Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

W starostwie nagrodzili animatorów kultury. Bestwiński akcent.

19. 01. 26
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 896

Podczas uroczystej Gali w Starostwie Powiatowym w Bielsku-Białej, która miało miejsce w piątek, 25 stycznia, starosta Andrzej Płonka i przewodniczący Rady Powiatu Jan Borowski złożyli gratulacje i wyrazy uznania przedstawicielom świata kultury.
Najpierw Starostwo uhonorowało okolicznościowym medalem tych, którzy przez 20 lat swoją pracą i działalnością na rzecz kultury przyczynili się do rozwoju kultury w powiecie bielskim oraz tworzenia pozytywnego wizerunku powiatu, następnie słowa uznania skierowano do kierowników zespołów obchodzących w ubiegłym roku jubileusze.
Głównym punktem Gali było wręczenie wyróżnień aż 21 animatorom życia kulturalnego lokalnej społeczności, a wśród nich mieszkankom gminy Bestwina: Annie Puczka i Magdalenie Wodniak-Foksińskiej.
Dzięki uprzejmości dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Bestwinie Grzegorza Bobonia przybliżam poniżej charakterystyki obu Pań:

Anna Puczka - rodowita bestwinianka, całe życie związana z Bestwiną.
Zawsze służyła społeczeństwu - najpierw pracując zawodowo jako kierownik i dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej przez 35 propagowała czytelnictwo i promowała działalność kulturalną. To dzięki niej do Bestwiny zawitali pierwsi autorzy książek i odbyły się pierwsze wernisaże artystyczne. To także Jej zawdzięczamy unowocześnienie biblioteki i zakup pierwszego komputera i programu bibliotecznego. Za swój wieloletni trud została wielokrotnie odznaczana m.in. Medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W Dowód Uznania”. Udzielała się również bezinteresownie jako radna gminna, dbając o odpowiedni poziom dostępu do dóbr kulturalnych mieszkańców.
Była w gronie założycieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej w 1992 roku i od tego czasu po dzień dzisiejszy pełni w nim funkcję sekretarza.
Jest aktywnym członkiem Chóru Parafialnego „Ave Maria” od początku jego działalności.
Należy również do działającej w Bestwinie Akcji Katolickiej.
Zawsze leżały Jej na sercu sprawy ludzkie, nigdy nikomu nie odmówiła pomocy, służąc zarówno słowem jak i czynem. Jest osobą niezwykle skromną, nie dbającą o tytuły i wysokie stanowiska. Wszyscy w Bestwinie wiedzą, że na Panią Anię zawsze można liczyć.

Magdalena Wodniak – Foksińska - nauczycielka, animatorka kultury, pasjonatka, miłośniczka pracy społecznej na rzecz swojej „Małej Ojczyzny”. W poprzedniej kadencji Rady Gminy Bestwina przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego. Od wielu lat związana z Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz oddziałem Akcji Katolickiej w Bestwinie. Inicjatorka wielu przedsięwzięć z dziedziny kultury, organizatorka koncertów z okazji Dnia Papieskiego, Przeglądów Pieśni Patriotycznej, koncertów kolęd, festiwali i konkursów. Zaangażowana w akcje społeczne i charytatywne, których wielokrotnie jest organizatorem. Z sukcesami prowadzi chóry dziecięce i młodzieżowe oraz naukę na instrumentach (pianino, flet), a jej wychowankowie zdobywają czołowe miejsca i wyróżnienia o zasięgu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim (Jakub Foltak, Jakub Krystian i inni).
Galę zakończyło wręczenie podziękowań za współorganizację wydarzeń kulturalnych wraz ze Starostwem Powiatowym w Bielsku-Białej.
Spotkanie, w którym uczestniczyli m.in. posłowie na Sejm: Grzegorz Puda, Jacek Falfus i Mirosław Suchoń, senator Andrzej Kamiński, wicewojewoda śląski Jan Chrząszcz oraz wiceprezydent Bielska-Białej Przemysław Kamiński śpiewem umilił Zespół Regionalny „Dudoski” z Jasienicy.
Laureatom z gminy Bestwina towarzyszyli: Jerzy Stanclik – przewodniczący Rady Gminy Bestwina, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Grzegorz Boboń, dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej, Teresa Lewczak, przewodnicząca Towarzystwa Miłośników Ziemi Bestwińskiej, Dorota Surowiak oraz Sławomir Ślósarczyk, choreograf Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Bestwina”.  
Zdjęcia: Mirosław Galczak – www.beskidzka24.pl

Do góry