiem i podziękować za współpracę a także reprezentowanie gminy Bestwina poza jej granicami.
Nie zabrakło więc prezesów ochotniczych straży pożarnych, kół gospodyń wiejskich, dyrektorek szkół, przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Zespołu Pieśni i Tańca Bestwina, kół emerytów i rencistów, Klubu Honorowych Dawców Krwi, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, samorządowców. Więcej zdjęć TUTAJ
Wójt, Artur Beniowski, w swojej wypowiedzi kolejno dziękował poszczególnym grupom za aktywność w mijającym roku. W jego ocenie nie był to najgorszy rok, a że taki właśnie był jest to zasługą wielu osób, wielu środowisk, i tak na jednostki OSP zawsze można liczyć. Jednostki współpracują ze sobą, są bardzo dobre wyposażone, mają ambitne plany na przyszłość, a zaangażowanie i determinacja strażaków pozwalają wierzyć w to, że zostaną one zrealizowane. Składając życzenia na ręce prezesa Herberta Szeligi dla wszystkich jednostek, wójt życzył jak najmniej wyjazdów, a jeśli już to niech to są wyjazdy na ćwiczenia.
Kierując swoje słowa do przedstawicieli środowiska sportowego wójt podkreślił, że dzięki temu, że prezesi, zarządy klubów starają się o środki finansowe na działalność klubów można najmłodszym mieszkańcom, ale i tym starszym, dawać alternatywę spędzania wolnego czasu, oferować nie tylko piłkę nożną, ale i inne dyscypliny sportu. W 2020 roku będzie okazja podziękować przedstawicielom sportu i kultury w bardziej indywidualny sposób, ponieważ jest to rok, w którym będą przyznawane najbardziej wybitnym animatorom kultury i sportu wyróżnienia i nagrody wójta.
Zwracając się do przedstawicieli seniorów Artur Beniowski powiedział, że to środowisko jest bardzo ważne, ponieważ z doświadczeń starszego pokolenia można wiele czerpać, a należą się im również ogromne podziękowania za angażowanie się w życie gminy i dbanie o zachowanie naszego dziedzictwa, naszych tradycji i tożsamości.
Paniom dyrektorkom i gronu pedagogicznemu wójt podziękował za prowadzenie naszych szkół, za ciężką, niełatwą i coraz bardziej zbiurokratyzowaną pracę. Nie pomaga w edukacji dzieci również coraz bardziej roszczeniowa postawa rodziców, jeśli jest ona dobra to tylko może pomóc, ale zdarza się, że najczęściej idzie ona w złym kierunku, dlatego też tym bardziej należą się nauczycielom słowa uznania i podziękowań.
Na panie z kół gospodyń zawsze można liczyć. Pomagają nie tylko w czasie imprez gminnych, ale reprezentują naszą gminą, i to z powodzeniem, poza granicami gminy, choćby na przeglądach potraw kulinarnych, ale również na innych imprezach. Wójt życzył paniom ciągłego przyrostu liczebności w kołach, a przykład Janowic pokazuje, że członkiniami KGW mogą być również bardzo młode dziewczynki.
Zwracając się do sołtysów wójt wyraził współczucie, że ich funkcja jest bardzo niewdzięczna, choć bardzo potrzebna, że znajdują się oni między młotem a kowadłem. Docenił, że potrafią się w tej roli odnaleźć i umiejętnie kierować radami sołeckimi i swoimi sołectwami oraz współpracować i rozumieć rolę sołtysa w tej rzeczywistości.
Bardzo ciepłe słowa Artur Beniowski skierował do Pani Danuty Kubik, obecnie reprezentującej Polskie Stronnictwo Ludowe oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej i KGW. Podziękował za dzielenie się z swoim doświadczeniem i wspieraniem młodszych działaczy różnych organizacji i stowarzyszeń, wyraził nadzieję na dalszą taką aktywność Pani Danusi w tym zakresie.
Zwracając się do pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych wójt przypomniał słowa skierowane do pań dyrektorek szkół o zbiurokratyzowaniu ich pracy. Ten sam problem dotyczy pracy Urzędu Gminy. Pozyskać środki zewnętrzne i wykorzystanie ich to dzisiaj najmniejszy problem, dużo więcej pracy, czasu i nerwów kosztuje ich rozliczenie, to jest prawdziwa droga przez mękę, ale dzięki tej ekipie, jaką wójt zatrudnia może spać spokojnie i za tę pracę jest wdzięczny swoim pracownikom i dziękuje im za ich zaangażowanie.
Zwracając się do przedstawicieli: Stowarzyszenia Wędkarskiego „Kaniowski Karp Królewski”, Klubu Honorowych Dawców Krwi, Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina” Artur Beniowski powiedział: „ jesteście przedstawicielami organizacji i stowarzyszeń bez których zapewne da się żyć, ale dzięki którym to życie w gminie jest coraz bardziej bogate. (…) Nie tylko chodnikami, drogami i inwestycjami człowiek żyje, ale kultura, rozwój bardziej duchowy niż materialny też jest nam bardzo potrzebny i dzięki społecznemu działaniu i Waszemu zaangażowaniu mamy to co mamy”.
Osobne podziękowania powędrowały do samorządowców – radnych powiatowych. Artur Beniowski podziękował za bardzo dobrą współpracę, wspomniał, że w innych samorządach nie jest tak dobrze, że występują tarcia pomiędzy gminą a powiatem i nic dobrego z tego nie wynika, dlatego też cieszy, że nasi radni powiatowi znakomicie współpracują z samorządem gminnym.
Na samym końcu podziękowania skierowane zostały na ręce przewodniczącego Rady Gminy, Jerzego Stanclika, dla wszystkich radnych za zrozumienie, za roztropność i za kreatywność. Wyraził nadzieję, że przyjęty 16 grudnia budżet gminy na 2020 rok będzie zrealizowany dla dobra gminy Bestwina, a sam przyszły rok przyniesie jeszcze dla niego wiele dochodów.
W części artystycznej, w repertuarze nie tylko świątecznym, wystąpiło trio, podopieczni Magdaleny Wodniak – Foksińskiej, które reprezentuje Gminny Ośrodek Kultury w składzie: Sabina Kamińska – Wróbel, Dominika Szpaczek (flety poprzeczne), Kacper Wójtowicz (gitara). Można było posłuchać, m.in. Michelle zespołu The Beatles, Perfect Ed Sheeran oraz najpopularniejszych kolęd, gdzie uczestnicy „Uroczystego podsumowania 2019 roku” włączyli się śpiewem do ich wykonania.
Do góry