Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Nowa tablica na kaniowskim pomniku

18. 11. 23
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 739
IMG 8666Na prośbę jednego z internautów zamieszczam następującą infromację:
W artykule z 12 lipca informowałem o zmianach nazw trzech ulic w Kaniowie (Kliknij TUTAJ, aby sobie przypomnieć treść). Z kolei w artykule z 18 lipca dywagowałem: „Jakie napisy będzie miała tablica na kaniowskim pomniku i czy w ogóle będzie nowa?” Artykuł uzupełniały zdjęcia z poszczególnych okresów i zmian, jakich dokonywano na pomniku i w jego otoczeniu (kliknij TUTAJ).
Tuż przed dniem Wszystkich Świętych na pomniku została umieszczona nowa tablica o treści:
„W HOŁDZIE MIESZKAŃCOM KANIOWA POLEGŁYM W WALCE PODCZAS DRUGIEJ WOJNY ŚWIATOWEJ”.
Historyczny napis (1962 rok) był taki: „Byli pokoleniem Patriotów Rewolucjonistów. Życie swoje oddali Ojczyźnie i Ludowi. Polegli walcząc w szeregach PPR przeciwko hitlerowskiemu najeźdźcy: Stanisław Bularz, Ludwik Gawlik, Franciszka Gawlik, Alojzy Hamerlak, Franciszek Krzywolak, Zofia Krzywolak.
Wybudowano w roku 1962 w XX-lecie PPR.”
Wszyscy byli bojownikami Gwardii Ludowej (późniejszej Armii Ludowej), formacji zbrojnej Polskiej Partii Robotniczej. W czasie działań wojennych walczyli w ruchu oporu w oddziale Marcina i na polu walki polegli. Niektórzy z nich zostali zamordowani w Auschwitz.
W 2006 roku rodzina jednego z zamordowanych dokonała renowacji pomnika i jego otoczenia. Zrobiła to na swój własny koszt. Wówczas też było to głośno komentowane, można o tym poczytać tutaj: „Renowacja pomnika solą w oku radnego?”
Nowy napis był taki:
„MŁODE ŻYCIE ODDALI ZA OJCZYZNĘ WALCZĄC Z NIEMIECKIM NAJEŹDŹCĄ: Stanisław Bularz, Franciszek Krzywolak, Franciszka Gawlik, Zofia Krzywolak, Ludwik Gawlik, Alojzy Hamerlak
CZŁONKOWIE POLSKIEJ PARTII ROBOTNICZEJ, PARTYZANCI ARMII LUDOWEJ.
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI.”
W październiku 2018 roku tablicę zmieniono, tym razem na koszt gminy i jej treść została podana powyżej.
A wszystko to za sprawą Zarządzeń Zastępczych Wojewody Śląskiego. Zmieniono nimi nazwy trzech ulic w Kaniowie, i tak:


1) Zarządzeniem Zastępczym NR NPII.4131.4.65.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018r. poz. 4241 dokonano zmiany nazwy ulicy  „Alojzego Firganka” (05030) położonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Kaniów) na całym jej przebiegu, na: „Wodną” – „ul. Wodna”,
2) Zarządzeniem Zastępczym NR NPII.4131.4.66.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018r. poz. 4242 dokonano zmiany nazwy ulicy  „Alojzego Hamerlaka” (06499) położonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Kaniów) na całym jej przebiegu, na: „Osiedlową” – „ul. Osiedlowa”,
3) Zarządzeniem Zastępczym NR NPII.4131.4.67.2018 Wojewody Śląskiego z dnia 2 lipca 2018 w sprawie zmiany nazwy ulicy, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z 2018r. poz. 4243 dokonano zmiany nazwy ulicy  „Gawlików” (05376) położonej na terenie Gminy Bestwina (sołectwo Kaniów) na całym jej przebiegu, na: „Wędkarską” – „ul. Wędkarska”.
Nazwiska Gawlików i Hamerlaka widniały na pomniku i również z uwagi na ustawę z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki (Dz. U. z 2016 r., poz. 744 z późn. zm.) powinny były zniknąć z przestrzeni publicznej.
Z treścią tych Zarządzeń zastępczych można było zapoznać się w artykule: „Zmiany nazw ulic w sołectwie Kaniów” przywołanym na wstępie tego artykułu.
W niektórych gminach władze samorządowe przystąpiły do obrony patronów rond czy ulic z pozytywnym skutkiem, jak choćby w Bielsku-Białej obroniono Rondo im. Dziopaka, czy też w Kargowej albo Polkowicach. U nas tego trudu nie podjęto. Czy słusznie? Zapewne społeczeństwo było i będzie w tej kwestii poróżnione. Ja przytoczę tylko jeszcze raz zdanie, które zamieściłem we wcześniejszym artykule: „(…) co najmniej jeden z tych, którego nazwisko okazało się w myśl ustawy niegodne, aby nosiła je jedna z kaniowskich ulic, umierał krzycząc w stronę niemieckich morderców: „Niech żyje Polska !”.
I niech to wystarczy za cały komentarz.

Do góry