Polish English French German Hebrew Italian Japanese Portuguese Russian Spanish

Zebranie sprawozdawcze w KS Bestwinka - ambitne plany na 2017 rok

17. 03. 26
Wpis dodał: Jerzy Zużałek(danielek2002)
Odsłony: 10487

IMG 9979IMG 9980IMG 9981IMG 9982Z udziałem radnego powiatowego i prezesa OSP Bestwinka, Grzegorza Gawędy, kierownika Referatu Sportu i Promocji, Łukasza Wojsława, radnego, Krzysztofa Wróbla, honorowych członków Klubu, Mariana Firganka i Romana Kozaka, pani sołtys Bestwinki, Teresy Paruch – Ryś, przewodniczącej KGW, Haliny Lasoty, odbyło się w sobotę, 25 marca, zebranie sprawozdawcze w KS Bestwinka.
Prezes, Tadeusz Wróbel powitał przybyłych gości oraz członków Klubu. Zebrani rolę przewodniczącego zebrania powierzyli Jerzemu Foksińskiemu i wysłuchali sprawozdań: prezesa zarządu, Tadeusza Wróbla, skarbnika – Franciszka Stawowczyka i przewodniczącego Komisji rewizyjnej, Grzegorz Gawęda. Wszystkie sprawozdania przyjęte zostały bez zastrzeżeń i na wniosek komisji rewizyjnej udzielono zarządowi absolutorium.
IMG 9984IMG 9986IMG 9987IMG 9990IMG 9992IMG 9993IMG 9994W swoim wystąpieniu prezes, Tadeusz Wróbel, podkreślił IMG 9996IMG 9995nakomitą pracę z dziećmi wykonywaną przez Waldemara Fludra i bardzo dobrą współpracę ze szkołą. Dzięki temu w rozgrywkach BOZPN uczestniczy 5 drużyn. Podziękował również pozostałym trenerom, zwłaszcza tym pracującym ze starszą młodzieżą, pogratulował drużynie seniorów i jej trenerowi historycznego, drugiego miejsca na półmetku rozgrywek. Słowa podziękowania popłynęły również w kierunku sponsorów i Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury, członków Zarządu i sympatyków Klubu za wspieranie w codziennym utrzymaniu obiektu, dbałość o boiska i ich otoczenie, organizację wszystkich meczów, festynów i zabaw, z których dochód przeznaczany był na działalność statutową Klubu.
Z większych prac, jakie wykonano w ubiegłym roku prezes wymienił: zabudowanie rurociągu pomiędzy boiskami dla zraszania boisk, pomalowano ławki dla kibiców, przygotowano deski tarasowe na balkony budynku klubowego, zaadaptowano kolejne pomieszczenia na poddaszu na potrzeby Klubu, zamontowano profesjonalne nagłośnienie, ogółem przepracowano społecznie ok. 1500 godzin.
W 2016 roku Klub uzyskał dotację z Urzędu Gminy w wysokości ok. 40 tys. zł, z dochodów własnych Klub uzyskał kwotę 20 tys. 316 zł, wynajem obiektów – 29 tys. 618 zł, od sponsorów przeszło 4 tys. zł, z Ministerstwa Sportu – 10 tys., składki członkowskie 550 zł., łącznie dochody zamknęły się kwotą 104 tys. zł. Jest to najlepszy wynik finansowy w historii Klubu. Jak wspomniał skarbnik, Franciszek Stawowczyk, w ciągu 15 lat nastąpiło potrojenie przychodów, co bardzo dobrze świadczy o działalności Zarządu.
Honorowy członek Klubu, Roman Kozak, zwrócił uwagę, że dzięki zaangażowaniu rodziców wydatki Klubu są niskie, ponieważ najczęściej korzysta się w czasie wyjazdów na mecze z transportu oferowanego przez nich, dzięki czemu Klub nie musi wynajmować autobusów i ponosić związanych z tym kosztów.
Plany na 2017 rok obejmują: od strony sportowej – prowadzenie szkolenia 5 drużyn piłkarskich i ich udział w rozgrywkach BOZPN oraz w innych turniejach, organizacja turniejów piłkarskich dla firm, szkół i organizacji wspierających działalność KS Bestwinka, od strony gospodarczej: prowadzenie bieżących napraw i remontów budynku klubowego, wymianę desek tarasowych na balkonach, dokończenie adaptacji pomieszczeń na poddaszu, wykonanie tablicy informacyjnej przy budynku, odmalowanie elewacji budynku, wykonanie tablic reklamowych wzdłuż boiska, wymiana bramek na boisku głównym, zmodernizowanie oświetlenie boiska treningowego poprzez zakup i postawienie dwóch masztów na środku boiska, przystąpienie do projektowania trybuny główniej i poszukiwanie źródeł finansowania jej budowy. W zamyśle Zarządu jest wybudowanie krytej trybuny na około 160 miejsc siedzących. Wykonania projektu podjął się pan Jerzy Stawowczyk. W dalszym ciągu jednym z zadań Klubu jest prowadzenie lokalu gastronomicznego. Obecna formuła się sprawdza, Klub ma z tego tytułu sporo korzyści i chce to kontynuować.
Plan pracy na 2017 rok został przez zebranych przyjęty jednogłośnie.
Pani sołtys, Teresa Paruch – Ryś na zakończenie zebrania poinformowała o jeszcze jednym zadaniu, jakie czeka Klub w 2017 roku, tj. organizację gminnych dożynek i poprosiła o czynne włączenie się Klubu w organizację tego przedsięwzięcia. Występujący w imieniu wójta, kierownik Referatu Sportu i Promocji, Łukasz Wojsław, zapewnił o dalszym wspieraniu przez Urząd Gminy działań podejmowanych przez Klub, podziękował za dotychczasowe wyniki i bardzo dobrą współpracę z samorządem i życzył realizacji przyjętego planu.
Prezes, Tadeusz Wróbel, podziękował wszystkim przybyłym na zebranie, ale przede wszystkim złożył podziękowania i wyrazy uznania wszystkim tym, którzy codziennie poświęcają się dla Klubu, raz jeszcze przywołał nazwisko trenera i wychowawcy, Waldemara Fludra, który praktycznie codziennie, przez cały rok, poświęca swój czas dzieciom i młodzieży. Słowa podziękowania zostały również skierowane w stronę trenerów: Zbigniewa Sysło, Dominika Chmielniaka i Tomasza Zużałka.
Na tym zebranie zakończono.

Do góry